Nové technologie E-mobility: diskusní panel přinesl spoustu zajímavých informací

Dnes dopoledne proběhl v Praze v prostoru Era svět moderovaný diskusní panel Nové technologie E-mobility. Přinesl spoustu zajímavých informací týkající se především domácího dění na poli elektromobility.

Moderovaný diskusní panel na téma Nové technologie elektromobility. Zleva doprava: Jaromír Marušinec (Asociace elektromobilového průmyslu), ?, Martin Jahn (EVC Group), Jan Vejbor (Škoda Plzeň), Miroslav Kuželka (ABB), Robin Cumpelík (moderátor)
foto: Hybrid.cz

Jaromír Marušinec z ASEP odhalil, že se konečně v ČR začíná řešit ucelený koncept podpory elektromobility. “Něco se děje a může za to EU,” řekl doslova. Vzniká tedy tzv. Národní plán čisté mobility, který počítá jak s podporou elektrické dopravy, tak CNG (stlačený zemní plyn).

Na plánu se podílí několik ministerstev včetně MPO, MŽP, MD a Ministerstva pro místní rozvoj. Zatím údajně proběhla první schůzka všech zainteresovaných, řeší se analytická a implementační část. I podle Marušince jde ale teprve o první vlaštovku v jinak velmi slabém zájmu české vlády.

Nebojácní Slováci

Podle Martina Jahna ze společnosti EVC Group je špatné, že v praxi dnes zatím žádná vládní podpora neexistuje. “Líbí se mi, že ze strany firem už žádné očekávání dotací není, nehrozí pak případ fotovoltaiky,” řekl Jahn.

Jako příklad zmínil slovenskou společnost Greenway, která se nebála investovat do přestaveb čtyř elektrických dodávek od EVC Group vlastní peníze a snaží se na nich postavit úspěšný byznys.

Aby se Greenway přestavěné elektrické dodávky vyplatily, musí podle Jahna každá z nich najet ročně alespoň 70 000 km. Zároveň má Greenway údajně ambice expandovat také do ČR. Což potvrzuje i fakt, že ji bylo možné vidět na nedávném veletrhu Amper 2013.

Jan Vejbor ze Škoda Plzeň upozornil, že ani elektromobilita jako taková nedokáže vyřešit jeden z klíčových problémů osobní dopravy: ucpané silnice. Očekává proto, že hlavními příjemci případných státních dotací by se měli stát provozovatelé hromadné dopravy, která silnicím naopak ulehčí. Sníží se tím i znečištění ovzduší a zlepší průchodnost silnic.

Hybridní trolejbusy

Vejbor, který má ve Škoda Plzeň mimo jiné na starosti rozvoj byznysu kolem elektrobusů, navíc odhalil některé zajímavé novinky. Škoda bude aktuálně do maďarského Segedínu dodávat 15 trolejbusů vybavených bateriemi. Právě “hybridní” trolejbusy představují v současné době zajímavý byznys.

Trolejbusové sítě totiž byly navrhovány už před desítkami let pro tehdejší velikost měst. V posledních 20-30 letech se však města, i ve východní a střední Evropě, výrazně rozrostla. A náklady na údržbu – a především rozšiřování – trolejí, tedy veškeré potřebné infrastruktury pro trolejbusy, jsou velmi vysoké.

Dokonce tak vysoké, že se místo toho vyplatí už dnes pořizovat elektrobusy nebo právě speciálně upravené trolejbusy s bateriemi. Což potvrdil i Jaromír Marušinec a před několika dny nám to samé řekl i Miroslav Kuželka ze společnosti ABB, který byl ostatně také v panelu přítomen.

Nové české elektrobusy

Škoda Electric dnes podle Vejbora pracuje na dvou typech elektrobusů podle typu baterie. Tzv. high-energy elektrický autobus je vybaven baterií s vysokou energetickou hustotou a je určen pro dopravní podniky v oblastech méně vybavených dobíjecí infrastrukturou. Takové elektrobusy se dobíjejí až na konečné.

Druhým typem jsou baterie/elektrobusy s vysokou hustotou výkonu. Ty lze dobíjet např. na každé zastávce. Podobný koncept dovedený do praxe nám už na Amperu 2013 představil právě Miroslav Kuželka ze společnosti ABB na konkrétním příkladu švýcarské Ženevy, kde bude v nejbližších týdnech probíhat praktické veřejné testování takových elektrobusů.

Výhody a nevýhody mají oba typy. Elektrobusy vybavené bateriemi s vysokou hustotou výkonu jsou sice levnější na pořízení, ale vyžadují naopak velké investice do infrastruktury. A naopak. Podle Vejbora je jasné, že konfigurace konkrétních elektrobusů se vždy bude přizpůsobovat na míru konkrétnímu podniku a dokonce konkrétní trase. “Je to cesta, kterou jdou Volvo, Daimler, MAN i další,” dodal Vejbor.

Právě elektrickou hromadnou dopravu podle Vejbora, Kuželky i dalších zúčastněných čeká dominový efekt a výrazně rychlejší rozvoj než osobní elektrickou dopravu. Jednoduše proto, že se to vyplatí.

