Do roka bude jezdit v ČR 820 autobusů na zemní plyn

Právě dnes začal veletrh Czechbus, jehož součástí je první den veletrhu i doprovodný program stlačeného zemního plynu () v městské dopravě. Největším problémem ČR jsou prachové částice a tato bezprašná hromadná doprava se dnes stává nejlepším řešením pro čistá města.

Dočká se někdy autobusů na stlačený zemní plyn také Praha?
foto: Hybrid.cz

Podle nejnovější zprávy Navigant Research světový prodej CNG autobusů a nákladních vozů má stoupnout ze 170,2 tisíce/rok v roce 2013 na téměř 400 tisíc v roce 2022. V ČR jezdí již 523 CNG autobusů ve více než 35 městech a do roka si města zakoupí nejméně 300 dalších.

V celkem 37 českých městech ČR byly vloni překročeny povolené imisní limity na 100 % jejich území. Vyplývá to z právě zveřejněné výroční zprávy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Hlavním důvodem, proč byly překročeny, je vysoká koncentrace jemných částic prachu a také rakovinotvorného benzo[a]pyrenu. Míra urbanizace v ČR je 73 procent, proto je negativnímu působení emisí z městské dopravy vystavena většina obyvatel.

„Koncentrace benzo[a]pyrenu, který se nachází ve výfukových plynech, jsou dlouhodobě překračovány u 60 % populace ČR. Benzo[a]pyren je silně karcinogenní. Představuje nejvýznamnější riziko znečištěným ovzduším u nás. A největší zátěž benzo[a]pyrenu ve velkých městech způsobuje právě doprava,“ říká Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR.

Primátoři měst jsou dnes odpovědní za životní prostředí 2/3 obyvatel planety. I to je důvodem, že ve světě dnes jezdí již téměř 782 tisíc CNG bezprašných autobusů. Ve městech jako je Barcelona nebo Madrid jezdí 400 resp. 700 CNG autobusů.

V Madridu plnicí CNG stanice dopravního podniku obslouží 150-180 autobusů za hodinu. I v EU jsou města dnes domovem 70 procent její populace.

„EU na konci října schválila závazný cíl pro dlouhodobou politiku klimatu snížit emise skleníkového plynu oxidu uhličitého CO2 o 40 procent a vozy na CNG mají o 25 až 30 procent méně CO2, podporovat zemní plyn je tedy to nejjednodušší, jak tyto emise snížit,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS).

Mezi výrazné technologie ke snižování environmentální zátěže a snížení emisí spalovacích motorů ve městech patří právě CNG, protože jeho spalováním se neuvolňují žádné pevné karcinogenní prachové částice.

Brno už rozjelo největší CNG projekt autobusů v ČR za 0,5 miliardy korun a v brzké době by zde mělo jezdit 100 autobusů na zemní plyn. Stejně tomu bude i v Ostravě. Město Havířov uvažuje, že všechny autobusy ve městě budou jezdit jen na CNG, Ústí nad Labem si hodlá pořídit 30 až 35 CNG autobusů.

Zájem o nákup těchto bezprašných autobusů spolu s podporou je obrovský. Na Kladně jezdí CNG autobusy již několik let. ČSAD Kladno nyní nakoupila 12 dalších CNG autobusů. Také Znojmo se rozhodlo jít cestou CNG. CNG autobus již testovali v Turnově a Kroměříži.

Nové autobusy si nyní koupí i Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, Opava, Karviná, Frýdek-Místek aj. Ve stádiu studie je podle předsedy představenstva Pražské plynárenské Pavla Janečka také využití stlačeného zemního plynu i pro autobusy MHD v Praze. Celkem už jezdí u nás ve více než 35 městech.

Díky podpoře v rámci 57. výzvy Operačního programu Životní prostředí získá několik měst v ČR až 300 bezprašných CNG autobusů. Celkové náklady těchto 8 projektů budou více než 2,4 miliardy korun.

Podle Českého plynárenského svazu, který sleduje vývoj CNG a pravidelně zpracovává statistická data z této oblasti, jezdí v ČR zatím jen asi 2,5 procenta CNG autobusů ze všech, resp. 523 CNG autobusů. Během jednoho roku ale bude v ČR jezdit nejméně 300 nových CNG autobusů.

Mezi skupinou schválených žádostí figuruje celkem osm projektů v oblasti Alternativní doprava.

