CFRP

CFRP je zkratka pro “Carbon-fiber-reinforced polymer” nebo “Carbon-fiber-reinforced plastic”. Ve zkratce – nebo uhlíkovými vlákny tvrzené plasty. V současné době jde o často skloňovanou zkratku v oblasti automobilového průmyslu. Tento nový typ umělých hmot totiž může výrazně snížit hmotnost automobilů, a tím i jejich spotřebu.

FOTOGRAFIE: plátek tvrzeného plastu z uhlíkových vláken
foto: Racingjeff, wikipedia, licence Creative Commons 3.0 Unported

Uhlíkové vlákno nebo také karbonové vlákno, resp. kompozity z něj vyrobené, se dnes využívají v oblasti letectví, větrných elektráren, vojenství, pro výrobu sportovního nářadí (, ) a čím dál častěji některých komponent v automobilovém průmyslu (části karoserií, nárazníky). V nejvyšších motoristických soutěžích se CFRP používají již delší dobu a velmi extenzivně.

Jedinou a primární . Ty se však rychle snižují s tím, jak se začínají objevovat v čím dál tím více aplikacích a výroba celosvětově roste.

Navíc, samotné automobilky se snaží spolupracovat v tom směru, aby výroba komponent z uhlíkových vláken byla pokud možno co nejlevnější. Intenzivně jdou tímto směrem např. BMW, Daimler a další, zejména ve spojitosti se svými novými elektromobily – např. BMW i3.

Napsat komentář