Znečištění ovzduší způsobí v USA 200 000 předčasných úmrtí ročně

S alarmujícím zjištěním přišli vědci z Laboratoře pro letectví a životní prostředí na Massachusettském institutu technologií (MIT). Emise jemných prachových částic PM 2,5 pocházející např. z produkce elektřiny, průmyslových provozů a dopravy podle nich způsobí v USA až 200 tisíc předčasných úmrtí ročně.

Toxické emise z dopravy způsobují nejen v USA tisíce předčasných úmrtí
foto: clker.com

Laboratoř svůj výzkum provedla na základě dat z Národního emisního inventáře, který poskytla Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA).

Pokud se podíváme jen na emise ze silniční, námořní a železniční dopravy, ty podle výzkumu pomohly k 53 tisícům předčasných úmrtí za rok. Studie však nemířila kritiku jen na výfuky neekologických osobních a nákladních vozidel.

Vědci z MIT nenechali suchou nitku ani na elektromobilech. Zjistili totiž, že ročně zemře předčasně kvůli zplodinám z produkce elektrické energie až 52 tisíc lidí, a to převážně na středozápadě , kde je nejpoužívanější surovinou k výrobě elektřiny stále uhlí.

MIT vypočítal, že k smrtelným nemocem způsobených znečištěným ovzduším dochází zhruba o deset let dříve, než by dotyčná osoba zemřela přirozeně. Co se týče konkrétních nejkritičtěji zasažených oblastí, tak např. na Kalifornii připadá asi 21 000 z 200 tisíc předčasných úmrtí, které jsou nejčastěji přičítány silniční dopravě, lokálním topeništím a vaření pokrmů.

Vědci také mapovali místní emise v 5695 amerických městech. Zjistili, že nejhůře je na tom Baltimore, kde 130 z každých 100 tisíc obyvatel pravděpodobně v daném roce zemře v důsledku dlouhodobé expozice znečištění ovzduší.

Největší znečištění pocházející z lidské činnosti na mořích a oceánech, například z námořní dopravy a přístavních aktivit, bylo zaznamenáno v Jižní Kalifornii, na kterou připadá ročně 3500 souvisejících předčasných úmrtí. Jednou z mála pozitivních zpráv v této studii je tak to, že znečištění z provozování železniční dopravy je v porovnání s ostatními druhy dopravy „relativně mírné“.

„Výsledky jsou orientační. Chceme především zjistit, do jaké míry by mohla být prováděna politická opatření s cílem zmírnit dopad emisí z různých odvětví, zejména emisí černého uhlíku ze silniční dopravy a emisí oxidu siřičitého z energie,“ uvádí se ve studii.

7 komentářů u “Znečištění ovzduší způsobí v USA 200 000 předčasných úmrtí ročně”

Napsat komentář