Autobusy na zemní plyn potřebují podporu

auto autobus na zemní plyn (CNG)

V ČR jezdí už 500 CNG autobusů. Pořád je to ale jen zlomek (přesněji 2,5 %) z celkového počtu autobusů. Ty, spolu s další těžkou dopravou, často představují zastaralou část vozového parku, která se výrazným způsobem podílí na emisích v dopravě.

Autobus na stlačený zemní plyn ()
foto: Český plynárenský svaz

TISKOVÁ ZPRÁVA

Jednou z priorit Státní politiky životního prostředí ČR 2012-2020, která byla schválena vládou v roce 2013, je pokles množství rizikových látek z dopravy a nižší úroveň znečištění ovzduší.

Vláda v dubnu 2014 projednala informaci o stavu přípravy strategie čerpání pro období 2014-2020 (Dohody o partnerství) a programů, které budou spolufinancovány z evropských fondů.

Přestože v Dohodě o partnerství se deklaruje zlepšení kvality ovzduší skrze podporu alternativních zdrojů paliv jako je CNG, podle posledních informací města nemohou v příštím období počítat s žádnou podporou na ekologické CNG autobusy.

V ČR jezdí dnes 500 CNG autobusů, ale je to jen 2,5 procenta ze všech, která v ČR jezdí. CNG autobusy potřebují výraznou podporu, zájem měst o dotace na CNG autobusy je obrovský.

Jakmile byla v lednu letošního roku vyhlášena dotace na CNG autobusy, Brno rozjelo největší CNG projekt v ČR za 0,5 miliardy korun a v brzké době by zde mělo jezdit 100 autobusů na zemní plyn. Stejně tomu bude i v Ostravě. Město Havířov uvažuje, že všechny autobusy ve městě budou jezdit jen na CNG, Ústí nad Labem si hodlá pořídit 30 až 35 CNG autobusů.

Zájem o nákup těchto autobusů spolu s podporou je obrovský. Míra urbanizace v ČR je 73 %, proto je negativnímu působení emisí z městské dopravy ovlivněna většina obyvatel. Nejvyšší hodnoty tuhých znečišťujících látek jsou ve velkých městech a tak je tomu i v Praze.

V případě oxidu uhelnatého se v mezikrajském srovnání Praha dokonce vymyká. V Dohodě o partnerství se navíc přímo zmiňuje, že je v Praze „potřeba rozvoje alternativních paliv jako je CNG“, ale Praha je jediná, kde autobusy na CNG stále nejezdí.

V rámci implementace Státní politiky životního prostředí ČR 2012-2020 se vláda ČR mimo jiné zavázala prosazovat zvýšení podílu čistých a energeticky účinných vozidel v sektoru veřejné dopravy podporou obměny vozového parku a zaváděním odůvodněných a kontrolovatelných pobídek na straně poptávky v rámci městských center.

Nyní v nových operačních programech podle posledních informací města nemohou v příštím období počítat s žádnou podporou na ekologické CNG autobusy.

Stále více lidí žije ve městech, města jsou dnes domovem asi 70 % populace EU. Tento globální trend bohužel způsobuje neudržitelnou situaci: špatnou kvalitu ovzduší, vysoké emise prachových částic i vysokou hladinu emisí CO2.

Zpráva OECD z roku 2012 uvádí, že špinavé ovzduší způsobí každý rok více úmrtí než nepitná voda nebo nehygienické životní podmínky a zdůrazňuje, že městské znečištění bude v roce 2050 nejčastější příčinou předčasného úmrtí.

Již dnes téměř 3,6 milionu lidí se očekává, že každý rok umírá v důsledku respiračních onemocnění způsobené vdechováním látek znečišťujících ovzduší.

V ČR jezdí 19 716 autobusů a více než polovina z nich je starší 10 let. Navíc průměrné stáří se zvyšuje, na konci roku 2010 to bylo 14,38 roku, na konci roku 2011 pak 14,56 roku a na konci roku 2013 je to už 14,76 roku.

Přitom průměrné stáří autobusů v Evropské unii (EU) činí maximálně 11 let. Autobusů normy Euro 0 až III je v ČR asi 13 tisíc. V loňském roce bylo v ČR registrováno 891 nových autobusů, z toho těch na CNG jen 42.

Studie ukazují, že CNG autobusy snižují emise oxidu uhličitého o 25 až 30 procent ve srovnání s dieselovými autobusy. Největší rozdíl je v karcinogenních a mutagenních pevných prachových částicích PM, ty jsou u CNG téměř nulové. Využití CNG autobusů může snížit suspenze částic v atmosféře až o 60 až 97 procent a emise oxidu uhelnatého o 52 až 84 procent.

Ukázkovým příkladem je hlavní město Indie Nové Dillí, které bylo v roce 1991 jedním z měst s nejvíce zamořeným ovzduším. Ve městě se poté začalo jezdit na CNG, a to asi 10 tisíc autobusů, 5 tisíc minibusů, 10 tisíc taxi vozů, 55 tříkolek na CNG atd. a v roce 2003 obdrželo město mezinárodní ocenění čistého města Clean Cities International Award.

Příměstské autobusy, které jezdí u Nového Dillí na naftu, se smí přiblížit nejvíce 16 km k centru města. A dnes je Nové Dillí město s modrou oblohou a nejčistější autobusovou dopravou na světě.

tisková zpráva

Jeden komentář u “Autobusy na zemní plyn potřebují podporu”

Napsat komentář