Britové navrhují vyrábět ze zbytků čokolády vodík pro pohon aut

Honda FCX Clarity

Vědci ve Velké Británií si uvědomují, že ne všechny techniky výroby biopaliv mohou být udržitelné v dlouhodobém časovém horizontu. Jako příklad uvádějí konverzi cukrové třtiny na etanol. Při tomto procesu totiž vzniká i oxid uhličitý a zemědělský odpad. Proto se na univerzitě v Birminghamu snažili přijít na takový způsob výroby biopaliv, který by byl udržitelný a bezemisní.

Takhle se zatím dá načepovat vodíkové auto, v tomto případě model , u vodíkové pumpy v Neratovicích. Vodík pochází z tamního podniku Spolana – je to odpadový produkt.
foto: Hybrid.cz

Podařilo se jim využít výhod vodíku, díky kterým lze vyrábět cenově dostupné vodíkové palivo z udržitelného zdroje. Navrhli totiž systém, který zpracuje a přemění jej na “bio-vodík”.

můžeme vyrábět ze zbytků a s dostatečným obsahem cukru, například z vedlejších produktů vznikajících při výrobě čokolády,“ vysvětlil profesor aplikované mikrobiologie Lynne Macaskie. Výsledky svého výzkumu aktuálně prezentoval na workshopu v São Paulo v .

Brazílie je dnes zdaleka největším výrobcem ethanolu právě z cukrové třtiny. V současné době platí továrny za likvidaci svých odpadů velké sumy, díky výše zmíněné technologii by je však mohly přeměnit například na elektrickou energii, případně na vodík pro do .

Podle Macaskieho výzkum ukazuje na obrovský potenciál biovodíku jako paliva budoucnosti. „Biovodík dokonce může být vyráběn i z odpadů, které vznikají při výrobě bioethanolu – to máme vlastně dvě za cenu jednoho,“ řekl.

Přečtěte si náš test vodíkového auta Honda FCX Clarity

Automobilky volají po rozšíření , neboť zájem o využívání čistých paliv v dopravě je větší a větší. Takže pokud bude možné získávat vodík a řadu biopaliv z potravinových zdrojů, zcela určitě to pomůže nakopnout rozvoj vodíkové alternativy.

Jeden komentář u “Britové navrhují vyrábět ze zbytků čokolády vodík pro pohon aut”

Napsat komentář