Dětmarovice odcházejí od uhlí, nahradí ho modulární reaktory, obnovitelné zdroje a baterie

Moravskoslezský kraj je pro ČEZ a její budoucí energetické záměry jedním z nejvýznamnějších v Česku a největší česká energetická skupina tu chce působit i v dalších desetiletích.

Do roku 2040 ČEZ plánuje v kraji investovat desítky miliard korun, v první fázi jde hlavně o cca dvoumiliardovou investici do výstavby nové moderní nízkoemisní teplárny Dětmarovice. Aktuálně ČEZ uzavřel dlouhodobé smlouvy o odběru tepla z nových zdrojů s Orlovou a Bohumínem.

Modernizace teplárny zároveň přispěje ke zlepšení životního prostředí. Emise CO2, síry, dusíku a tuhých znečišťujících látek se odhadem sníží o 94 až 98 %. ČEZ v kraji hodlá rozvíjet i malé modulární reaktory, obnovitelné zdroje a baterie.

Nebude to trvat dlouho a energetici přiloží poslední kusy černého uhlí do kotlů Elektrárny Dětmarovice. V plném proudu je proto výstavba nových nízkoemisních zdrojů s vysokou účinností. První záložní a špičkovou 18MWt plynovou kotelnu už ČEZ v lokalitě zprovoznil.

Radim Seidler, technický a investiční ředitel ČEZ Teplárenská, představuje vizualizaci záměrůc, které ČEZ Teplárenská v Dětmarovicích chystá. foto: ČEZ

V přípravě jsou další zdroje: 8MWt biomasová kotelna, dvě 10MWt kogenerační jednotky a záložní a špičková plynová kotelna o výkonu 3 x 9 MWt.  Právě tyto zdroje zajistí na další desítky let spolehlivé dodávky tepla pro velké zákazníky v okolí napojené na systém centrálního zásobování teplem – zejména pro Bohumín a Orlovou.

Obě velká města dnes zájem na udržení lety prověřeného systému centrálního zásobování teplem stvrdily podpisem dlouhodobých smluv s ČEZ o dodávce tepla nejméně do roku 2040.

„ČEZ dlouhodobě patří mezi významné investory v Moravskoslezském kraji a svou pozici tu chceme v dalších letech ještě upevnit. Naším hlavním cílem je zachovat výhody centrálního zásobování teplem pro naše zákazníky. Zmodernizovali jsme teplárnu ve Vítkovicích, která přešla z uhlí na plyn a kde jsme letos spustili největší bateriový systém v České republice. Také v Dětmarovicích odcházíme od uhlí a i zde zajistíme na další desítky let dodávky tepla pro naše zákazníky z nových zdrojů. Pracujeme také na tom, aby se Moravskoslezský kraj stal skutečným centrem moderní energetiky. V Dětmarovicích připravujeme projekt malého modulárního reaktoru a v regionu také postupně budujeme solární a větrné elektrárny. Tyto naše projekty by měly pomoct zajistit dlouhodobě konkurenceschopnou cenu energií pro všechny,“ uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

„Po desítkách let bezpečného provozu je systém centrálního zásobování pro domácnosti a firmy v Moravskoslezském kraji synonymem pro spolehlivou dodávku tepla. Jeho pokračování a zajištění dodávek tepla z nových ekologických zdrojů vnímáme jako prioritu číslo jedna. Těší mě proto, že ČEZ a Bohumín s Orlovou se dohodli na další spolupráci. Pro mě osobně je to potvrzením, že v ČEZ má náš region odpovědného a spolehlivého partnera, který se chce do budoucna na rozvoji kraje a zlepšování kvality životního prostředí u nás intenzivně podílet. Moderní energetika poptávající specifické profese je také šancí pro zaměstnanost a udržení alespoň části pracovních míst z končícího uhelného průmyslu,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Do roku 2040 chce ČEZ investovat v Moravskoslezském kraji desítky miliard korun v rámci výstavby nových ekologických zdrojů elektřiny a tepla. Rozvoj moderní energetiky v kraji přinese nová pracovní místa, kde naleznou uplatnění zaměstnanci končících uhelných provozů. Tento cíl je v souladu s plánem vlády na transformaci uhelných lokalit na nízkoemisní v souvislosti s postupným ukončením využívání uhlí v energetice.

„Po půl století skončí v Dětmarovicích éra uhelného teplárenství, na kterou plynule navážeme zahájením provozu ekologických zdrojů. Uhlí nahradíme kombinací biomasy a zemního plynu. Výkon nových tepelných zdrojů překročí 70 MW a bude zárukou stabilní dodávky tepla dosavadním odběratelům. Jsme rádi, že na cestě do nové etapy teplárenství v regionu s námi pokračují i Bohumín a Orlová, protože jejich zájem dává celému projektu potřebnou jistotu,“ uvedl ředitel Elektrárny Dětmarovice Martin Hančar.

Pozemek, na kterém ČEZ Teplárenská chystá vybudovat novou nízkoemisní teplárnu za 2 miliardy Kč. foto: ČEZ

Na přeměně Dětmarovic v moderní nízkoemisní zdroj tepla pracuje ČEZ už několik let. Jako první tu v prosinci 2022 zahájila zkušební provoz první ze dvou nových plynových kotelen, které mají v budoucnu plnit roli záložních a špičkových zdrojů.

Hlavními celoročními zdroji budou 8MWt biomasová kotelna a dvě kogenerační jednotky o celkovém výkonu 20 MWt. V současnosti je ukončené výběrové řízení na dodavatele kogeneračních jednotek, biomasové kotelny a centrální elektrické stanice.

„U nás v Orlové využívá dálkové teplo téměř 9 tisíc bytů, a zachování dodávek z nových ekologičtějších Dětmarovic je tak pro nás klíčové. Jsem ráda, že díky dohodě s ČEZ zachováme výhody centrálního zásobování teplem na další desítky let pro co největší počet našich občanů,“ říká starostka Orlové Lenka Brzyszkowská. 

„V Bohumíně odebírá dálkové teplo z Dětmarovic více než pět tisíc domácností. Jsme rádi, že pokračujeme v prověřené a dobré spolupráci s ČEZ a dlouhodobě jsme našim odběratelům zajistili dodávky tepla. Díky tomu, že teplo bude pocházet z nových ekologických zdrojů můžeme společnými silami z našeho kraje udělat lepší místo pro život,“ říká starosta Bohumína Petr Vícha.

ČEZ v Moravskoslezském kraji průběžně ekologizuje teplárenství a v regionu buduje centrum moderní energetiky prostřednictvím společnosti ČEZ ESCO, která už v Moravskoslezském kraji ekologizovala teplárnu Vítkovice. Dva černouhelné kotle tu byly nahrazeny plynovou kotelnou se třemi kotly a kogeneračními jednotkami.

Pokračováním této modernizace vítkovického areálu bylo letošní spuštění největší české baterie o výkonu 10 MW, která přispívá ke stabilizaci energetické sítě v regionu. ČEZ ESCO v Moravskoslezském kraji zaměstnává více než 500 lidí, sídlí tu klíčové dceřiné společnosti ČEZ Energetické služby a ČEZ Energo.

V kraji funguje také firma Envez, společný podnik ČEZ ESCO a statutárního města Havířov, jehož cílem je modernizace teplárenství a energetiky v Havířově s důrazem na využívání obnovitelných zdrojů a chytrých technologií. Dceřiná společnost ENESA také pro Havířov připravuje historicky největší městský energeticky úsporný projekt na Moravě.

„Jsme rádi, že zájem o spolupráci s ČEZ představující bezpečné a stabilní dodávky tepla na další desítky let dnes jasně deklarovaly Bohumín a Orlová. Chceme být v Moravskoslezském kraji spolehlivým energetickým partnerem na všech úrovních, doslova první adresou, na kterou se města a firmy obrátí při řešení své energetické budoucnosti. Celý kraj má šanci stát se díky spolupráci s ČEZ centrem moderní ekologické energetiky a dopravy. Vybudovali jsme tu největší baterii v Česku, stavíme zde obnovitelné zdroje a kraj díky naším projektům energetických úspor šetří desítky milionů korun ročně,“ doplnil generální ředitel ČEZ ESCO a předseda dozorčí rady ČEZ Teplárenská Kamil Čermák.

