Vídeň testuje první vodíkové popelářské auto

Na začátku května Vídeň uvedla do zkušebního provozu první popelářský vůz na vodíkový pohon. Vůz nahradí jedno stávající dieselové vozidlo. Provoz vodíkového vozu slibuje mnoho výhod –⁠ je velmi tichý a bez emisí. Vídeň bude poznatky porovnávat s daty z provozu dvou svozových vozů na elektrický pohon, aby se mohla rozhodnout, na kterou technologii se v budoucnu spolehnout.

Tichý, čistý a bezpečný provoz – takové přednosti má první vodíkový popelářský vůz, který na začátku května oficiálně představil vídeňský magistrátní odbor MA 48 odpovědný za odpadové hospodářství. Na rozdíl od klasických dieselových vozů neprodukuje nové vodíkové vozidlo žádné emise, a navíc je i tišší.

Vůz je poháněn ekologickým vodíkem z čerpací stanice městského energetického podniku Wien Energie ve 21. městském obvodu Floridsdorf a ekologicky šetrnou elektřinou z vlastních fotovoltaických zařízení města.

Nové vodíkové auto nyní zkušebně jezdí po cestách Dunajského ostrova. Protože se zde obvykle pohybuje mnoho chodců a cyklistů, hraje zde bezpečnost návštěvníků této rekreační oblasti obzvláště důležitou roli. Díky tomu, že v novém vodíkovém voze řidič sedí v nízko položené kabině, má dobrý výhled, zda se někdo nachází před vozidlem, a může s kolemjdoucími dokonce navázat oční kontakt.

Co se technických detailů týče, podvozek vozidla pochází od výrobce Mercedes, nástavba pro svoz odpadu od firmy Stummer. Dva vodíkové palivové články, každý o výkonu 30 kW, nabíjejí během jízdy baterii o kapacitě 85 kWh. Baterie pak dodává energii pro pohon dvou elektromotorů. Jak pohon, tak i provoz nástavby (v praxi procesy spojené s hutněním odpadu a vyprazdňováním kontejnerů) jsou poháněny elektřinou.

Při hmotnosti 17 t má vozidlo kapacitu na sběr až 23 m3 objemu odpadu. Svezený odpad se poté zhutňuje pomocí systému lisovacích desek. Dojezd vozidla je přibližně 160 km, v porovnání s elektrickými alternativami tak dokáže při svozu odpadu urazit dvakrát delší vzdálenost a lze jej také velice rychle znovu natankovat. V současné době se vodíkové vozidlo používá ke svozu směsného odpadu a plastů, nápojových kartonů a kovů.

„Užitková vozidla s větší váhou na alternativní pohon pro nás představují zvláštní výzvu, a proto je pro náš odbor tento zkušební provoz obzvláště důležitý,“ zdůrazňuje vídeňský radní pro klima Jürgen Czernohorszky. „Na provoz budou dohlížet navíc i odborníci z Technické univerzity ve Vídni (TU Wien),“ dodává.

„Testujeme na tomto voze další technologii, abychom získali potřebné zkušenosti z praxe a využili je při pořizování další techniky,“ zdůrazňuje vedoucí odboru MA 48 Josef Thon. „V současné době ale vozidla tohoto typu ještě nejsou plně připravena, aby se vyráběla a dodávala na trh sériově, ve Vídni testujeme prototyp. Teprve budoucnost ukáže, který alternativní typ pohonu – vodíkový nebo elektrický – má nejvíce výhod a prosadí se,“ dodává Thon.

Vídeň za poslední roky podnikla v modernizaci svého vozového parku na cestě za uhlíkovou neutralitou velké kroky, zejména pak v oblasti e-mobility. Jak si město předsevzalo ve svém klimatickém plánu, má být přechod na alternativní pohony v celém vozovém parku v příštích letech ještě urychlen.

Část z přibližně 3 100 vozidel města Vídně již jezdí na elektrický pohon, konkrétně 183 elektrovozů. Z toho se jedná o 111 osobních vozů, zbytek představují speciální vozidla nebo nákladní automobily. „Sázíme na nejmodernější technologie, aby náš vozový park byl uhlíkově neutrální již před rokem 2030,“ dále zdůrazňuje Czernohorszky.

První plně elektrický bezemisní popelářský vůz byl nasazen do provozu již v polovině roku 2019. V současnosti jsou městem využívána už dvě elektrická vozidla, přičemž jejich nasazení v praxi je také sledováno a vyhodnocováno místními odborníky.

„Odborníci zkoumají, jak se svozová vozidla, respektive jejich baterie, chovají v praxi při různých teplotách, na různých trasách nebo při svozu různých druhů odpadu. Tyto a také další cenné poznatky z každodenního provozu budou využity v rámci dalšího strategického směřování vozového parku města Vídně,“ uvedl Thon. V minulosti město testovalo i hybridní vozidla na svoz odpadu se spalovacím motorem a nástavbou na elektřinu. Tento typ se ale v praktickém provozu neosvědčil.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář