Mýty a fakta o CNG: 10 nejčastějších omylů

redakce - 03 Červen 2013

V České republice jezdí už 5500 aut na zemní plyn. A tento počet bude dál rychle stoupat. Nejen proto, že se chystá zatím největší dotace do CNG dopravy, ale především díky tomu, že zemní plyn pomáhá snižovat provozní náklady. V následujícím článku vyvracíme 10 nejčastějších mýtů o pohonu aut na CNG.auto CNG Škoda Citigo stlačený zemní plyn

Stlačený zemní plyn (CNG) má dnes čím dál tím větší podporu automobilek. Patrné je to zejména v sousedním Německu, ale pomalu už i u nás. aktuálně představila model Škoda Citigo CNG (viz. test) a chystá další.
foto: E.ON

Mýtus 1: CNG je ropný produkt

Není.

Zkratka CNG pochází z termínu "Compressed Natural Gas", tedy stlačený přírodní plyn (u nás spíše zemní plyn). Naleziště zemního plynu obvykle nekopírují naleziště ropy, dostupnost a cena zemního plynu tudíž není přímo závislá na silně kolísavém a nejistém trhu ropy. Navíc světové zásoby zemního plynu jsou odhadovány i při současné globální spotřebě na 100 – 150 let.

Mýtus 2: CNG se vyrábí v rafinerii nebo jiné továrně

Nevyrábí. CNG vzniká stlačením na místě výdeje.

Zemní plyn je k přiveden potrubím z normální plynové sítě – takové, která slouží pro všeobecně používané rozvody do domácností a podniků. Pro tankování do vozidla je stlačen na cca 250 – 300 bar speciální kompresorovou jednotkou se zásobníky tlaku.

K vlastnímu výdeji je zapotřebí speciálního výdejního stojanu, který je velmi podobný stojanu na benzín nebo diesel. Celý systém si představme jako velký kompresor na pneumatiky, ovšem s 10x větším „hustícím“ tlakem a plynem namísto vzduchu.

Jiné je to v případě méně rozšířeného LNG – zemní plyn v kapalné formě (LNG – Liquefied Natural Gas). Plyn je podchlazen ve speciální výrobní jednotce a ještě více stlačen než CNG, aby ho nádrže vozidla pojmuly co nejvíce.

Takto tekutý produkt se pak musí převážet na místo spotřeby. Používá se zejména v dálkové kamionové dopravě (USA), v lodní dopravě a první pokusy byly učiněny i v dopravě letecké.

Mýtus 3: CNG je srovnatelné s LPG

Není.

Jde o zcela jiná paliva. LPG je ropným produktem, populárně známým jako propan-butan. Ostatně vyplývá to i z názvu produktu: Liquefied Petroleum Gas – zkapalněný ropný plyn. Dále i přepočtená energetická hodnota LPG je daleko nižší než u CNG.

Veřejnost si bohužel často oba produkty pletla nebo je přinejmenším mylně zařazovala do stejné kategorie. Srovnávání obou plynných paliv je stejné jako srovnávat CNG s benzínem.

Mýtus 4: CNG je totéž co biometan (BioCNG)

Je a není.

Chemickou podstatu mají oba plyny stejné (metan), energetické vlastnosti a využití rovněž. Rozdíl je v původu plynů:

CNG je zemní plyn, který je k čerpací stanici přiveden potrubím z normální plynové sítě – takové, která slouží pro všeobecně používané rozvody do domácností a podniků. Po stlačení na 250 – 300 bar se z něj stává CNG.

BioCNG je obnovitelný zdroj, obvykle využívá lokální biologický zdroj metanu (hnůj, kejdu, případně jinou biomasu), je vyráběn speciálními stanicemi na místě a po stejném stlačení se z něj stává BioCNG.

BioCNG je obvykle levnější než CNG, protože využívá v podstatě odpadní zdroje. Z technických a investičních důvodů ale není BioCNG tolik rozšířen jako CNG, který je dostupný prakticky kdekoli kde je k dispozici infrastruktura plynového potrubí.

