Rozhovor: Tom Robinson o projektu SARTRE

Projekt je evropský výzkumný projekt. Jeho cílem je vyvinout polosamostatná , která budou schopna automaticky sledovat jedno vůdčí vozidlo a řadit se za něj do tzv. „„. O projektu jsme si povídali s jeho ředitelem, Tomem Robinsonem.   

V první řadě bych vás chtěl požádat o krátké představení. Jakou pozici zastáváte v projektu SARTRE?

Tom Robinson: Jmenuji se Tom Robinson, pracuji jako projektový ředitel ve sdružení Ricardo, kde se zabýváme inteligentními dopravními systémy a jako koordinátor pro program SARTRE. Je mi 45 let, mám titul v oboru počítačových věd a v pracuji zhruba 15 let. Oblasti vestavěných systémů se věnuji celkem 22 let.

Tom RobinsonJak se projekt SARTRE vyvíjel, kdy a kde to vlastně všechno začalo?

T.R. Koncept projektu SARTRE byl zformován z původního nápadu sdružení Ricardo, který se vztahoval k silničnímu vlaku automobilů vedenému vůdčím vozidlem kterým by mohl být profesionálem řízení truck nebo . Konsorcium bylo ustanoveno převážně z členů bezpečnostního výboru v rámci EARPA, přidaly se také společnosti Volvo Cars a Volvo Technology. Program začal v září 2009.

Je tedy SARTRE více akademickým, nebo spíš komerčním projektem?

T.R. SARTRE je program aplikovaného výzkumu s průmyslovými a akademickými partnery.

Jak se stalo, že se o projekt začala zajímat také Evropská unie?

T.R. Konsorcium SARTRE podalo návrh do Rámcového programu 7 – udržitelná povrchová doprava (SST-2008-RTD-1), a ten byl úspěšně schválen. Náš návrh vyhovuje aspiracím v oblasti „povzbuzování postupných změn/radikálních technologických změn“.

Kolik lidí je dnes součástí týmu projektu SARTRE?

T.R. Celkem se programu účastní sedm organizací. Když se podívám na náš interní emailový seznam, máme zhruba 50 účastníků z těchto organizací. Hloubka zapojení každého jednotlivce se ale liší.

Projekt SARTRE sám o sobě vyvolává spoustu otázek, zejména v souvislosti s jeho praktickým uplatněním. Především, můžeme například čekat vznik nové profese, něco jako „vůdčích řidičů“? Tedy někoho, kdo bude řídit vedoucí vozidla za která se mohou další řidiči připojovat? Nebo jak chcete určovat která vozidla budou vůdčí a jak poznáte kam vlastně jedou?

T.R. Očekáváme, že řidiči vůdčích vozidel budou vyžadovat nějaké další školení abychom zajistili, že jsou si vědomi všech náležitostí role vůdčího vozidla v silničním vlaku. Očekáváme, že vedoucím vozidlem bude nákladní auto nebo autobus, který má předem nastavenou trasu – ta bude komunikována skrze centrální systém. Auto, které si bude přát přiřadit se do tohoto silničního vlaku se spojí s tímto centrálním systémem, kde si „zamluví“ volnou pozici a bude navigováno tak, aby se mohlo připojit k vlaku. Je pravděpodobné, že tato akce bude zahrnovat nějakou úroveň finanční odměny.

Máte nějaká čísla týkající se možných úspor spotřeby paliva v silničních vlacích?

T.R. První odhady založené na výsledcích programu PATH v Kalifornii indikují, že je možná až 20% úspora paliva.

Nedávno jste úspěšně demonstrovali první silniční vlak ve Švédsku. Jaký je další krok?

T.R. Zvýšit rychlost silničního vlaku, přidat více vozidel, umožnit komplexnější manévry.

Kdy bychom se podle vás mohli dočkat silničních vlaků na evropských ?

T.R. V SARTRE očekáváme, že malý silniční vlak bude v provozu ve od roku . Obecněji řečeno, technologie by měla být připravena během následujících 10 let. Problémem ovšem může být legislativa, její připůsobení může trvat ještě déle.

Sledujete i další projekty polo-robotických nebo plně robotických automobilů jako jsou např. ty na kterých spolupracuje Google? Co si myslíte o plně automatizovaných autech?

T.R. Ano, sledujeme jiné programy a autonomní vozidla nám přijdou jako velmi zajímavá záležitost. Věřím, že jednoho dne se stanou skutečností. Nicméně časový horizont je v tomto případě výrazně delší než ten, který očekáváme pro silniční vlaky. Zejména kvůli možným interakcím s chodci a dalšími uživateli silniční (kteří nemusejí být plně automatizovaní) [pozn. red. – typicky suchý britský humor]

READ THE ENGLISH VERSION OF THE INTERVIEW

Napsat komentář