Chystá se zatím největší dotace do dopravy na zemní plyn

Již v průběhu června bude vyhlášena výzva podporující pořízení autobusů na stlačený zemní plyn (CNG) i výstavbu CNG plnicí stanice. Příspěvek z evropských fondů by mohl po schválení dosáhnout až 1 mld. Kč. Peníze budou určeny pro oblasti s největší prašností. Nadlimitní koncentraci pevných částic PM 10 však bylo v ČR v roce 2011 vystaveno přes 50 % obyvatel.

Autobus na zemní plyn (CNG) značky Tedom
foto: Tedom

Podle aktuálního harmonogramu výzev v rámci Operačního programu Životní prostředí bude v průběhu června tohoto roku Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí vyhlášena připravovaná výzva pro nákup nových autobusů v městské hromadné dopravě s pohonem na CNG a i pro výstavbu CNG plnicích stanic.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Takto podpořené budou moci kromě měst nakupovat i soukromí dopravci, musí je ale využít pro městskou hromadnou dopravu. Plnicí stanice na CNG pak budou muset „sloužit“ po dobu projektu jen městským autobusům.

Výzva se nebude týkat celé ČR, ale pouze omezeného výčtu měst, která jsou dnes nejvíce zatěžována emisemi z dopravy, především prachovými částicemi. Ministerstvo se tak rozhodlo pomoci oblastem s nejhorším ovzduším.

Realizace samotných projektů je ale podmíněno schválením nové podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí ze strany Evropské komise, v současné době stále probíhají konzultace.

Pokud bude zařazení nové formy podpory schváleno, může být na podporu této aktivity alokována částka až 1 mld. Kč z prostředků EU. Podrobné informace připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. V nejbližší době je zveřejníme na našich stránkách Asociace,“ říká Zdeněk Prokopec, předseda Asociace NGV.

Mezi města, která budou moci využít nově připravovanou podporu pro , bude patřit i Ostrava nebo třeba Brno. Tato města patří do oblastí s největší prašností u nás. Je zde totiž největší koncentrace nebezpečných pevných částic PM 10. Za tento stav mohou jednak lokální zdroje ale také doprava.

Doufám, že dopravní podniky tuto podporu využijí a pořídí CNG autobusy, které neprodukují téměř žádné pevné částice,“ říká Zdeněk Prokopec, předseda Asociace NGV.„Podle „Zprávy o životním prostředí České republiky“ z roku 2011 bylo nadlimitní koncentraci pevných částic PM 10 vystaveno přes 50 % obyvatel. Situace by se ale díky chystané podpoře mohla markantně vylepšit,“ dodává Prokopec.

Další z oblastí se špatným ovzduším je Ústecký kraj. Zde jsou sice již CNG autobusy využívány, ovšem zatím v malém počtu. Situace se ale postupně mění k lepšímu. Dopravní podnik města Ústí nad Labem totiž letos pořídí dalších 7 CNG autobusů.

Jedná se o 2 autobusy Mercedes Citaro a 3 autobusy Solaris Czech, které by podnik měl mít k dispozici již koncem června. Další 15metrové CNG autobusy pak přibudou na podzim.

Již od roku 2014 bude možné prodávat v EU pouze autobusy splňující normu Euro VI, která je přísnější než norma Euro V z roku 2009. Hlavní změnou je o jednu třetinu nižší objem vypouštěných pevných částic a také nižší emise NOx.

Rozdíl v ceně autobusů s motorem podle nové a podle staré normy Euro je již cca 250 tisíc Kč. Tento rozdíl je dán cenou instalace filtrů a dalších technologií, které jsou ke snížení emisí potřeba. Autobusy s pohonem na CNG tyto normy splňují jen tím, že spalují zemní plyn,“ říká Zdeněk Prokopec, předseda Asociace NGV.

Dnes je v ČR již přes 400 autobusů s pohonem na CNG a jejich počet za poslední rok vzrostl o skoro 11 %. V Evropě je již přes 278 tisíc CNG autobusů a celosvětově jich je skoro 700 tisíc.

tisková zpráva

Napsat komentář