Praha je elektromobilní, začal pilotní projekt

Hlavní město dnes odstartovalo pilotní projekt „Praha elektromobilní“, který bude testovat zavedení do běžného provozu pražského magistrátu a městských organizací. Primátor a první náměstek Karel Březina zároveň podepsali Memorandum s představiteli společností , a o společném postupu při zavádění v metropoli.   


Tisková konference k akci se uskutečnila na pražském magistrátu. Zúčastnili se jej jak zástupci energetických společností, tak i primátor Prahy Bohuslav Svoboda a další zástupci města. Ti několikrát zdůraznili, že Praha se tímto připojuje k dalším evropským metropolím, které již elektromobilitu delší dobu zavádějí.

Cílem projektu „Praha elektromobilní“ je během roku 2011 posoudit možnosti nasazení elektromobilů v rámci běžné agendy hlavního města, městských částí, příspěvkových a městských organizací, umožnit jednotně vystupovat vůči dodavatelům vozidel a a vyhodnotit ekonomičnost a ekologičnost provozu .

Mezi další úkoly projektu patří medializace tématu čisté bezemisní dopravy, získání partnerů pro budoucí rozvoj projektu a příprava podkladů pro rozhodnutí vedení města ohledně budoucí podpory čisté dopravy.

Zároveň ale bylo zdůrazněno, že celý projekt teprve začíná. A to je také důvod, proč bylo konkrétních informací zatím pomálu. Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda a první náměstek Karel Březina podepsali s představiteli společností PRE, EON a RWE Memorandum o jednotném postupu při zavádění elektromobility v Praze.

Praha Bohuslav Svoboda primátor Prahy elektromobilita

To znamená především to, že všechny zúčastněné subjekty jejichž počet se může časem zvyšovat, budou postupovat jednotně. Memorandum zavazuje signatáře k budování dobíjecích stanic s jednotným typem zásuvek, které budou uživatelům přístupné bez ohledu na poskytovatele energie. Společnost PRE se zároveň stala infrastrukturním partnerem projektu a zavázala se do konce roku 2011 zprovoznit v Praze 20 dobíjecích stanic.

„Rozvoj elektromobility považujeme za správný krok do budoucna, proto jsme se rozhodli podpořit projekt Praha elektromobilní. Zároveň také cítíme společenskou odpovědnost vůči našemu primárnímu působišti, tedy české metropoli, a budeme se proto aktivně podílet na dalším rozvoji infrastruktury, aby mohla elektromobilita přinést obyvatelům Prahy čistší a příjemnější místo pro život,” uvedl generální ředitel společnosti PRE Pavel Elis.

Elektromobilita je zároveň jakýmsi dlouhodobým plánem hlavního města Praha. To nechalo koncem roku 2011 prostřednictvím Odboru životního prostředí zpracovat Studii proveditelnosti elektromobility na území metropole.

Dokument, který vznikl za přispění odborníků z a projektových manažerů elektromobility působících na radnicích v , a , vytyčil základní přínosy a rizika zavádění elektromobility v Praze a doporučil nejlepší řešení pro nastartování pilotního provozu elektromobility v roce 2011.

Projekt „Praha elektromobilní“ má být významným krokem na cestě k čisté a udržitelné dopravě v metropoli.

„V rámci běžné agendy úřadů budou během roku 2011 odzkoušeny hlavní typy elektromobilů a to jak osobní, užitkové a , tak i a . Pokud vozidla prokáží svůj přínos pro životní prostředí, vidím v podpoře elektromobility cestu k naplnění vize Prahy jako města pro život, světové a zodpovědné metropole,“ uvedla Andrea Vlásenková, předsedkyně Výboru pro životního prostředí Zastupitelstva hl. m. Praha.

Praha elektromobilní elektromobily

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy vyzve do konce dubna potenciální partnery „Prahy elektromobilní“ formou výběrového řízení k nabídce elektromobilů různých typů. V polovině roku 2011 bude také spuštěna informační a propagační kampaň k tématu přínosu a využití elektromobility v hlavním městě.

Diskutovalo se také o možnostech spolupráce s automobilkou . S tou podle vlastních slov primátor Bohuslav Svoboda jedná, nicméně bylo mu sděleno, že Škodovka bude mít prodejné elektrické auto k dispozici nejdříve v roce 2015.

Na celém projektu se bude kromě výše zmíněných energetických společností účastnit také , se kterým jsou však podle Vlásenkové dolaďovány poslední detaily.

Na tiskové konferenci padla také zmínka o pohonu na (), který byl zmiňován především ze strany společnost E.On. Stlačený zemní plyn totiž představuje jak ekologicky, tak především ekonomicky zajímavou alternativu.

Napsat komentář