Mýtus 5: CNG je nebezpečnější než jiné pohonné hmoty

Není tomu tak.

Zemní plyn je těkavý, lehčí než vzduch a velice rychle se rozptyluje do ovzduší. Při náhodném manipulačním úniku (např. během tankování) se rozptýlí během několika sekund na zcela neškodnou, nehořlavou a netřaskavou směs. I z tohoto důvodu může s plnící pistolí CNG manipulovat po malém zaškolení jakákoli osoba bez asistence osoby povolané.

Naproti tomu benzínové páry nebo páry jsou těžší než vzduch, při úniku tedy doslova „tečou“ pod vozidlo a do jeho okolí ve formě třaskavé směsi. Proto jsou například benzínové pistole opatřeny odsáváním par nebo tankování LPG vždy vyžaduje asistenci povolané osoby (obsluhy čerpací stanice).

Mýtus 6: Vozidla na CNG jsou nebezpečná

Není tomu tak.

Naopak, výrobci věnují právě bezpečnosti palivových systémů CNG vozidel mimořádnou pozornost, náplň CNG ve vozidle tak je prakticky bezpečnější než benzínová náplň u některých starších vozidel. Tlaková nádrž na CNG je v podstatě nejodolnějším zařízením ve voze.

Vozidlo však musí být vybaveno na CNG již výrobcem, pak jsou poskytovány veškeré garance, které pokrývají vývoj a koncepci vozu, komponenty, materiály, montáž atd.

Vzhledem k vysokým pracovním tlakům CNG je právě bezpečnosti vozů věnována výjimečná pozornost, takže výsledkem je bezpečnější způsob uložení pohonné hmoty v robustních tlakových nádržích vybavených speciálními multifunkčními ventily.

Výsledkem je potom vyšší bezpečnost provozu těchto automobilů než u kapalných PHM či LPG. Výrobci obvykle uvádějí požární odolnost tlakového systému CNG až na 15 minut v hořícím voze. Ale ani poté nedojde k explozi, jen k řízenému „odfouknutí“ plynu jistícími ventily.

Mýtus 7: Kdo mi přestaví ? Auta na CNG nejsou k dostání

Nejlépe je koupit si takové vozidlo již vyrobené.

Moderní vozy jsou pro CNG optimalizovány, zejména motory, navazující elektronické systémy, palubní počítače a nádrže. Vše je do vozu zakomponováno již při vývoji. Takové vozy pak vykazují mimořádné ekonomické a provozní parametry.

Většina světových automobilek CNG vozy nabízí, některé i několik desítek modelů a variant. Automobilky v poslední době stále silněji deklarují zvyšování podpory těchto paliv ve svém výrobním programu do budoucna.

Je pravdou, že čeští distributoři si svoji cestu k CNG sice ještě zcela nenašli, ale i tato situace se rapidně zlepšuje.

Přestavba benzínových vozů na CNG je však také možná – v ČR existuje mnoho profesionálních firem, které tuto službu nabízejí. Je však nutno vzít v úvahu, že takto přestavěný vůz nikdy nedosáhne parametrů CNG vozu továrního.

Mýtus 8: Plynové nádrže zabírají místo v kufru

Není tomu tak.

Do moderních vozů jsou CNG nádrže spolu s benzínovými již zakomponovány při vývoji. CNG nádrže jsou obvykle umístěny pod podlahou a umožňují tak plné využití užitných prostor bez jakéhokoliv omezení.

Jediným omezením je absence místa pro rezervní pneumatiku, které je obvykle využito pro jednu z CNG nádrží. Toto omezení ale známe i z mnoha modelů vozů na klasický pohon.

Výjimku ale tvoří vozy, dodatečně na CNG upravené. Zde logicky dochází k dodatečnému umístění nádrže a tím i k jistému omezení komfortu.

Mýtus 9: CNG vozy jsou drahé při nákupu a servisu

Není tomu tak.

Cena vozu a provozní náklady:

Vezmeme-li v úvahu průměrnou pořizovací cenu, o něco vyšší než turbo diesel a naopak rychlou návratnost investice na ušetřených nákladech na pohonné hmoty, pak se dostáváme k velmi zajímavým číslům, zejména u vozů střední třídy a u dodávkových vozů.

Kupříkladu u CNG osobního automobilu střední třídy je rozdíl ceny kompenzován již po ujetí cca 30 – 60 tisíc km oproti srovnatelnému dieselu. Dalším provozem pak už vozidlo de facto „vydělává“.

Najede-li takový vůz 300 000 km, pak se úsporou prakticky zaplatí polovina pořizovací ceny. Většinu kilometrů je však nutno ujet na CNG! Benzín je třeba považovat jen za „alternativní“ palivo „na dojetí“.

V tomto smyslu se automobilky občas dopouštějí zásadní chyby v komunikaci: zákazníkovi prezentují celkové náklady na provoz formou průměru nákladů na CNG a benzín.

Servis a životnost vozidla:

Většina výrobců si uvědomuje jistou nedůvěru trhu v nový produkt – zejména pak nedůvěru v životnost motoru, který pracuje se zcela jiným palivem za vyšších výkonových parametrů na jednotku zdvihového objemu.

Tento fakt však zákazníkovi kompenzují možností přikoupit si za rozumnou cenu (cca 16 000 Kč – ) rozšířenou plnou záruku bez limitu ujetých kilometrů.

Mýtus 10: CNG stanice nejsou dostupné

Částečně pravda, ale situace se rapidně zlepšuje.

V současné době je v České republice v provozu sice jen 47 plnících stanic CNG a přístup k některým z nich může být považován za problematický. Většina odborníků na pohonné hmoty ale dnes připouští, že CNG je perspektivní palivo, které v blízké budoucnosti nahradí značnou část spotřeby benzínu a motorové nafty.

Na to reagují naši přední distributoři plynu a začínají CNG zpřístupňovat zákazníkovi stejným standardem, jaký je obvyklý pro tradiční pohonné hmoty. Tímto standardem – podobně jako již v mnoha evropských zemích – je čerpání CNG jako dostupného paliva na běžných čerpacích stanicích pohonných hmot.

Výdejní stojany CNG začínají být umísťovány v bezprostřední blízkosti víceproduktových stojanů na tekutá paliva, zákazník tak může do svého CNG vozu pohodlně nečerpat i benzín, aniž by musel přejíždět na jiné místo.

Součástí takto komplexních řešení je i velký komfort ve výběru platebních prostředků: stejně jako u běžných pohonných hmot je možno zaplatit CNG na pokladně čerpací stanice ať již hotovostí v Kč nebo EUR, všemi druhy bankovních karet a dále všemi palivovými kartami počínaje CCS až po mezinárodní karty Routex nebo DKV. Významné je i pohodlí, které majiteli CNG vozu poskytuje zázemí čerpací stanice například ve formě prodeje doplňkového zboží a občerstvení.

Společnostem E.ON Energie a Next Energy se v tomto standardu osvědčil téměř půlroční společný pilotní projekt, který v současné době prozatím pokrývá nejslabší místo na „mapě CNG“: dálnici D1 na dvou místech a z obou směrů.

V tomto standardu „odbourávání bariér“ hodlají obě společnosti intenzivně pokračovat formou výstavby výdejních míst CNG na většině sítí běžných čerpacích stanic. CNG se tak brzy stane běžným, cenově zajímavým a ekologicky šetrným palivem budoucnosti pro každého.

tisková zpráva
Zpět na HybridPřidat komentář
Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Zdravím, musí se nádrž cng z výroby měnit? Někde jsem slyšel že po deseti letech. Je to pravda?

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

:D reklama na CNG :D lpg je mene ucinne ? :D jasne .... to je blitka tenhle clanek staci se podivat na ceny dilu systemu CNG. PLNICI VENTIL NAPRIKLAD

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

zdravim vas taky by mě zajímalo kolik peněz a kde v ostravě udělat revizi na cng lahvi ve voze?
nicméně jezdím se služebním touranem na cng a docela mě těší spotřeba na dvě plné nádrže,,cng,, pri rychlosti 135km/hod vuz ujede trasu ostrava, praha,ostrava, brno a zpět velikost lahve je40kg a nádrž na benzím má cca30l

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

revize na cng lahve v ostravě se dělají v hutích, rovnou se ty sračky hází do pece :))

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Zalezi na motoru, Ja s 2.0 atmos fera 8 ventilů - 5.5 kg na 100-km - ...kg je za cca 25,-. TZN JAKO nejakych necelych 4 l benálu na 100/ km...samo jde o cenu financni a prevedenou. Dojezd tak 300 km s nadrzema mejma kompozitovejma. Mam to na couracky, na dalku diesel 5 valcu......6l/100km

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Někde jsem četl, že výměna tlakových lahví(nebo nádrží, jak chcete), je právě u vozidel originálně vyrobených na provoz CNG, velmi finančně náročná, řádově +- 20tis, protože jsou ve vozidle důkladně "umístěné" a jejich demontáž je časově náročná.
Druhá otázka: kupř. VW Touran CNG, stejně asi jako Zafira a možná i jiná vozidla, mají dojezdovou nádrž na benzín o obsahu asi jen 10l, což při řídké síti čerpacích stanic na CNG může být docela vzrušující :-)) Já vím, řešení je, buď vozit v autě kanystr s 20l benzínu, nebo jezdit od normální čerpací stanice ke druhé a tankovat vždy 6, 8l, protože bych chtěl vidět toho odvážlivce, který by tu benzínovou nádržku vyjížděl až do dna.
Měli jsme v práci Iveco Daily z výroby pouze na CNG a když plyn došel, tak v tomto případě nezbylo nic jiného, než zavolat odtahovku s dostatečnou nosností, neboť běžná auta s tímto kolosem nehla a ani nemohla.
Přes to všechno bych do CNG šel.

Obrázek uživatele Jan Horčík

Co se týká výměny tlakových lahví, není to až tak "žhavé" téma - jejich životnost je minimálně stejná, ale spíš výrazně delší než životnost samotného vozidla.

---

šéfredaktor Hybrid.cz

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Jakakoli tlakova nadoba pouzivana v cr podleha pravidelnym revizim a omezenou zivotnosti,a maloktery vyrobce prizna smutny dojezd 'a vozidlo prevazejici tlakovou nadobu s horlavym plynem musi byt oznaceno ,asi je nebezpecne ,videl nekdo skody zpusobene poskozenim nadoby o tlaku 300 bar?????? Videl jsem co udela poskozeni nadoby se stlacenym kyslikem a stacilo me. ....................dekuji nejsem baron prasil

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Hlavně že křehká plechová či plastová nádrž, která v sobě má 50l benzínu, je zcela bezpečná a v žádném případě nemůže vybuchnout že? Pokud nejste baron Prášil, tak bych Vám doporučil jízdní kolo, to je z tohoto pohledu bezpečné.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Zdravíme barona Prášila! Ví o tom ho.no, neumí psát česky, ale musí nějakou blbost napsat...

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Máte pravdu, pan kyslík je mimo.

Stačilo mě podívat se na testy CNG nádob na youtube a je mi jasné, že "ten co vidí ksylík" je docela mimo.
Pánovy bych doporučil číst, číst, přemýšlet, číst, pak shlédnout nějaké video testů dle uskladněného plynu a nestane se, že Baron Prášil ožívá.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

tak hlavne ze ctete reklamni clanek a vsechno mu verite ... btw stlaceny plyn je opravdu velmi bezpecna vec ... a zkuste rict ze o tom vim hov.o :D zivim se tim a cng je hrozny peklo .... mimochodem dost poruchove a na servis proti LPG dost drahe .... staci plnici ventil :D 6000 a prakticky stejny ventil na LPG 890 korun .... howgh CNG je hnus i kdyz mi nese chleba

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Nechme reklamní články stranou. Mám už druhé auto na CNG - obě z výroby, přestavbám nevěřím. Celkem jsem na CNG ujel 500.000km. To není odhad - zapisuji si do Excelu každé tankování, každý servis a stav tachometru. A cena? Za servisy CNG obou aut jsem těsně pod 20.000Kč. Tedy o dost níže, než s celkovým servisem, co nesouvisí s CNG. Takže žádné reklamní články - vlastní zkušenost.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Prosím Vás, víte někdo jaké jsou frekvence výměny nádrží CNG?
U LPG je tuším 10let. Popř. Kolik taková výměna nádrží stojí?
Děkuji

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Nádrže na CNG nemají v ČR "zákonem" stanovenou dobu životnosti jako je tomu pro nádrže LPG (ne ve všech státech je to pro LPG tak přísné). Rozdíl je snad v tom, že LPG je kapalina s potenciálem způsobit korozi nádrže. CNG je ale stlačený plyn, který je dopředu zbaven vlhkosti, takže by nemělo ke korozi docházet. Kontroly nádrží jsou ale i tak doporučovány.

Konkrétně: námi kupovaný Opel Combo s pohonem na CNG už od výrobce a rokem výroby 2006 má v dokumentaci uvedenou životnost nádrží do roku 2026. Tedy výrobce deklaruje dvacetiletou životnost nádrží, což asi zbytek vozidla stěží překoná.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Ale maji...pokud neni vyrobcem udana, je zivotnost cng lahvi 15let. Vyrobce ovsem muze udat zivotnost max. 20let.
Co se tyce koroze, tak k ni i v pripade CNG bohuzel dochazi. Susicky na CNG stanicich nezbavi zemniho plynu vlhkosti tak, jak by mely.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Jak je to s parkováním v podzemních garážích?Informace jsou zcela protichůdné. Kolik stojí "domácí" stanice na zemní plyn-myslím samozřejmě u rod. domku, ne paneláku?A jaká je hmotnost nádrží na CNG proti LPG?Díky za odpovědi.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

CNG nema nadrze ale lahve .... a jaou tezky ... hodne tezky .... najezd na plnou 400 km :D takze zase spatne LPG s ani ne polovicni vahou NA nadrz stejnej dojezd ten clanek je reklama ktera ma CNG postavim do popredi přitom je to strasnej pohon.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

"Jak je to s parkováním v podzemních garážích? Informace jsou zcela protichůdné."

Viz:

"Vjezd vozidel s pohonem CNG do garáží a servisních míst je v České republice řízen dle novelizované vyhlášky Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., platné od září 2011. Co v praxi znamená?

Auta na alternativní plynové palivo CNG mohou nyní v rámci České republiky zajíždět i do podzemních garáží, které jsou například součástí obchodních center, sportovních hal nebo kulturních zařízení. Doposud sice vjezd vozidel CNG nebyl do těchto garáží vysloveně zakázán, vozidla poháněná CNG mohla však v podzemních garážích, určených pro veřejné užívání, parkovat pouze pokud počet míst k stání nepřekročil tři vozidla. To samozřejmě bylo v praxi většinou těžko řešitelné.

Pro parkování v nadzemních garážích se nic nemění a parkování CNG vozidel je i zde samozřejmě možné. Pro provozovatele dále platí, že garáže CNG by měly být vybaveny detektory, signalizujícími výskyt zemního plynu nad stanovenou mez a rovněž účinným větráním."

(odkaz mě to nechce nechat vložit - )

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Trochu chybí kvantitativní údaje -tj.kolik CNG se vejde do nádrže, jaká je spotřeba, jaký dojezd na jednotku natankovaného CNG...

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Tak můžes si interpolovat moje zkušenosti.

Zafira, ujede na plnou nádrž CNG dle jízdy 320-350km (350 sem ujel jenom jednou). Do nádrže když je na dně cca +-18kg jak kdy a jak u jaké čerpačky.
Dle jedné účtenky ujedeš na 1kg cca 17km.
Máš rezervu benzin cca 10-12litrů a ujedeš 130km(jednou jsem zkoušel na trase brno-praha při 110km za hodinu)

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Tak "nedostupné", ony fakt jsou. Viz. Brno, je hezké, že u dálnice jsou 2, ale zbytek Brna je hluchý. A dojížděť přes celé Brno a více je pro podnikatele, který má 1-2 vozy natož soukromou osobu mimo.

