Volvo pojede v Číně na bioplyn

Automobilka Volvo Cars bude mít díky bioplynu první čínskou klimaticky neutrální továrnu. Obnovitelné palivo nahradí zemní plyn.

Výrobní závod automobilky Volvo Cars v čínském Tchaj-čou přechází na bioplyn, díky čemuž se stává první klimaticky neutrální továrnou Volvo v Číně. Využívání bioplynu namísto zemního plynu povede ke snížení emisí uhlíku této továrny až o 7 000 tun ročně. 

Přestože se jedná v rámci všech vyprodukovaných emisí automobilky Volvo v rozsahu 1–3, kterých je 43 milionů tun, o malý podíl, zajištění klimatické neutrality v Tchaj-čou představuje podle automobilky důležitý krok k dosažení cíle mít do roku 2025 po celém světě výhradně klimaticky neutrální provozy a snížit emise napříč všemi našimi globálními aktivitami.

Tato ambice představuje součást širšího cíle dosáhnout do roku 2040 celkově nulových emisí skleníkových plynů. Výrobní závod v Tchaj-čou využívá stejně jako všechny další továrny Volvo Cars po celém světě klimaticky neutrální elektřinu a díky tomuto novému opatření se nyní může pochlubit také klimaticky neutrálním vytápěním. Po továrně Torslanda ve švédském Göteborgu se jedná o druhý závod na výrobu aut, který získal status klimatické neutrality. 

„Za předpokladu, že máme k dispozici životaschopné klimaticky neutrální energetické zdroje, jednáme rychle,“ říká Javier Varela, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele ve společnosti Volvo Cars. „Přechod na bioplyn v naší továrně v Tchaj-čou jasně ukazuje, že každý z našich výrobních závodů po celém světě využívá svůj vlastní energetický mix na základě zdrojů dostupných v dané lokalitě.“

Energetické dodávky do továrny v Tchaj-čou zahrnují elektřinu a vytápění. Přibližně 40 % potřebné elektřiny se vyrábí prostřednictvím solárních panelů instalovaných přímo v továrním komplexu, přičemž se uvedený podíl bude v budoucích letech zvyšovat. Zbývajících 60 % odebíraných z rozvodné sítě rovněž pochází z klimaticky neutrálních solárních zdrojů. Potřeby vztahující se k vytápění jsou díky novému kroku pokryty s využitím klimaticky neutrálního bioplynu. 

Společnost Volvo Cars v nedávné době rozšířila svou strategii udržitelnosti o nové ambiciózní cíle, které chce naplnit v příštím roce. Nový cíl dosáhnout do roku 2040 celkově nulových emisí skleníkových plynů staví na předchozí ambici stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností.

Jedná se o cíl, který vypovídá o firemním záměru snížit především reálné emise, načež se Volvo pustí do kompenzace uhlíku u nevyhnutelných emisí. Ke stejnému postupu vyzývá také své dodavatele.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář