Kam s odpadem ze supermarketů či potravinářských závodů? Bioplynka!

Do odpadářských stanic skupiny Energy financial group (EFG) měsíčně putuje kolem 1200 tun biologicky rozložitelného odpadu z měst, obcí a gastroprovozů, ale také od velkovýrobců potravin a supermarketů.

Dceřiná společnost EFG Waste logistic jej sváží například z obchodních řetězců Globus, Kaufland a Lidl či výrobních podniků jako jsou OLMA nebo pekařství a cukrářství Sázava. Pilotní projekt pak od března zahájí společnost Nestlé. Bioodpad je díky tomu ekologicky recyklován na zelenou energii a nekončí na skládkách, kde by svým rozkladem vedl k produkci škodlivých emisí.

Přestože mají biologicky rozložitelné odpady vysoký energetický potenciál a jen v České republice jich ročně vzniká až 2 miliony tun, končí běžně nevyužité na skládkách, odkud ohrožují životní prostředí.

Jejich odklonem ze skládek a následným energetickým využitím by přitom u nás bylo možné ušetřit přes 200 milionů m3 emisí oxidu uhličitého, a dokonce více než 300 milionů m3 emisí metanu, které jsou klíčovými plyny způsobující tzv. skleníkový efekt.

„Patříme k velkým tuzemským obchodním řetězcům, i proto se při provozu a výrobě s důrazem na kvalitu a čerstvost nabízených potravin nespotřebovaným zbytkům zcela nevyhneme. Tím, že tyto odpady následně předáváme k dalšímu zpracování do bioplynové stanice, aktivně přispíváme k vytváření obnovitelné energie a snižování negativní ekologické stopy, což je v souladu s naší firemní strategií udržitelnosti,“ uvádí Aneta Turnovská, tisková mluvčí společnosti Globus ČR.

Kromě obchodních řetězců nebo velkovýrobců jsou do bioplynových stanic EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS přijímány gastroodpady také z menších lokálních výrobních podniků. 

„Jako pekařství a cukrářství s dlouholetou tradicí klademe velký důraz na prvotřídní kvalitu, čerstvost a provedení veškerého našeho pečiva, lahůdek i zákusků. Abychom zajistili jejich vysokou jakost, musíme občas některé nestandardní kousky z našeho prodeje vyřadit. Vítáme, že na základě spolupráce se skupinou EFG mohou být tyto neprodejné potraviny dále využity pro výrobu zelené energie,“ vysvětluje Petr Kouba, vedoucí dopravy pekařství a cukrářství Sázava.

Díky tomu, že potravinářské firmy a supermarkety separují bioodpad od toho směsného, sveze jej EFG Waste logistic měsíčně až 1200 tun. Ten se do bioplynových stanic v portfoliu Energy financial group sváží například ze skupiny ORKLA, společností Nestlé, Kaufland, Lidl, Mlékárna Hlinsko nebo OLMA.

Jen za loňský rok se její svozové společnosti EFG Waste logistic podařilo, nejen od potravinářských podniků a supermarketů, ale také od měst a obcí či stravovacích zařízení, celkově svézt téměř 17 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu.

Investiční skupina Energy financial group a. s. (EFG) prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje od roku 2016 projekty zaměřené na produkci energií z obnovitelných zdrojů. Je lídrem v segmentu energetického zpracování biologicky rozložitelných odpadů a úpravy bioplynu na biometan využitelný například jako pokročilé palivo.

Její moderní odpadářská bioplynová stanice EFG Rapotín BPS u Šumperka je vybavena nejmodernější technologií a byla jedním z prvních zařízení svého druhu v České republice. Energy financial group dále vlastní a provozuje bioplynovou stanici EFG Vyškov BPS a elektrárnu MOSTEK energo.

K jejím dalším projektům se řadí EFG Green energy zajišťující přímý prodej „zelené“ energie koncovým zákazníkům a „Třídím gastro“ umožňující městům a obcím separaci gastroodpadu z domácností a jeho následné energetické zpracování v ekologických provozech EFG.

V roce 2024 chystá spuštění provozu bioplynové stanice ve Vysokém Mýtě. Společnost v rámci vzdělávacího projektu EFG Educa pořádá pro školy interaktivní semináře zaměřené na třídění odpadů a ochranu životního prostředí. Vizí společnosti je podpora odpovědného nakládání s odpady a snaha přispět k rozvoji energetického segmentu šetrného k životnímu prostředí.

zdroj: tisková zpráva

One Comment on “Kam s odpadem ze supermarketů či potravinářských závodů? Bioplynka!”

  1. Obce jsou zákonem každoročně tlačeny k postupnému zvyšování separace odpadu, a k tomu všemu se skládkovné rok od roku zvyšuje.
    Zbytky po kuchyňské úpravě v domácnostech, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků, prošlé a vadné potraviny, odpadní tuky, odpady z jídelen, gastro provozoven, odpady z potravinářského průmyslu, a to včetně zbytků v obalech. To všechno do zpracovatelského závodu Organic Technology vozí už více než rok několik obcí z regionu. Dalším zdrojem „materiálu“ ke zpracování jsou prošlé potraviny v obchodech, školních jídelnách či kantýnách.
    https://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/karvinsko-zbytky-jidla-svoz-tuky-firma-horni-sucha-vyroba-bioplyn-hnojivo.html

Napsat komentář