V Ostravě měří znečištění ovzduší speciální dodávka

auto měřící imisní vůz dodávka Renault

Ostravskou aglomeraci trápí pravidelně především v zimních obdobích vysoce znečištěné ovzduší. Zvýšený výskyt polétavých prachových částic a dalších škodlivých prvků výrazně zhoršuje kvalitu života desetitisícům občanů žijících právě v moravskoslezské metropoli a jejím okolí.

Znečištění ovzduší v ostravské aglomeraci pomáhá měřit speciální měřící vůz
foto: dychamproostravu.cz

Ostravští zastupitelé se v poslední době všemožně snažili ochraně životního prostředí pomoci. Během topné sezóny 2010/2011 byla zavedena při vyhlášené smogové regulaci MHD zdarma a největší znečišťovatelé (hutnický závod ArcelorMittal, elektrárna Třebovice aj.) museli omezit produkci.

V neposlední řadě pak město Ostrava podalo žalobu na stát kvůli toho, že je porušováno právo občanů na kvalitní životní prostředí. A vzhledem k tomu, že velký podíl škodlivin přichází na Ostravsko z Polska, domnívají se Ostravané, že problematiku by měla řešit i Evropská unie.

Nízkoemisní zóny nebudou

MHD zdarma však byla zrušena, regulace již ve velké míře také neplatí a nízkoemisní zóny v centru města také zavedeny nakonec nebudou. V právě končící topné sezóně se ale v Ostravě objevila novinka, jejíž přínos by se měl projevit především v budoucnu.

Magistrát města si v říjnu loňského roku pronajal od Zdravotního ústavu v Ostravě na 100 dní speciální mobilní měřící vůz, jež velmi detailně analyzuje kvalitu a znečištění ovzduší. Pokud se provoz, který uhradil zdravotní ústav a stál 976 tisíc korun, osvědčí, smlouvu by moravskoslezská metropole ráda prodloužila.

Dle původního plánu měl být vůz značky Renault využit po 60 dní na měření v Radvanicích a Bartovicích, což jsou emisemi nejpostiženější ostravské lokality. Server ostrava-online.cz zveřejnil, že průměrné koncentrace prachu PM10 se pohybovaly od 18 – 76 µg/m3.

Mobilní měřící zařízení

Nejvyšší hodinová koncentrace byla naměřena na odběrovém místě na ulici U Garáží a to 100µg/m3 (pro upřesnění – 24 hodinový limit pro prach PM10 je 50 µg/m3). Dále dodávka za 7 milionů korun strávila 20 měřicích dnů v lokalitě Přívoz, kterou výrazně zatěžuje doprava a chemické závody, a 20 dní měření bylo plánováno podle potřeb magistrátu města na celé ploše města Ostravy.

Na webovém portálu dychamproostravu.cz, kde jsou díky špičkovým přístrojům v automobilu poskytujícím online výstup pravidelně zveřejňovány aktuální výsledky měření, je také uvedeno, že vůz dokáže přímo měřit hodnoty obsahu prachu ve vzduchu o velikosti částic 10, 2.5 a 1 mikrometr (PM10, PM2.5 a PM1), koncentrace oxidů dusíku, oxidů uhelnatého a siřičitého, sirovodíku či stanovit hodnoty přízemního ozónu.

Dále web informuje, že dodávka umí také odebírat vzorky pro další analýzu, čímž se dají sledovat i polyaromatické uhlovodíky, těžké kovy, dioxiny a další látky v ovzduší. Součástí měření imisí je taktéž on-line sledování meteosituace, tj. rychlost a směr větru, teplota, tlak, vlhkost a celkové sluneční záření.

Pro veřejnost

Od října loňského roku proběhlo několik předvádějících akcí pro veřejnost. Mimo jiné se vůz, který je jedním z deseti mobilních imisních automobilů v ČR, představil před ostravskou radnicí na Prokešově náměstí a zájemci si jej mohli prohlédnout i před obchodními centry Avion Shopping park nebo Forum Nová Karolina.

Vzhledem k tomu, že se vozidlo se do ostravských ulic vydá v rámci topné sezóny 2012/2013 naposledy koncem března, byla předváděcí akce konaná v sobotu 2. března letos také poslední. Měřící vůz tentokrát zavítal mezi návštěvníky obchodního centra Galerie v městské části Třebovice.

Nakupující i kolemjdoucí se mohli během sobotního odpoledne za asistence specialistů ze Zdravotního ústavu detailně seznámit se všemi vlastnostmi měřícího vozu a shlédli jsme i praktickou ukázku provozu nejmodernějších měřících zařízení, kterými disponuje.

Průmysl škodí nejvíc

Ostravští zastupitelé na vozidle oceňují především jeho mobilitu. Je všeobecně známo, že největší měrou se na kvalitě ovzduší v Ostravě podepisují průmyslové závody, ale je třeba připomenout, že zhruba 20 % emisí pochází z dopravy a nezanedbatelný podíl mají i lokální topeniště.

Právě to, že vůz může vyjet třeba mezi rodinné domky a zjistit, kde se čím topí, si v Ostravě pochvalovali během zimy nejvíce. Výstupem z celého projektu pak má být detailní mapa znečišťovatelů.

Jeden komentář u “V Ostravě měří znečištění ovzduší speciální dodávka”

Napsat komentář