Chytré meteostanice pomáhají s výukou ve školách v Praze 4

Základní školy Filosofská a Školní se mohou pochlubit unikátním projektem monitoringu mikroklimatu a škodlivých látek v ovzduší. Díky němu mají přehled o aktuální situaci ve svém okolí a zároveň se získanými daty pracují přímo ve výuce. Projekt vznikl díky podpoře městské části Praha 4 a spolupráci s českou firmou Agdata City, která vyrábí a provozuje kompletní technologii. 

„Stále se jedná o pilotní projekt, ale spolupráce s Agdata City probíhá skvěle a praktické využití ve školní výuce je významným přínosem, a tak není vyloučeno, že meteostanice rozšíříme i do dalších škol. Profitovali by z toho nejen jejich žáci, ale i obyvatelé naší městské části. Umím si totiž představit, že na základě sběru dat z hustější sítě senzorů můžeme analyzovat důvody znečištění ovzduší v našem sousedství a lépe s nimi bojovat,“ uvedl Tomáš Hrdinka, radní pro životní prostředí a Agendu 21, který je iniciátorem využití meteostanic v Praze 4. 

Údaje z meteostanic pomáhají při výuce 

Na střechách obou škol jsou instalovány meteostanice, které přinášejí aktuální informace o meteorologických podmínkách a stavu ovzduší v blízkém okolí. Výsledky měření jsou dostupné v mobilní aplikaci a na webových stránkách obou škol.

Žáci i učitelé je tak mohou sledovat prakticky odkudkoli a ráno před cestou do školy se podívat, jaké je v místě počasí nebo jestli je čisté ovzduší. Tím však využití meteostanic nekončí – slouží totiž i přímo ve výuce.

Dětem získaná data umožňují pracovat s reálnými údaji a pomáhají jim na konkrétních příkladech porozumět nejen tématu ochrany životního prostředí, ale i základním přírodním a fyzikálním jevům.

„Data z meteostanice nám slouží nejen k tomu, abychom věděli, jaké je venku počasí, ale můžeme je využít i jako praktickou ukázku, jak funguje příroda. Výsledky měření využijeme v hodinách prvouky, matematiky, fyziky nebo informačních technologií. Líbí se nám, že nepracujeme s vymyšlenými čísly nebo příklady, pod kterými si člověk jen těžko představí reálnou situaci, ale s hodnotami, které si může každý ověřit tím, že vyjde ven,“ uvedl Marek Franc, učitel informatiky ze ZŠ Školní.

První meteostanice byla nainstalována již v roce 2021 na ZŠ Filosofská. Díky zájmu dalších škol došlo k rozšíření a meteostanice je nově nainstalovaná i na ZŠ Školní. Stanice jsou od sebe vzdálené pouze necelé dva kilometry, nicméně výškový rozdíl mezi nimi činí 70 metrů a kromě měření mikroklimatu a kvality ovzduší v okolí školy nabízí jedinečnou možnost porovnávat výsledky měření mezi sebou a hledat i příčiny v nerovnoměrnostech konkrétních výstupů. Takto získaná data by pak mohla sloužit nejen školám, ale i samotné městské části Praha 4. 

Meteostanice dodává česká firma 

Meteostanice i výsledky jejich měření zajišťuje česká společnost Agdata City, která se specializuje na hyperlokální měření kvality ovzduší pro města a obce. Toho dosahuje pomocí vlastních chytrých senzorů a získaných dat, která odesílá v reálném čase. 

„Na obou základních školách jsou instalovány naše meteostanice doplněné o Air senzor.  Tato kombinace umožňuje zjišťovat nejen aktuální stav počasí, jako je teplota, tlak, srážky nebo směr a intenzita větru, ale i kvalitu ovzduší a jeho znečištění. Konkrétně měříme množství přízemního ozónu, oxidů dusíku a míru částic polétavého prachu v ovzduší ve třech velikostech. Výsledky pak slouží nejen k výuce, ale také pomáhají třeba při plánování venkovních aktivit v závislosti na kvalitě ovzduší a předpovědi počasí nebo ke správnému odvětrávání tříd,“ vysvětlil Lukáš Musil, obchodní ředitel Agdata City. 

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář