EU chce, aby motorky plnily emisní normy Euro 5 nebo 6

se poslední dobou intenzivně zajímá o . Nejen, že navrhuje do roku 2050 zakázat vjezd do center měst autům na . Navíc nově navrhuje, aby jednostopá vozidla, tj. a plus například i plnily emisní normy nebo nebo Euro 6.   


Na slyšení v Evropském parlamentu zaznělo, že by mohla zavedením nových pravidel pro motocyklů a jejich emisním omezením výrazně získat.

Nicméně bude třeba vzít do úvahy motocyklový průmysl jako celek a jeho schopnost se novým standardům přizpůsobit.

Jednostopá vozidla představují pouze 2 % celkově ujeté vzdálenosti v EU, nicméně jsou zodpovědná za 16 % smrtelných nehod.

Co se týká vlivu na , některé motocykly údajně svými emisemi přesahují povolené limity, zejména s ohledem na oxid uhelnatý a oxidy dusíku. Navíc se emise výrazně zvyšují se stářím motocyklů a skútrů.

Pokud by měly vyhovovat standardu Euro 5, musely by být vybaveny katalyzátory a nesměly by v průběhu své životnosti tolik ztrácet na efektivitě. To by mohlo pomoci výrazně snížit emise, na druhou stranu by to nové motorky prodražilo.

O návrhu se bude hlasovat v říjnu 2011 předtím, že bude postoupen do Evropského parlamentu.

tisková zpráva

Napsat komentář