Toyota Me.We – lehké, šetrné auto ve stylu Mini

Vývojová studie TOYOTA ME.WE představuje novátorský výsledek partnerství návrhářského a vývojového centra Toyota European Design & Development (ED) a Jeana-Marie Massauda, proslulého návrháře uznávaného pro jeho vizionářské projekty v oblasti designu a architektury.

Toyota We.Me – Revoluční změna v náhledu na výrobu automobilů za použití netradičních metod
foto: Toyota

Centrum ED v červenci 2011 podepsalo dohodu a spolupráci se Studiem Massaud především s cílem načerpat nové poznatky na základě této jedinečné spolupráce a vytvořit projekt, jenž by byl revoluční změnou v porovnání s tradičními postupy návrhu a výroby automobilů.

Cílem pro Jeana-Marie Massauda bylo ‘vštěpit’ do realistické koncepce lidský, ekonomický i ekologický aspekt, a vytvořit tak studii ‘antikrizového’ vozu pro potřeby dnešních dnů.

Výsledkem společné vize vývojového centra designu jedné z největších světových automobilek a nezávislého vizionářského designéra je jedinečný koncept se třemi hlavními cíli:

  • 1. Případnost. Vize vzniklá na základě nadšení, ale současně i dobře uvážená – nejde tak o pouhý intelektualizovaný koncept vytvořený Jean-Marie Massaudem ve spolupráci s Toyotou. Cílem je poskytnout poutavé zážitky pro lidské smysly, s možností přizpůsobit se široké škále životních stylů, společně se základní potřebou vysoké kvality a inovací.
  • 2. Syntéza (sloučení). Redukce a konsolidace (tedy sjednocení) – přístup založený na originálním posunu od tradic automobilového průmyslu, ve snaze odbourat vše zbytečné a nabídnout nový způsob reakcí na naše chování a očekávání; návrh alternativního sloučení na základě osobního výběru v otázkách architektury vozidla, snižování nákladů a chování uživatele.
  • 3. Modernost. Již nastal čas podívat se kriticky na současné konvence a hledat změny. Cílem je vůz, který neskončí tím, že pouze dobře vypadá, ale který jde dále prostřednictvím zkušeností, které nabízí, inteligence svých řešení a touhy předčít naše potřeby. V konečném důsledku jde o vůz, který je odpovědí na hodnoty pokrokových jedinců, který není jen pouhým odrazem jejich společenského postavení.

Vize Jeana-Marie Massauda reprezentuje v první řadě potřeby uživatele, který klade důraz na osobní přepravu. Shrnuje to takto: „Postupnou ztrátou smyslu pro realitu a v důsledku idealizovaného přístupu se z automobilu stala hromada omezení – namísto toho, aby byl zdrojem svobody. Naše životy si však žádají vyšší míru přizpůsobivosti, jednoduchosti a lehkosti. Vůz dnešních dnů by měl být řešením osobní mobility, které dokáže přinést více.

Jinými slovy, dnešní motoristé čelí věčnému dilematu: na jedné straně je zde přemíra slibů podporujících ego a společenské postavení prostřednictvím nejrůznějších reklamních triků na téma inovací. A na druhé straně je zde nekončící frustrace plynoucí z každodenních omezení.

Jean-Marie Massaud na základě jednání s centrem ED označil několik rozporů ve způsobu, jakým hodnotíme a chápeme automobil. Na základě toho nabízí k těmto paradoxům své protiargumenty.

Staví vedle sebe touhu a potěšení, společenský status a užitné vlastnosti, prostor a schopnosti, výkon a agilitu, jízdní vlastnosti a vhodnost, segmentaci a adaptaci, a konečně stres a vyrovnanost.

V podobě konceptu ME.WE pak tento návrhář přichází s řešením, které lze realizovat již nyní, a které namísto přehnaného bazírování na technologiích v duchu ‘vždy více’ nabízí odpověď, která staví především na realitě a dnešních přístupech spočívajících v kolektivní odpovědnosti a dobrém občanském vystupování každého z nás.

Cílem konceptu TOYOTA ME.WE není nic menšího než nabídnout souhrnné řešení výše uvedených paradoxů. Nejde o objevování Ameriky ve smyslu opětovného vynalézání automobilu, ale spíše vozidla pro každého, které přináší různé výhody v tom, že je jednodušší, vhodnější k danému účelu a realističtější (snadno se parkuje, lze jej přizpůsobit různým životním stylům a přináší maximální požitek v každodenním životě): ve skutečnosti tak jde o skutečnou alternativu k vozům, které reprezentují ‘náruživost’ a společenské postavení.

