Elektromobilita – skutečný byznys od roku 2020

může být v budoucnu jedním z významných prvků nového konceptu řešení . Je velkou příležitostí jak vzájemně propojit městské a dopravní společnosti, telekomunikační operátory a nalézt vhodný provozní model, který bude šetrný k .   

E-mobilita se neobejde bez velkých investic a podpory ze strany státu a měst při realizaci pilotních projektů, které musí ověřit životaschopnost takového konceptu. Na těchto závěrech se shodlo na 50 účastníků workshopu, který včera uspořádaly společnosti ConPro a Arthur D. Little. Svou vysokou účastí předčil očekávání pořadatelů.

František Vašek, partner společnosti ConPro, v úvodu workshopu popsal východiska, která jsou s  (EV – Electric Vehicles) spojena. EV podle něj především představují skvělou a reálně dostupnou možnost cesty z .

Přináší také , alternativu k tradičním a snížení závislosti na nich. Důležité je také větší využívání a díky technologii také lepší využití elektrické .

Stefan Lippautz, ředitel společnosti Arthur D. Little, se ve své prezentaci podíval na jako na jednu z částí řetězce řešení ve velkých městech.

Studie, kterou společnost Arthur D. Little vypracovala, zkoumala situaci ve 260 městech po celém světě, z toho ve 43 z nich detailně. Stefan Lippautz představil koncept tzv. multimodální mobility, která propojuje s ostatními způsoby dopravy, a obchodní modely s tím spojené. Pokud jde o propojení elektromobilů a veřejné dopravy, připomněl například v  realizovaný projekt BeMobility.

ze společnosti , představil studii proveditelnosti E-mobility v pražské dopravě. Uvedl, že z ekonomického pohledu jsou v  pro podobné projekty skvělé podmínky – dle statistik je totiž Praha 5. nejbohatším regionem EU.

elektromobilita - e-mobility workshop Conpro

K rychlému rozvoji elektromobility by podle něj měl přispět i zájem velkých energetických společností – tedy , , i , které již realizují pilotní projekty. Za zcela zásadní považuje fakt, že domácí výrobci automobilů jako či TPCA s  ve svých výrobních plánech počítají. Jan Vejbor také přiblížil pilotní projekt, který v Praze startuje v příštím roce.

Joerg Lohr a Claus Fest ze společnosti RWE hodnotili budoucnost E-mobility a představili rozsah a směr úsilí, které v tomto směru RWE vyvíjí. O tom, že EV mohou skutečně být „next big thing“, svědčí i studie, podle nichž může být v roce až 19% nově registrovaných poháněno právě .

Jednou ze zásadních podmínek úspěchu bude především další zvyšování dojezdové vzdálenosti elektromobilů a dostupnost – RWE má v tomto ohledu již dnes připraveno komerčně dostupné řešení. Zástupci RWE také doplnili více detailů k berlínskému projektu BeMobility, kde v současné době společnost provozuje na 300 .

Stanislav Votruba ze společnosti Pražská energetika ve svém projevu upozornil na nezájem českých zákazníků o elektromobily, jenž podle něj plyne převážně z neznalosti technologií. Některé parametry, kterými dnešní elektromobily disponují (například výrazně nižší vzdálenost na jedno nabití), nejsou pro většinu zákazníků reálně důležité.

Jak uvedl, méně než 5% vozidel ujede denně více než 100 km a tuto dojezdovou vzdálenost všechny dnes dostupné elektromobily nabízí. Podrobně rozebral také problematiku zatížení distribuční sítě při dalším rozvoji EV.

elektromobilita - e-mobility workshop Conpro

Velké možnosti nabízí i začlenění EV coby součásti , kdy do sítě připojených elektromobilů mohou sloužit k akumulaci energie vytvářené , jako jsou či .

Pilotní E-mobility projekt společnosti představil její Manager pro Clean Technologies Fabien Hillairet. Uvedl, že motorem projektu E-mobility v  je především snaha snížit hluk a emise produkované a v neposlední řadě i přepravní náklady.

V roce 2011 se v rámci projektu E-mobility společnosti ČEZ objeví v pražských ulicích 65 elektromobilů . Společnost má momentálně nasmlouváno zhruba 20 partnerů (velké retailové řetězce, hotely, golfové areály či centra měst), kteří poskytnou místa pro vybudování dobíjecích stanic.

Během diskuse řešili účastníci otázku coby alternativy k . Prezentující se shodli na tom, že jakkoliv ekologickou alternativou se jeví, přechod na neřeší zásadní problém závislosti na externím zdroji energie; pouze ropa je nahrazena .

Dean Brabec, Managing Director CEE společnosti Arthur D. Little, se závěrem zeptal všech zúčastněných na návratnost E-mobility projektů. Padla shoda na roku 2020 – od tohoto data by podle odhadů mělo jít o skutečně velký a ziskový . Do budoucna se počítá s tím, že celkové náklady na vlastnictví budou u elektromobilů nižší než u klasických benzinových či .

Dean Brabec však tak optimistický není. Dosud neexistuje prokazatelně pozitivní business case pro E-mobilitu jako takovou. Všechny projekty v zahraničí jsou dotovány vládami či velkými městy.

To bohužel není případ . E-mobilita musí být součástí komplexního přístupu k řešení městské dopravy a teprve budoucnost ukáže, zda si najde své zákazníky a investory, kteří budou ochotni čekat na návratnost dlouhá léta.

Závěry workshopu budou zpracovány a předány coby doporučení , Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu životního prostředí.

Vzhledem k rychle rostoucímu významu E-mobility, uspořádají společnosti Arthur D. Little a ConPro dvě setkání na uvedené téma: VII. Mezinárodní energetické regulační fórum (16. – 17. 3. 2011) a Fórum E-mobility (28. 4. 2011).

tisková zpráva

2 Comments on “Elektromobilita – skutečný byznys od roku 2020”

  1. Elektromobily mestskú
    Elektromobily mestskú dopravu nevyriešia, pokiaľ nebudú plnohodnotnou náhradou klasických vozidiel. Elektromobily do mesta iba zvýšia počet vozidiel. No a parkoviská budú plné tých benzínových a naftových, pretože budeme mať elektromobily aby sme sa mohli pohybovať v meste?
    Mestská doprava ma neuspokojuje, jej neustále zdokonalovanie spočíva hlavne v čoraz častejšom prestupovaní a to je pre mňa ako cestujúceho neúnosné.
    Áno, čo sa týka emisií sú elektromobiy v pohode, ale dojazd je ešte dosť malý. Proste s tým je treba niečo robiť – potom to ľudia prijmú ako samozrejmosť.

Napsat komentář