Autosalon Ženeva: Toyota přivezla elektromobil

patří­ alternativní­m technologií­m. Kdo je nemá, jako by tam nebyl. rozhodně do tohoto ranku nepatří­. Přivezla nový Prius+, Prius plug-in, Toyotu Yaris HSD concept a také svůj připravovaný .   


Konstruktéři automobilky Toyota se a vývoji věnují­ již od roku 1971. Elektromobil (EV) zhmotňuje vizi Toyoty v oblasti trvale udržitelné mobility pro přesuny na krátké vzdálenosti. Jeho vývoj probí­há společně s průlomovými technologiemi plnohodnotného (tzv. full hybrid), hybridní­ho pohonu typu (PHV) a hybridní­ho pohonu s využití­m (FCHV).

Klí­čovou součástí­ vývoje elektromobilu jsou systémy ří­zení­ a , které Toyota vytvořila a postupně vyladila v rámci pří­pravy . Platformou tvoří­cí­ základ hnací­ho systému EV je snadno přizpůsobitelná technologie pohonu Toyota .

Toyota doposud vyvinula několik typů elektromobilů, včetně dvoumí­stné koncepce „e- com“ a modelu , jenž spadá do kategorie SUV. Toyota e-com je vývojovou studií­ poprvé představenou v roce 1997 na . Jedná se o kompaktní­ dvoumí­stný vůz, jehož technologie EV a komponenty hnací­ soustavy se objevují­ i u větší­ho modelu RAV4 EV.

Model e-com neprodukuje žádné škodlivé emise a na jedno nabití­ urazí­ vzdálenost cca 100 km (rychlostí­ až 100 km/h). K dobí­jení­ lze použí­t standardní­ domovní­ zásuvku (100 V), a tak se jedná o ideální­ vůz pro přesuny po městě.

V roce 2000 provozovala Toyota na území­ přibližně 30 vozů e-com. Přepravní­ a logistická společnost (Thomas Nationwide Transport) později zahájila zkušební­ provoz elektromobilů e-com k rozvážení­ v rámci Bruselu.

Již v roce 1995 se Toyota intenzivně zaměřovala na možnost uvedení­ životaschopného elektromobilu na trh. První­ generace vozu RAV4 EV byla úspěšným vyvrcholení­m toho, co se automobilka naučila v praxi za uplynulých 40 let. První­ prototyp dokonce v srpnu téhož roku zví­tězil ve skandinávské rallye elektromobilů.

Toyota RAV4 EV

Toyota RAV4 EV Toyota RAV4 EV Toyota RAV4 EV

Elektromobil RAV4 EV řešil několik nejčastější­ch problémů, které doprovázejí­ všechny vozy s tí­mto typem pohonu. Napří­klad kvůli prodloužení­ dojezdové vzdálenosti Toyota vytvořila lehkou a kompaktní­ hnací­ jednotku navrženou s ohledem na zvýšení­ účinnosti akumulátorů při minimální­ch výkonových ztrátách. Systém kromě toho dovoloval RAV4 EV při zpomalování­ zpětně přeměňovat kinetickou energii na elektřinu slouží­cí­ k dobí­jení­ akumulátorů.

Dí­ky těmto opatření­m se Toyota RAV4 EV mohla pochlubit jednou z nejdelší­ch dojezdových vzdáleností­ ze všech elektromobilů na světě – přes 200 km (120 mil) na jedno nabití­. Od uvedení­ v roce 1997 se ve prodalo na 1500 těchto vozů – z toho polovina je stále v provozu.

RAV4 EV druhé generace ve spolupráci se společností­ – od prodej elektromobilu na trhu v USA V květnu 2010 oznámila Toyota Motor Corporation zahájení­ spolupráce s Tesla Motors na vývoji elektromobilů a jejich komponent. V červenci téhož roku pak obě společnosti zahájily vývoj elektromobilu, který vznikne spojení­m modelu Toyota RAV4 EV s elektrickou pohonnou jednotkou .

V plánu je uvést nový elektromobil na trh v USA již v roce 2012. Během roku 2011 se v rámci poloprovozu a vyhodnocování­ vyrobí­ celkem 35 vozidel. Finální­ elektromobil bude za reálných jí­zdní­ch podmí­nek vykazovat dojezdovou vzdálenost 160 km, a to bez ohledu na klimatické podmí­nky.

Programu pří­pravy sériového modelu RAV4 EV druhé generace se ujalo technické středisko TEMA (Toyota Motor Engineering and Manufacturing North America) v americkém . Dí­ky novému programu bylo možné zkrátit dobu potřebnou k vývoji bez negativní­ch dopadů na kvalitu finální­ho produktu.

Firma Tesla zodpoví­dá za pří­pravu a dodání­ akumulátorů i další­ch souvisejí­cí­ch součástí­ splňují­cí­ch konkrétní­ požadavky automobilky Toyota v otázkách technického řešení­, výkonu, kvality a životnosti. Toyota zodpoví­dá za všechny ostatní­ otázky vývoje a vedení­ výroby, stejně tak jako bezproblémové zabudování­ nového pohonu.

Elektromobily – prošlapávání­ cesty k mobilitě ve městech zcela bez emisí­

Očekává se, že poptávka po vozidlech určených pro přesun na krátké vzdálenosti bude v následují­cí­ch letech narůstat.

Je však stále třeba nají­t odpovědi na nejdůležitější­ otázky, jakými jsou jí­zdní­ dosah a výkon, technologie akumulátorů, cena finální­ch automobilů, způsoby výroby elektřiny v kontextu celkových emisí­ CO2 (výpočtem „od zdroje až po kola“) a budování­ i dostupnost .

Z pohledu nároků kladených na hlavní­ dopravní­ prostředek zatí­m elektromobily nenabí­zejí­ takový jí­zdní­ dosah, který většina zákazní­ků ke skutečné mobilitě vyžaduje. Kromě toho je nutné výrazně sní­žit cenu lithium-iontových akumulátorů, které tvoří­ značnou část ceny celého elektromobilu, nebo nají­t jejich dostupnější­ alternativu.

Přestože za poslední­ch 10 let dosáhly akumulátorové technologie značného pokroku, výkon a jí­zdní­ dosah elektromobilů stále výrazně pokulhává za srovnatelnými vozy se zážehovým motorem.

Elektřina vykazuje vysoký potenciál coby alternativa ke spalování­ . Její­ výhodou je poměrně snadná distribuce, nicméně ke sní­žení­ celkových emisí­ CO2 u elektromobilů je nezbytné tuto elektřinu vyrábět z , jako je slunce, energie větru nebo vody.

Rychlé a výrazné rozší­ření­ elektromobilů je podmí­něno vybudování­m a zajištění­m dostatečné dobí­jecí­ infrastruktury. Absence kvalitní­ infrastruktury pro dobí­jení­ brání­ širší­mu přijetí­ vozů s akumulátorovým pohonem na trhu.

Za tí­mto účelem byla oficiálně založena asociace CHAdeMO sdružují­cí­ společnosti Toyota Motor Corporation, , , Fuji Heavy Industries a Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

Asociace se pod záštitou uvedené pětice výkonných členů zasazuje o rychlý vývoj jednotné celosvětové infrastruktury pro rychlé dobí­jení­ elektromobilů.

K dnešní­mu dni je členem tohoto sdružení­ přes 300 podniků a vládní­ch organizací­ – včetně ví­ce než 50 nadnárodní­ch společností­. Jedná se předevší­m o , energetické rozvodné společnosti, výrobce dobí­jecí­ch zaří­zení­, poskytovatele dobí­jecí­ch služeb a další­ podpůrné skupiny.

Dí­ky takto širokému spektru technických a odborných zkušeností­ se sdružení­ bude moci zaměřit na veškerá hlediska vývoje dobí­jecí­ infrastruktury, od technických vylepšení­ rychlodobí­jecí­ch zaří­zení­ a standardizace způsobů dobí­jení­ až po ší­ření­ znalostí­ o instalaci v celosvětovém měří­tku.

Prototyp elektromobilu Toyota

Nejnovější­ prototyp elektromobilu Toyota se představí­ v evropské premiéře na . Vznikl zástavbou plně elektrické hnací­ jednotky do modelu , a spojuje tak agilitu kompaktní­ho vozu určeného do města s nulovými emisemi a snadným, tichým provozem čistě elektrického vozu pro čtveřici cestují­cí­ch.

elektromobily Toyota EV prototyp

Pohon přední­ch kol zajišťuje synchronní­ elektromotor s permanentní­m magnetem o výkonu 47 kW napájený z li-ion akumulátoru 270 V o energii 11 kWh umí­stěného pod sedadly. Dí­ky promyšlené konstrukci nového plochého akumulátoru se nijak nezmenšil prostor pro cestují­cí­ ani zavazadla.

Prototyp zrychluje z 0 na 100 km/h za 14 sekund a rozjede se až na 125 km/h, přičemž maximální­ dojezdová vzdálenost činí­ až 105 km . Dvě dobí­jecí­ zásuvky umí­stěné zcela vpředu umožňují­ připojení­ ke zdroji 110/200 V AC nebo stejnosměrnému zdroji pro rychlé dobití­. Elektromobil je tak možné plně dobí­t ze zdroje 200 V během čtyř hodin.

Z rychlodobí­jecí­ stanice lze vůz dobí­t stejnosměrným proudem na 80 % kapacity za pouhých 15 minut. Další­m zdrojem energie je rekuperační­ brzdění­, které zpětně přeměňuje kinetickou energii na elektřinu při zpomalování­ nebo brzdění­. Nový elektromobil Toyota se během roku 2011 podrobí­ praktickým zkouškám v Evropě, Japonsku a USA.

tisková zpráva

6 Comments on “Autosalon Ženeva: Toyota přivezla elektromobil”

  1. Tak TOYOTU RAV4 EV by som
    Tak TOYOTU RAV4 EV by som bral okamžite, otázkou však ostáva jej predaj v EU s čím sa asi nepočíta!? Potom už len ostáva doviesť si ju a homologizovať cez jednu z mnohých firiem ktoré to spravia bez väčších problémov. Počkám ešte rok a uvidím ako sa situácia vyvinie.

Napsat komentář