BMW i3 – podrobnosti až v létě

Petr Krajča z BMW, další účastník panelu, potvrdil, že současnou nulovou podporu elektromobilů od české vlády vnímá negativně. “Jsme přesvědčeni, že elektromobily si i přesto najdou k zákazníkům cestu, i bez dotací,” dodal. BMW se chystá letos uvést na trh svůj první elektromobil BMW i3.

Vzhledem k tomu, že BMW je výrobce prémiových vozů a v posledních měsících se automobilce nebývale daří, bude další vývoj velmi zajímavé sledovat. Už teď je jisté, že BMW i3 se bude prodávat také v ČR. Za kolik a jakou formou ale zatím není jisté.

Krajča pouze řekl, že oznámení auta proběhne v létě 2013 (červenec) a uvedení na trh pak na podzim. Jako výhodu českého trhu zmínil relativně nízké daňové zatížení nákupu nových automobilů.

BMW – kombinovaný obchodní model?

Jeden z posluchačů se pokusil zeptat na formy prodeje (např. zda bude k dispozici leasing) a doplňkových služeb s návrhem, že by bylo zajímavé např. koupit si BMW i3 do města s tím, že pokud budu o víkendu potřebovat vyrazit dál, BMW zajistí vůz pro delší dojezd. Krajča toto nechal bez komentáře. Formy prodeje a doprovodných služeb bude moct komunikovat teprve od letošního léta.

Nakonec Krajča dodal, že věří, že podpora elektromobilů nakonec přijde, i kdyby jen na úrovni místních samospráv – např. formou vyhrazeného parkování. Legislativní podpora elektromobility je dokonce důležitější než finanční podpora podle Miroslava Kuželky. Ten dále řekl, že i samotné automobilky musí nastavit správný obchodní model.

Nepřenášet náklady na spotřebitele

Zmínil například problematiku dobíjení elektromobilů. Podle Kuželky není únosné, aby výrobci elektromobilů do svých vozů integrovali např. 22kW a výkonnější dobíječky. Tímto způsobem přenáší náklady na dobíjecí infrastrukturu na konečného spotřebitele – a to je podle Kuželky špatně.

V zajímavé zmínce o Estonsku, které dokončilo národní síť rychlodobíjecích stanic pro elektromobily (náklady na technologické řešení údajně 250 mil. Kč), odhadl Kuželka náklady na vybudování podobné sítě v České republice na asi 750 mil. Kč. S tím, že v relativním srovnání jde o poměrně zanedbatelnou částku. Krátce zmínil i vzdálenější budoucnost (10-15) let, kdy bude možné elektřinu do elektromobilů ukládat nebo ji z nich “vysávat” za poplatek.

Jde o koncept V2G (Vehicle-to-Grid), který je diskutován zejména v souvislosti s konceptem smart-grids, tedy chytrých sítí. Podle Kuželky už dnes některé dobíjecí stanice ABB tuto funkci podporují, stejně jako některé elektromobily (zmínil Nissan Leaf), problémem je, že neexistuje obchodní model a operátor, který by takovou funkci zvládal obsloužit.

Úřední-ciiii

Závěrečná otázka Robina Čumpelíka, moderátora diskusního panelu, byla nasnadě: co podle vás nejvíce brzdí současný rozvoj elektromobility, resp. co by mu nejvíce pomohlo? Podle Jaromíra Marušince by to mohlo být například odpuštění DPH pro elektrická auta, jako je tomu v Norsku. Hodily by se třeba i dálniční známky zdarma, ale to je podle něj stále málo.

Ostatní vidí problém primárně v legislativě, případně úřednících. Včetně těch na nejvyšších postech – ministr je pořád jen úředník. Jan Vejbor zmínil vtipnou a bohužel nejspíš pravdivou scénku, kdy si nejmenovaný zástupce jedné z asociací pro podporu elektromobility v ČR domluvil schůzku s aktuálním ministrem průmyslu. Ten jej přijal, ale už u vstupu na něj vyhrknul něco v tom smyslu, že levicové výstřelky typu elektromobility on, pravicový ministr, podporovat nebude. Ještě jednou: za pravdivost této historky neručíme. Ale tak nějak jí věříme.

Miroslav Kuželka z ABB pak zmínil kritické problémy při budování infrastruktury způsobené právě úředníky, jejich neznalostí, nekompetencí, potažmo nedostatečnou legislativou vztahující se k této problematice. Protože v ČR musí přeci být tabulky na vše, no ne?!

A tak jednou při výstavbě dobíjecí stanice ABB narazilo na problém, kdy úředníci chtěli dobíječku zkolaudovat jako parkovací automat. A jindy zase na to, že když chtěla firma budovat dobíjecí stanici na dálnici D1, chtěli po nich úředníci posudek o vlivu na životní prostředí podobný, jako když se staví nová čerpací stanice.

OMLUVA: omlouváme se našim čtenářům, kterým jsme slíbili videozáznam z akce. Bohužel nás zradila technika. Pořádající agentura videozáznam panelu sice pořídila, jen zatím není jasné, zda jej uvolní veřejně k dispozici.

2 Comments on “Nové technologie E-mobility: diskusní panel přinesl spoustu zajímavých informací”

Napsat komentář