Toyota Prius do zásuvky začíná jezdit ve Štrasburku

Toyota ve spolupráci s francouzskou energetickou společností EDF a městem Štrasburk dnes spustila velký pilotní projekt praktického používání plug-in hybridních vozů ve Štrasburku. Projekt zahrnuje cca 100 hybridních aut do zásuvky, včetně příslušné dobíjecí infrastruktury, které budou využívat organizace z veřejné i soukromé sféry ve Štrasburku a okolí.
Tento projekt je součástí většího, celosvětového projektu společnosti Toyota, který bude zahrnovat celkem 600 hybridních vozů Prius Plug-in používaných mj. v Japonsku, USA, Kanadě a Austrálii.

Hlavním cílem společnosti Toyota je dále zkoumat technologie a vlastnosti vozů PHV. V partnerské spolupráci firem EDF a Toyota se na podzim 2007 uskutečnily evropské silniční testy vozů PHV ve Francii a o rok později se rozšířily i na území Velké Británie.

Spolupráce s energetickou sférou

Cílem EDF je vyhodnocovat nejrůznější možnosti provozování infrastruktury určené k dobíjení vozů PHV. Pilotní projekt umožní získat od zákazníků cenné názory k této nové koncepci v rámci příprav na širší komerční využití v budoucnu.

Hybrid.cz obrázky Toyota Prius Plug-in Hybrid - Štrasburk EDF dobíjecí stanice auto do zásuvky

EDF za podpory své filiálky Electricité de Strasbourg (ES) bude v rámci projektu spolupracovat po technické a finanční stránce se všemi zúčastněnými subjekty, které zřídí více než 150 dobíjecích míst v domácnostech uživatelů, na soukromých parkovištích partnerských organizací, na parkovištích pro veřejnost i podél veřejných komunikací. Některá vozidla budou používat inovativní systém dobíjení, jehož autorem je EDF. Tento systém sleduje komunikaci mezi elektrickou zásuvkou a vozem, a tak při dobíjení garantuje maximální bezpečnost.

Dalším cílem je usnadnit identifikaci vozidla a fakturaci za odebranou elektřinu. Do programu se zapojí i německý poskytovatel elektřiny EnBW (Energie Baden-Württemberg AG, EDF Group), díky kterému se projekt rozšíří do spolkové země Bádensko-Württembersko, kde se bude využívat deset vozů PHV a kde bude zavedena příslušná dobíjecí infrastruktura.

Jako partner pilotního projektu si město a městská oblast Štrasburk pronajme pět vozů PHV. Štrasburk již zajistil zřízení veřejných dobíjecích stanic a dobíjecích míst podél veřejných komunikací, a též finančně podpoří místního poskytovatele služby sdílení vozů při pronájmu tří vozidel PHV. Zbývající vozidla budou pronajata nejrůznějším veřejným institucím a soukromým společnostem.

Nízké emise, levný provoz

V případě organizace ADEME tento projekt spadá do programu „ukázek výzkumu“, jehož smyslem je testovat technologie budoucnosti umožňující snižovat emise skleníkových plynů. Automobilový průmysl dnes musí řešit zásadní problémy a hledat alternativy k tradičním spalovacím motorům. Tento program je jedním z jedenácti projektů vybraných v rámci poptávky Fondu pro financování pilotních projektů pro vozidla s nízkými emisemi, zahájených organizací ADEME v roce 2008. Tento experiment v podmínkách reálného provozu je zásadní nejen k ověření funkčnosti použitých technologií, ale i jejich přijetí běžnými uživateli a přípravě na budoucnost.

Hybrid.cz obrázky Toyota Prius Plug-in Hybrid - Štrasburk EDF dobíjecí stanice auto do zásuvky

Ve vozech s plug-in hybridním pohonem je použita technologie plně hybridního pohonu Toyota, je však rozšířena o možnost dobíjení baterií z běžné elektrické zásuvky. PHV automobilky Toyota přináší „to nejlepší z obou světů“: na krátké vzdálenosti lze vůz používat jako ryzí s nulovými emisemi CO2 a zcela tichým chodem. Na delší vzdálenosti zase PHV funguje jako běžný vůz s hybridním pohonem, kdy přináší výhody plně hybridní technologie Toyota, jako je nízká hladina emisí, nízká spotřeba paliva a výtečné jízdní výkony.

Toyota očekává, že PHV dosáhne bezkonkurenčně nízké spotřeby paliva, a tedy i rekordně nízké hladiny emisí – v porovnání s jakýmkoli jiným sériově vyráběným vozem současnosti. Nová Toyota Prius Plug-in Hybrid postavená na modelu Prius třetí generace je vybaven lithium-iontovými akumulátory a vypouští pouhých 59 g CO2/km v kombinovaném cyklu dle nových evropských norem.

Krok k trvale udržitelné mobilitě

„Hybridní technologii Plug-in chápeme jako klíčový krok na cestě k trvale udržitelné mobilitě,“ uvedl dnes Takeši Učijamada, výkonný viceprezident společnosti Toyota Motor Corporation (TMC). „Vůz PHV vycházející z plně hybridního systému pohonu Toyota je tou nejpraktičtější cestou k intenzivnějšímu využívání elektřiny v osobní dopravě. Nyní musíme prozkoumat přijetí této nové technologie na trhu, a tak při příležitosti dnešního zahájení ve Štrasburku s radostí spouštíme náš celoevropský program limitovaného pronájmu. V rámci tohoto programu poskytneme 200 vozů vybraným zákazníkům z veřejné i soukromé sféry v 18 evropských zemích.“

Hybrid.cz obrázky Toyota Prius Plug-in Hybrid - Štrasburk EDF dobíjecí stanice auto do zásuvky

Henri Proglio, předseda představenstva a generální ředitel EDF, dále vysvětlil: „Máme v plánu využít inovační potenciál EDF k vývoji elektromobilů a zajištění trvale udržitelné mobility s nižší mírou znečištění. Pro EDF je dnes zahájený pilotní projekt s Toyotou, městem Štrasburk, agenturou ADEME a dalšími partnery a uživateli hned trojnásobnou světovou premiérou. EDF je pyšná na to, že se může zúčastnit skvělého průmyslového projektu, který staví na zkušenostech výrobce, poskytovatele energie a veřejných organizací.“

Roland Ries, starosta města Štrasburk a viceprezident pro městskou oblast zodpovědný za dopravu, k tomu uvedl: „Jménem města a městské oblasti bych rád vyjádřil potěšení z toho, že budeme v následujících třech letech místem realizace tohoto jedinečného experimentu. Projekt hybridního vozu Plug-in ve společné režii firem Toyota a EDF ukazuje, jak je dnes důležité aplikovat technické objevy a pokrokové iniciativy v oblasti udržitelného rozvoje. V případě Štrasburku se nejedná o první akci tohoto druhu. Moderní a pohodlná tramvajová doprava a infrastruktura přátelská vůči cyklistům zavedená před více než 20 lety již vydobyla městu postavení průkopníka. Nyní bychom si velice přáli, aby Štrasburk pokračoval na zvolené cestě a účastnil se dalších pokrokových akcí, jako je tato v oblasti trvale udržitelné dopravy. Štrasburk má povinnost udržet si své zvláštní postavení, kterého se v této oblasti těší, a to v rámci Francie i celé Evropy.“

tisková zpráva

Napsat komentář