Palivové články

Palivové články – princip fungování

Palivový článek je galvanický článek, který vyrábí elektřinu z energie uvolňované při chemické reakci. K tomu slouží palivo (na anodové straně) a oxidant (na katodové straně). Palivo a oxidant za přítomnosti elektrolytu reagují. Nejčastěji se jako palivo využívá vodík a jako oxidant kyslík. Malé palivové články, například do notebooků nebo jiných elektronických přenosných zařízení, využívají jako palivo také různé alkoholy.

Historie

Princip fungování palivových článků byl objeven už v roce 1838 německým chemikem Christianem Friedrichem Schönbeinem. První palivový článek vznikl již v roce 1843, ale teprve o více než sto let později, v roce 1959, zkonstruoval britský fyzik Francis Thomas Bacon první prakticky využitelný vodíkový palivový článek o výkonu 5 kW. Rozsáhlejší využití palivových článků pak přišlo s vesmírným programem Apollo a dalšími projekty NASA.

Uplatnění

V současné době existuje kolem 20 různých typů palivových článků v různých stádiích rozpracovanosti. Existují komerčně využitelné palivové články, ale i takové, jejichž možnosti se teprve zkoumají. Nejčastěji se dnes palivové články využívají jako doplňkový zdroj energii v kancelářských budovách (město budoucnosti). Zkušebně slouží také pro pohon vozidel městské dopravy, například autobusů a vlaků. Existuje také prototyp ponorky (Typ 212) s pohonem na palivové články.

Automobily na palivové články dosud nejsou příliš běžné. První stanice pro doplňování palivových článků byla otevřena v Reykjaviku na Islandu v roce 2003. Zasloužila se o ni automobilka DaimlerChrysler a slouží k doplňování paliva pro systém hromadné městské dopravy. Stanice si sama vyrábí vodík pomocí elektrolýzy. Automobilka Honda představila nedávno vůz Honda FCX, pro jehož pohon slouží palivové články. Do výroby by se měl dostat příští rok. V masovém měřítku hodlá Honda produkovat ekologicky nezávadné automobily na palivové články do roku 2018.

Zajímavé je, že prvním automobilem na palivové články byl v roce 1966 představený GM Electrovan. Vážil asi dvakrát více než běžný van a mohl jet rychlostí až 100 km/h.

Výhody „vodíkové ekonomiky“ však nejsou jednoznačné a někteří odborníci poukazují na příliš vysoké finanční i ekologické náklady na výrobu vodíku a následně i palivových článků. Viz. článek Vodíková ekonomika – vyplatí se?

Další informace:

Palivový článek na Wikipedia

3 Comments on “Palivové články”

Napsat komentář