Mobility fórum 2011: Praktický pohled na nízkoemisní a bezemisní dopravu

, které se uskutečnilo v úterý 10. května v pražském Grand Hotelu Bohemia, nabídlo především praktický pohled na téma nízkoemisní a bezemisní . Účastníci fóra měli možnost seznámit se se stanoviskem státní správy, především Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí. Představeny byly také koncepce rozvoje mobility v a velkých evropských městech.   
vystupijící na Mobility fórum: zleva – Alexander Sloboda, Obchodní ředitel, Pražská energetika, a.s., Jan Kerner, Senior Market Development Leader, GE Energy, Tomáš Studeník, Project manager, E-mobility for Prague, TILI Czech Republic, s.r.o., Pavel Tomíček, Senior Manager, Corporate Development, RWE Transgas, a.s., Tomáš Chmelík, Manažer environmentálních produktů, ČEZ, a. s., František Vašek, Managing Partner, ConPro, s.r.o.

Zástupci utilitních společností prezentovali své aktuálně realizované pilotní projekty i svou dlouhodobou strategii. Důležitými tématy byly také multimodální mobilita a její koncepty, včetně role a při jejich rozvoji. Chybět samozřejmě nemohlo ani představení různých druhů dopravních prostředků s .

Mobility fórum 2011 uspořádala společnost ConPro za podpory partnerských společností Arthur D. Little, a Grada Publishing. Mediální partnerství poskytl webový portál Hybrid.cz a měsíčník Energetika. Odbornou záštitu převzali Karel Březina, 1. náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy a informatiky a Svaz průmyslu a dopravy České republiky.

Dopolední program fóra zahájil blok věnovaný koncepci rozvoje dopravy a mobility v . Se svými příspěvky v něm vystoupili Vladimír Dragan z Magistrátu hlavního města Prahy, Luděk Sosna, ředitel odboru strategie Ministerstva dopravy, Vladislav Dykast, ředitel odboru kabinetu ministra životního prostředí a Jiří Bendl z téhož ministerstva.

Další programový blok byl věnován roli utilitních společností při rozvoji mobility. Pilotní projekty společnosti ČEZ v této oblasti představil , manažer environmentálních produktů . Pavel Tomíček, Corporate Development Senior Manager společnosti RWE Transgas, seznámil účastníky s průběhem a výsledky pilotního projektu, na němž se v  podílela společnost .

O projektu „“, který odstartoval na konci dubna letošního roku, hovořil , Project manager společnosti TILI Czech Republic. Velmi aktivní je v oblasti také společnost . O její strategii a plánech referoval Jan Kerner, Senior Market Development Leader GE Energy. Pilotní projekty z oblasti e-mobility realizuje také , referoval o nich Alexander Sloboda, obchodní ředitel společnosti.

Tématem prvního odpoledního bloku byla multimodální mobilita a její koncepty. Michal Sládek, Manager společnosti Arthur D. Little, představil celosvětovou studii, kterou jeho společnost na toto téma zpracovala. O dosavadním průběhu projektu bratislavské městské karty referoval Milan Laitl, obchodní manažer společnosti MasterCard Europe Slovensko.

Důležitou součástí multimodálních mobilních systémů je i příměstská železniční doprava; s pohledem na tuto oblast seznámil účastníky fóra Alois Kašpar, ředitel Krajského centra osobní dopravy Praha. Lehce futuristický, ale možná o to zajímavější pohled nabídl ve svém vystoupení Tomáš Rousek, architekt a ředitel společnosti A-ETC a mimo jiné též spolupracovník americké agentury .

Závěrečný blok Mobility fóra 2011 byl věnován novým alternativám v městské dopravě a jejich budoucnosti. S představením v něm vystoupil Jan Žákovec, vedoucí oddělení alternativního využití společnosti . Světově unikátní český projekt autobusu s trihybridním pohonem představil Aleš Doucek z oddělení vodíkových technologií Ústavu jaderného výzkumu Řež.

