Volkswagen investuje dalších €500 mil. do výrobce baterií Northvolt

Volkswagen se podílí částkou €500 mil. na dalším kole financování švédského partnerského výrobce akumulátorů Northvolt AB v celkovém objemu €2,26 mld.

Budoucí závod Northvolt Ett na výrobu akumulátorových článků ve Švédsku
foto: Volkswagen/Northvolt

Koncern Volkswagen tak udržuje svůj podíl ve společnosti Northvolt AB na konstantních 20 %. Prostředky poslouží k rozšíření kapacit v oblastech výroby, recyklace, výzkumu a vývoje. Northvolt plánuje mimo jiné rozšíření roční kapacity závodu Northvolt Ett pro výrobu akumulátorů ve městě Skellefteå na severu Švédska ze 40 GWh na 60 GWh, a to v reakci na rostoucí poptávku zákazníků.

Arno Antlitz, člen představenstva koncernu Volkswagen, odpovědný za finance a IT, k tomu říká: „Touto investicí potvrzujeme naše strategické partnerství se společností Northvolt, dodavatelem rozsáhle recyklovatelných akumulátorových článků, vyráběných trvale udržitelně s využitím energie z obnovitelných zdrojů.“

V červnu 2019 získal Volkswagen investicí ve výši €900 mil. 20% podíl ve společnosti Northvolt a zastoupení v její dozorčí radě. Výroba prémiových akumulátorových článků koncernu Volkswagen bude ve spolupráci se společností Northvolt soustředěna do závodu Skellefteå. Spuštění produkce je plánováno na rok 2023 a pro koncern Volkswagen vyhrazený roční objem výroby postupně vzroste až na 40 GWh.

Volkswagen spustí od roku 2025 výrobu akumulátorových článků také v Salzgitteru. V tomto případě se bude jednat o unifikované akumulátorové články pro segmenty s vysokými objemy prodeje.

Také v Salzgitteru se v budoucnosti počítá se zvýšením roční kapacity až na 40 GWh. Oba závody na výrobu akumulátorových článků budou používat elektrickou energii z obnovitelných zdrojů.

Volkswagen hodlá společně s partnery uvést do roku 2030 do provozu šest závodů pro výrobu akumulátorových článků, aby zajistil dostatečné dodávky těchto důležitých komponentů pro rychle rostoucí objem výroby elektricky poháněných vozů.

Volkswagen v současnosti hledá vhodné lokality a partnery pro vybudování dalších výrobních závodů mimo města Skellefteå a Salzgitter. V této souvislosti je v pokročilých jednáních také Česká republika.

tisková zpráva

2 Comments on “Volkswagen investuje dalších €500 mil. do výrobce baterií Northvolt”

Napsat komentář