V 57. výzvě OP ŽP byly podpořeny:

Projekt – Nákup CNG autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. (dotace 47 113 400 Kč).
Pořízení autobusů MHD s pohonem na CNG – Brno-město (dotace 394 146 882 Kč)
Projekt – Autobusy CNG v DPO – Dopravní podnik Ostrava a.s. (dotace 645 671 251 Kč).
Projekt – Pořízení CNG autobusů – ČSAD Havířov a.s. (dotace 110 665 460 Kč).
Projekt – Nákup CNG autobusů – Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dotace 128 787 028 Kč).
Projekt – Pořízení CNG autobusů – ČSAD Karviná a.s. (dotace 67 431 707 Kč).
Projekt – Pořízení CNG autobusů – ČSAD Frýdek-Místek a.s. (dotace 96 732 151 Kč).
Projekt – Zelená Opava – CNG – Městský dopravní podnik Opava, a.s. (dotace 90 881 284 Kč).

Ukazuje se, že se vyplatí si pořídit CNG autobusy i bez podpory. Například společnost ČSAD Tišnov si pořídila v letošním roce 5 CNG autobusů bez dotací.

Vzhledem k tomu, že každý rok počítají s obnovou vozového parku v počtu 3 až 6ti autobusů, do 5 let by dopravní podnik rád dosáhl celkového počtu 20-25 autobusů s pohonem na CNG. Současně si společnost ČSAD Tišnov vybudovala i plnicí CNG stanici.

„Stlačený zemní plyn má nejlepší ekologické i ekonomické parametry a tak ve většině dopravních podniků českých měst probíhá obnova vozového parku právě za autobusy na CNG. Do roka by mělo jezdit v ČR nejméně 820 CNG autobusů. Podniky s 30 autobusy mohou ušetřit ročně přes deset milionů korun,“ říká Jiří Šimek z ČPS. „CNG se nejvíce vyplatí právě pro podniky s velkým počtem najetých kilometrů,“ dodává Jiří Šimek.

V ČR dnes jezdí 19 716 autobusů a více než polovina z nich je starší 10 let. Průměrné stáří se zvyšuje, na konci roku 2010 to bylo 14,38 roku, na konci roku 2011 pak 14,56 roku a na konci roku 2013 je to už 14,76 roku. Přitom průměrné stáří autobusů v Evropské unii (EU) činí maximálně 11 let. Autobusů normy Euro 0 až III je v ČR asi 13 tisíc.

Dnes je v ČR již 66 CNG veřejných stanic, v červenci jich bylo v ČR 55, tedy v průměru téměř každý týden se otevře nová plnicí CNG stanice v ČR. Několik dalších CNG stanic v ČR jsou již postaveny a jen čekají na administrativní otevření. Jen společnost Vítkovice Doprava uvádí na prosinec 2014 otevření 5ti nových plnicích stanic.

TIP: mapa CNG plnících stanic

Konečná směrnice o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva, která byla přijata Evropským parlamentem a Radou a vyšla ve Sbírce EU dne 29. září 2014, požaduje po členských státech, aby vypracovaly národní politické rámce pro rozvoj trhu alternativních paliv a infrastruktury.

Plnicí stanice musí být vybudovány do roku 2020 pro vozidla na CNG v městských oblastech, do roku 2025 pro vozidla poháněná CNG a podél silnic, které patří do jádra transevropské dopravní sítě (TEN-T).

Země EU, tedy i Česká republika, nyní musí do roku 2016 připravit příslušné plány, a to včetně stanovení konkrétních cílů ohledně počtu plnicích stanic a znění hlavních vnitrostátních právních předpisů, které přijmou. Komise poté posoudí a podá zprávu o těchto vnitrostátních politických rámcích s cílem zajistit soudržnost na úrovni celé .

tisková zpráva

Tři komentáře u “Do roka bude jezdit v ČR 820 autobusů na zemní plyn”

 1. A já zase zopakuji otázku:
  A já zase zopakuji otázku: Proč podporujeme CNG MHD, když CNG musíme dovážet, kdežto doma máme přebytek v průměru 16 terrawatt elektřiny ročně? Proč nepodporujeme elektrifikaci železnice a zapojení příměstských vlakových tratí do systému MHD, proč nezavádíme trolejbusy, autobusy, elektrobusy, kombinované trolejbusy s elektrobusy? proč nepodporujeme čistou a tichou technologii a stále do měst posíláme jen o něco méně kouřící a méně hlučící CNG autobusy? Že by to měl Putin a šejci nějak dobře podmáznuto u EU a v ČR? Protože významné těžaře plynu v EU na území EU nějak nevidím.

  1. Přesně tak.
   Sice je plyn

   Přesně tak.
   Sice je plyn lepší nez nafta, ale pořád to není to co elektřina. Ještě že tu jsou alespoň tramvaje.

   Díky Bemovi bude Praha na minimálně dalších 10 let zaneřáděná jedovatýma zplodinama z nafťáků protože jich ještě před odsunem stihl nakoupit hromadu. Ach jo.

   A my to pak musíme dýchat.

Napsat komentář