Na druhou stranu Ostrava či Praha je na tom docela slušně. Jo holt asi bydlím ve špatném městě.

P.S. Sám jezdím na CNG, takže vím jak opruzuje(časově) přejet Brno abych načerpal CNG. A přitom by stačili 4CNG stanice na vhodných místech v Brně a nebyl by problém.

Obrázek uživatele Jan Horčík

Infrastruktura by měla relativně rychle přibývat - viz. Počet CNG stanic v ČR roste, za dva roky jich bude 80

---

šéfredaktor Hybrid.cz

Obrázek uživatele honYa

Škoda, ten hlavní problém, zvýšené emise kysličníku uhličitého, zde nejsou zmíněny...

---

honYa

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

A to je problém? Mě to připadá spíše jako prospěšná věc při pohledu na momentální ochlazování...

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Pokud si myslíte, že zvyšováním skleníkových plynů se oteplí, jste na velkém omylu. Jev způsobený nárůstem skleníkových plynů klimatologové nazývají změnou klimatu, která je spojena s extrémními výkyvy počasí (viz. např. povodně).
Částečně souhlasím, že CO2 není ten největší problém. Pokud by spalovací motory vypouštěly jen CO2, nepochybně by se ve větších městech dýchalo o hodně lépe. Nejhorším produktem spalovacích motorů jsou CHx, NOx a CO. V případě spalování CNG jsou tyto produkty (v porovnání s benzínem a naftou) nižší a to je kromě ekonomičnosti provozu přínos CNG.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Popravdě, dělal jsem si spíše z předchozího autora srandu. Popravdě, já nevím co si mám myslet, protože korelace množství oxidu uhličitého v atmosféře a teploty atmosféry nebyla nikdy zcela přesvědčivě prokázána. Tedy, že není jisté, jestli je závislé množství oxidu na teplotě nebo naopak...

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

samozrejme v tom ziadna korelacia nie je. do eteru sa dostane vela oficialny informacii, ale je treba si uvedomit ze su za vsetkym peniaze a ludia sa nestitia klamat o sto sest. hlavne ked je v poplulacii tak vysoke percento psychopatov. vodne pary maju na teplotu a teda sposob prudenia vzduchu a mori tak zasadny vpliv, ze co2 je pri tom zrnko piesku. vodne pary riadi nasa hviezda, mesiac a poloha dosiek, je treba si uvedomit ze sme este stale na konci poslednej periody doby ladovej a ze toto striedanie je tu uz od pociatku. oteplenie a uplne rozpustenie ladu je prirodzeny mechanizmus, rovnako ako opatovny prichod dalsej doby ladovej. striedaniu najmanej podleha pomerne stabilna pozicia afriky pri rovniku, preto je tam tolko povodnych druhov az do chvile kym ich uplne nepozabijame. dalsie vyzname prvky su vyrazne prirodne javy, ktore i v malom maju viac emergie nez kolko vyda ludstvo za rok, sopky, meteory, lavove polia, nahle uvolnene prirodne plyny, rozsiahle morske riasy - cervene, .. ludia s tym nemaju nic. ani atomove skusky velkeho rozsahu na pociatku ako vidis, nic neurobia, t.j. mytus obavy pred jadrovou vojnou, kolko skusobnych explozii vtedy bolo, a svietime snad vo tme lebo sa rozptyl dostal az k nam ? :) Jasne ze dostal.
A to nehovorim o mierenom vybuchu supernovy v nasej galaxii, rovno na zem. Myslim ze judnu taku pozorujeme, ale nevieme odhadnut kedy sa to stane, odfukne nasu atmosferu. Nehovoriac o vzdalujucom sa mesiaci, spomalovaniu rotacie okolo osi, atd..


ChargeUp! - Komplexní dodávka dobíjecích stanic a souvisejících služebNabíječky elektromobilů CircontrolAutonabíjení.cz - vše pro Váš elektromobile-stationVOLTDRIVE - Ideální řešení pro domácí nabíjení vašeho vozu.