Doposud se žádnému automobilu nepodařilo tak dobře řešit rozpory skutečného života jako to umí ME.WE:

  • Lehký a současně odolný: konstrukce studie ME.WE z hliníkových trubek nese vyměnitelné panely karoserie (dveře, blatníky, kapotu, nárazníky atd.) navržené z lehčeného polypropylenu (ultra odolný a ultra lehký termoplastický polymer).
  • Individualizovaný a současně standardizovaný: každý z panelů karoserie lze snadno individualizovat, nicméně technologie výroby lisováním nabízí způsob standardizace výroby s ohledem na maximální návratnost investic.
  • Svoboda a současně odpovědnost: ME.WE jako pick-up, kabriolet, terénní vůz a malý vůz do města v jednom byl navržen pro širokou škálu uživatelů, ovšem jeho ekologické dopady se redukují na minimum díky nízké hmotnosti konceptu a použitým materiálům.
  • ME and WE (česky: JÁ a MY): dokonalý pro mne a ohleduplný vůči ostatním. Označení vozu odráží snahu poskytovat osobní blaho (ME), ale současně dávat prostor pro blaho ostatních (WE), čímž je shrnuta podstata cesty ke svobodě, po které každý touží, a která je zároveň odpovědná vůči ostatním.

Od kultury vyznávání ‘více’ ke kultuře vyznávání ‘lepšího’

Centrum ED se společně s Jeanem-Marie Massaudem dokázalo odpoutat od konvencí běžných v automobilovém průmyslu a spojit veškeré odborné zkušenosti s cílem nabídnout studii odrážející touhu po změnách ve světě osobní mobility.

V širším kontextu, kde vůz představuje spíše řadu omezení než zdroj potěšení, se do středu pozornosti konceptu TOYOTA ME.WE dostává účastník silničního provozu – ať již řidič vozu nebo chodec.

Toyota We.Me - Revoluční změna v náhledu na výrobu automobilů za použití netradičních metod

Toyota We.Me – Jedinečná spolupráce s proslulým průmyslovým návrhářem J.M. Massaudem
foto: Toyota

Zaměřuje se na touhu po svobodě, radost, potěšení, emoce a schopnost volně cestovat bez omezení – ale současně se snaží uspokojit smysl pro osobní odpovědnost a zasazení o dobré občanské vystupování.

TOYOTA ME.WE zhmotňuje moderní a globální pohled na umění cestovat. V souhrnu je součástí širších snah řešit ekologické otázky, které nyní do značné míry utvářejí budoucnost osobní mobility.

Na individuální úrovni pak uspokojuje potřeby každého uživatele tím, že nabízí konkrétní balíček ‘bez mimořádných věcí navíc’. TOYOTA ME.WE uvažuje se všemi těmito parametry ve svém hledání cest k inteligentnímu zjednodušování.

Vůz postavený na principu ‘nic navíc’ je přesným protikladem eskalace technologií, přičemž své odpovědi a smysl pro realitu zpřístupňuje všem. Stručně řečeno, TOYOTA ME.WE zhmotňuje přechod od kultury vyznávání ‘více’ ke kultuře vyznávání ‘lepšího’.

Inteligentní a současně pokrokový

Cílem centra ED a Jeana-Marie Massauda bylo udělat více a vytvořit něco lepšího s menšími vstupy. V tomto případě jde omezení fondu prostředků a omezení ruku v ruce se zvýšením funkčnosti, kvality i potěšení. Pravá kreativita a nový přístup v použití materiálů harmonicky slučuje potěšení se zodpovědností.

Studie TOYOTA ME.WE byla pojata jako elektromobil, jehož motory jsou zabudovány do kol stejným způsobem jako u konceptu TOYOTA i-ROAD, přičemž akumulátory jsou uloženy pod podlahou vozu jako v případě elektromobilu Toyota iQ EV.

Díky osvobození se od tradičních omezení konstrukce karoserie bylo možné celý interiér vyhradit čistě pro potřeby pětice cestujících se zavazadly.

Cíle zaměřené na snížení emisí CO2 a hospodárné zacházení s energetickými zdroji si vyžádaly odlišný přístup k architektuře vozidla, aby bylo možné dosáhnout nižší hmotnosti automobilu. Z tohoto důvodu používá TOYOTA ME.WE hliníkovou konstrukci obloženou panely karoserie z lehčeného polypropylenu, což je lehký, odolný a recyklovatelný materiál.

