Češi při dopravě nejméně přihlížejí k ekologii a spoléhají i na MHD

Naše dopravní návyky se mnohem méně než v jiných zemích EU řídí ekologickými hledisky. Méně často uvažujeme o pořízení elektromobilu nebo elektrokola, kupujeme nejvíce ojetin a používáme nejvíce automobilů se spalovacím motorem. Vyplývá to z průzkumu MOBILITY BAROMETR 2024, jehož výsledky zveřejnila Europ Assistance a kterého se poprvé zúčastnila i Česká republika.

Rozhodující pro dopravní návyky a mobilitu Čechů jsou osobní nebo pracovní důvody. Rodinnou, resp. osobní situaci, především náklady na dopravu a změnu bydliště, zmínilo v této souvislosti 49 % respondentů, zatímco pracovní důvody, zejména změnu pracoviště, 34 %.

“Největší rozdíly registrujeme v přístupu k environmentálním dopadům dopravy,” uvedl Lukáš Soural, obchodní a marketingový ředitel Europ Assistance. “Ekologická hlediska přivedla ke změně dopravních návyků pouze devět procentů Čechů, což je dvaapůlkrát méně než v dalších zemích EU a třikrát méně než ve Francii nebo ve Španělsku.”

Vztah k environmentálním dopadům dopravy se odráží rovněž v nákupních záměrech domácností. “Pouze 17 % respondentů z České republiky v průzkumu připustilo, že bude v nejbližším roce uvažovat o pořízení elektromobilu a pouze 13 % o nákupu elektrokola,” doplnil Lukáš Soural. “V jiných zemích je tento podíl často až dvojnásobný.” Mezi zájemci o nákup elektromobilu či elektrokola převažují mladí muži, žijící ve městech, bezdětných vztazích a s vyšším rozpočtem na dopravu.

Mezi nejčastějšími důvody pro nákup elektromobilu uvedli úsporu nákladů na pohonné hmoty (43 %), přínos pro ekologii (39 %), pokles popularity spalovacích motorů (34 %), očekávanou přísnější regulaci (24 %) a výběr konkrétního modelu (19 %).

Naopak, největší překážky vidí ve vysokých pořizovacích nákladech, příp. nákladech na údržbu (59 %), v obavách z delších cest (30 %) a v nízkých počtech dobíjecích míst (29 %).

Nejvíce ojetých automobilů kupují podle průzkumu motoristé v České republice a v našich garážích převládají automobily se spalovacím motorem.

“Vůz, který právě používají, si jako ojetinu pořídilo 62 % českých respondentů, o čtvrtinu více než je průměr v dalších zemích EU,” zdůrazil Tomáš Chaloupka, vedoucí společnosti Europ Assistance pro B2C. “Podíl spalovacích motorů se u nás blíží pětadevadesáti procentům a mezi porovnávanými zeměmi je nejvyšší, podobná čísla vykazují pouze Portugalsko s Rakouskem.”

Benzínové motory jsou nejpoužívanější v Německu a České republice, naftové v Portugalsku. Alternativní druhy pohonu jsou ze sledovaných zemí nejrozšířenější v Itálii a Belgii. 

Reprezentativní průzkum MOBILITY BAROMETR 2024 uskutečnila pro pojišťovací a asistenční společnost Europ Assistance, součást skupiny Generali, globální agentura pro marketingový výzkum Ipsos. Průzkumu, zaměřeného na mobilitu a dopravní návyky obyvatel, se zúčastnilo 8 000 respondentů v 8 zemích Evropské unie – Belgii, České republice, Francii, Itálii, Německu, Portugalsku, Rakousku a ve Španělsku.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář