Projekt ELPROM: informační kampaň o čisté mobilitě

Regionální environmentální centrum (REC), Česká republika, o.p.s. v současnosti realizuje jednoroční projekt spolufinancovaní Ministerstvem životního prostředí s názvem ELPROM. Jedná se o projekt, jehož cílem je realizace celonárodní popularizační kampaně na téma čistá mobilita s důrazem na elektromobilitu.

www.cistamobilita.cz – hlavní součást kampaň ELPROM
foto: ELPROM

Prostřednictvím aktivit projektu dojde ke zvýšení povědomí o alternativních dopravních pohonech a o prostředcích, jejichž větší využití přispívá nejen ke zlepšení veřejného a městského prostoru, ale především neznečišťuje ovzduší tolik jako konvenčně poháněné dopravní prostředky.

Projekt sází na interaktivní komunikaci s veřejností v podobě internetových seminářů, videorozhovorů, , článků, zajímavostí, ale i tištěných materiálů včetně čtvrtletního newsletteru a využití sociálních sítí typu Facebook a YouTube.

Důraz bude kladen především na současné trendy v oblasti čisté mobility, především pak v oblasti elektromobility a šetrného dopravního mixu. Mimo jiné se projekt bude rovněž věnovat systémům sdílení, ať už se jedná o automobily nebo jízdní kola.

Cílem projektu je učinit prvotní krůček v transformačním procesu dopravního smýšlení veřejnosti a umožnit postupný odklon od nadvlády spalovacích motorů tím, že dojde k větší diversifikaci povrchové dopravy.

Projekt poběží do konce února 2014 a jeho veškeré výstupy budou k dispozici na oficiálních stránkách projektu www.cistamobilita.cz, které budou zároveň sloužit jako portál čisté mobility a komunikační platforma.

Magazín Hybrid.cz přispěl k projektu obecnou úvodní přednáškou na téma elektromobilita.

tisková zpráva

2 Comments on “Projekt ELPROM: informační kampaň o čisté mobilitě”

  1. Proč ? Vždyt už tet je
    Proč ? Vždyt už tet je aktývních několik sdružení .Velké energetické společnosti také dávají na informovanost/popularizaci nemalé prostředky .Když už mají neodbytnou potřebu se angažovat, tak mohli oslovit již existující sdružení/společnosti které už mají několikaleté zkušenosti v problematice elektrodopravy a podpořit nějaký jejich projekt . Nemohu si pomoct ale cítím v tomto projektu jen úmysl prohýřit zbytečně finance .Kolik peněz v tom projektu hodlají asi utopit ?

Napsat komentář