ME.WE díky tomu váží jen 750 kg – to představuje minimálně 20% úsporu v porovnání s klasickým malým vozem (segment B) s ocelovou karoserií. Snížení pohotovostní hmotnosti je dáno především rozdílem v hmotnosti panelů karoserie vyrobených z polypropylenu (jen 14 kg) a ocelových panelů.

Přátelský: zodpovědný a praktický

Lehčený polypropylen je možné 100% recyklovat (v závislosti na primárním použití a zamýšleném druhotném použití). Totéž platí i pro hliník. S ohledem na estetické kvality a charakter obnovitelného zdroje byl jako materiál pro podlahu a vodorovné povrchy zvolen bambus.

Jednoduchá každodenní péče o ME.WE (stačí jen omýt) se inspirovala ve světě člunů, což platí i pro interiér, přední i zadní kapotu a střechu.

Toyota We.Me - Revoluční změna v náhledu na výrobu automobilů za použití netradičních metod

foto: Toyota

TOYOTA ME.WE je inteligentní odpovědí na ekologické hrozby v souvislosti s masovou výrobou a růstem celosvětového vozového parku; je tomu tak proto, že koncept je vytvořen z materiálů, které snižují množství spotřebovaných energií – a tedy i emisí CO2 i znečišťujících látek – a protože přírodní materiály používané tímto konceptem jsou snadno k dispozici.

Optimistický: pozitivní a současně realistický

Jednoduchý návrh jde ruku v ruce se snadným používáním. TOYOTA ME.WE s elektromotorem u každého kola může fungovat jako vůz s pohonem dvou nebo všech čtyř kol, a tak zcela přirozeně nabízí schopnost vypořádat se s nejrůznějšími povrchy, z nichž některé by byly pro klasický vůz nepřekonatelné.

Je však mnohem lehčí než dnešní vozy s pohonem 4×4, jejichž výkon se na kola přenáší pomocí těžšího hnacího ústrojí.

Na palubě vozu pak cestující mají vždy vyšší prioritu než zavazadla, která lze uložit na střechu – kde jsou chráněna krytem z neoprenu. Tento kryt je složen v přední části střechy a lze jej rozbalit k bezpečnému zakrytí všech předmětů uložených na střeše.

Zavazadlový prostor v zádi vozu lze kromě toho prodloužit, a tak přeměnit v plošinu podobně jako u pick-upu.

Zadní sedadlovou lavici, upevněnou na kolejnicích v podlaze, lze sklopit a uložit pod přední sedadla. Demontovatelný celek sedadlové lavice lze alternativně použít i při pořádání pikniku v trávě.

Jednoduchost návrhu i samotného použití vozu lze dále ilustrovat na provedení palubních přístrojů. Najdeme zde pouze jedinou obrazovku zabudovanou nad volantem a zobrazující rychlost vozidla, úroveň dobití akumulátoru, informace o cestě a pokyny navigace poskytované prostřednictvím chytrého telefonu.

Samotný chytrý telefon se ukládá pod tuto obrazovku a umožňuje cestujícím vytvořit si vlastní personalizované prostředí (tj. komunikaci, hudbu a další aplikace) a také regulovat teplotu vzduchu na palubě.

a klimatizaci zajišťuje úsporné tepelné čerpadlo v kombinaci s elektrickým vyhříváním sedadel s ohledem na minimální spotřebu energie. A podobně jako v kabrioletu si i zde mohou cestující vychutnávat vítr ve vlasech otevřením všech oken – a dokonce i čelního skla.

HLAVNÍ PARAMETRY:
Rozměry: délka: 3 440 mm; šířka: 1 750 mm; výška: 1 600 mm
Hmotnost: 750 kg
Podvozkový rám: hliníkové trubky
Skelet karoserie: lehčený polypropylen kvůli výraznému snížení hmotnosti oproti panelům karoserie z tradiční oceli
Motor a převodovka: elektromotor na každém kole [pohon dvou nebo všech čtyř kol]
Akumulátor: umístěný pod podlahou vozidla
Klimatizace/vytápění: úsporná klimatizace s tepelným čerpadlem v kombinaci s elektrickým vyhříváním sedadel kvůli minimální spotřebě energie
Systém odmrazování čelního skla: Systém HWD (Heated Windscreen Defroster)

tisková zpráva

3 Comments on “Toyota Me.We – lehké, šetrné auto ve stylu Mini”

Napsat komentář