S postupným nárůstem počtu elektromobilů stoupá mimo jiné i důležitost vhodné metodiky pro jejich hodnocení. Jak je v tomto směru daleko společnost TÜV SÜD Czech prezentoval Ondřej Vaculín, Head of E-mobility. S poslední, rozhodně však velmi zajímavou prezentací vystoupil Karel Jech ze společnosti . Hovořil především o různých možnostech a aspektech využití coby řešení mobility do center měst.

Několik z mnoha zajímavých informací a postřehů, které zazněly v jednotlivých prezentacích:

 • Z pohledu četnosti využívání městské je Praha za na třetím místě, z pohledu spokojenosti je až na místě 18. Nutno ovšem říci, že ani metropole Paříž a Londýn se na předních místech v žebříčku spokojenosti neumístily.
 • Pražská městská hromadná doprava za rok přepraví zhruba miliardu cestujících.
 • České republice stále chybí středně- a dlouhodobý rámec rozvoje dopravní infrastruktury.
 • Z pohledu Ministerstva životního prostředí je znakem vyspělosti dopravy především to, že vytváří minimální externí škody, jako jsou emise rizikových látek, hluk, fragmentace krajiny či ohrožení biosféry.
 • Emise produkované dopravou mají osmkrát větší negativní zdravotní důsledky než automobilové dopravní nehody.
 • Cestou ke zlepšování jsou finanční pobídky a daňová zvýhodnění, internalizace externalit, tedy zdanění nechtěných negativních nákladů a důraz na informovanost a vzdělanost.
 • Příliš rychlý vývoj e-mobility má svá rizika, například v podobě nepřipravenosti .
 • Trh e-mobility rozhýbou dle názorů prezentujících především firemní vozidla a fleety.
 • Obchodní model bude z pohledu energetických společností zřejmě velmi podobný tomu, který dnes funguje u telco operátorů: nabízeny budou různé časové tarify, balíčkování atd.
 • Rozvíjeny budou (80 % kapacity za 30 minut) i pomaludobíjecí (6 hod. na plnou kapacitu) stanice, přičemž zatím není zřejmé, který koncept se nakonec stane standardem.
 • registruje velký zájem partnerů o vlastní pilotní e-mobility projekt. Partnery jsou obchodní a nákupní místa, hotely, developeři, provozovatelé fleetových flotil.
 • Společnost má již dnes v  nainstalováno 600 .
 • Všichni majitelé elektromobilů mohou v letošním roce zdarma využít nabíjecí stanice v projektu Praha-elektromobilní.
 • Dle názoru společnosti TILI budou města a energetiky tím, kdo v ČR rozhýbe e-mobilitu.
 • Společnost General Electric chce do roku 2015 celosvětově provozovat polovinu svých osobních vozů na elektřinu.
 • Aby e-mobilita uspěla, musí dávat ekonomický smysl všem hráčům: automobilkám, uživatelům a energetikám.
 • O dlouhodobém úspěchu e-mobility už je patrně rozhodnuto, proinvestováno už bylo příliš mnoho. Postup ale nebude rychlý, natož okamžitý.
 • Výrobci elektromobilů v tuto chvíli nestačí celosvětově uspokojovat poptávku zákazníků.
 • K úspěšnému prosazení multimodálního konceptu je třeba jasná strategie a veřejná podpora, dobré portfolio služeb od různých partnerů, levná a jednoduchá technologie, široké možnosti plateb, rychlé rozšíření a vhodná stimulace zákazníků.
 • O bratislavskou městskou kartu je velký zájem jak ze strany bank (zapojilo se již 7 z 9 bank), tak obchodních partnerů.
 • Pražské služby již provozují 34 CNG vozidel.
 • Celosvětově je v provozu 13,8 milionů vozidel na , přičemž před čtyřmi lety to byla jen polovina.

Napsat komentář