Nové zdroje tepla a elektřiny ČEZ v Moravskoslezském kraji (detail):

Dětmarovice: 8MW biomasová kotelna, dvě 10MW kogenerační jednotky a záložní a špičková plynová kotelna o výkonu 3 x 9 MW (v přípravě), záložní a špičková 18MW plynová kotelna (v provozu),

Ostrava-Vítkovice: trojice nízkoemisních plynových kotlů pro výrobu tepla + největší akumulátor v Česku s výkonem bateriového úložiště přes 10 MW pro stabilizaci české energetické soustavy (dokončeno)

Fotovoltaické elektrárny: v přípravě cca 40 projektů FVE s instalovaným výkonem přes 850 MWp

Větrné parky: na Bruntálsku a Opavsku, např. v Zátoru u Krnova se ČEZ s obcí dohodl na záměru vybudovat větrnou elektrárnu o výkonu asi 20 MW čítající cca 5 turbín (realizace do roku 2030).

Havířov: EPC energeticky úsporný projekt (50 úsporných opatření ve 22 objektech či areálech ve vlastnictví města, například instalací fotovoltaiky na střechách magistrátu, domovů pro seniory a 14 základních škol, výměna stávajícího osvětlení za moderní led svítidla – roční garantovaná úspora ve výši 15 mil. Kč), budoucnost teplárenství v Havířově po roce 2026 (projekt ekologizace a modernizace energetiky v Havířově řeší ENVEZ, společný podnik Havířova a ČEZ ESCO). 

Distribuce: Další investice poputují do posilování bezpečnosti a modernizace distribučních sítí.

zdroj: tisková zpráva

10 Comments on “Dětmarovice odcházejí od uhlí, nahradí ho modulární reaktory, obnovitelné zdroje a baterie”

 1. S těmi modulárními reaktrory bych si moc nevyskakoval. Pokud je mi známo, moc se jim nedaří. Úplně postačí dost OZE a baterie. Taky nějaký vodík by se v energetice hodil. Německo si staví a renovuje 10 000km plynovodů na vodík. Dětmarovice se můžou připojit a udělat si alepoň jednu parovodíkovou elektrárnu.

   1. Upřímně, kromě proklamací víte o nějaké funční realizaci modulárního reaktoru, který je v komerčním provozu a sériově se vyrábí? Všechno jsou to kusovky a většinou i experimenty. Ono, když se to staví v malém, tak se hodně komponent prodražuje a prodražuje se i provoz. Hlavně u takhle složitého zařízení s nutností bezpečného zázemí.

    1. pro Hariprasad… Asi si mě špatně pochopil, myslím že na tohle máme názor hodně podobný… Výstavbu malých reaktorů považuji za drahý a nebezpečný nesmysl…
     Nevím o žádných malých reaktorech v provozu, kromě vojenských plavidel a ledoborců, kde dávají smysl. A samozřejmě taky reaktory, co si s nima hrajou vědci. Jestli nějaký modulární reaktor vyrábí elektřinu v civilní energetice, tak mi to uniklo😉.

     1. P.S. Vím, že nejste zrovna fanda do jaderné energetiky. Jen jsem to chtěl uvést na míru. Ty modulární reaktory budou trpět stejnými problémy jako ty velké a to je hlavně bezpečnost (civilní i fyzikální), vysoká cena. Termíny výstavby se samozřejmě mohou zkrátit, ale co s tím vyhořelým palivem a dalšími kontaminovanými materiály budou dělat? Budou to svážet na skládku a pálit jako v Sovětském Svazu?

      1. Podle mě k výstavbě nedojde právě z důvodu bezpečnosti. Při představě že by měl u každého velkého města stát jeden, běhá mi mráz po zádech…A každému správnému teroristovi se musí rozsvítit oči.💣☢️🤮💀
       Mě zajímaj jiné projekty… Třeba že se znovu začalo mluvit o zastřešení dálnic fotovoltaikou. Např. zastřešení Marseilleských městských magistrál by prý vyrobilo 7% elektřiny potřebné pro velkoměsto. A teď k tomu připočti meziměstské úseky dálnic, střešní fotovoltaiku a ostatní OZE.
       Není třeba zabírat hektary půdy, energie se válí všude kolem nás a stačí ji jen sebrat. Žádné štípání uranu pro civilní energetiku nepotřebujeme.🌞🔋👍

       1. Takový optimista zase nejsem. Myslím, že to začne jedním reaktorem, který nebude stát 160 miliard (už teď se mluví o silném podcenění) a ani 400 miliard, jak někteří prorokují, ale že to vyjde něco málo pod 1 bilion. A nebude to v roce 2035, ale asi tak v roce 2045. V té době snad už úplně všichni pochopí, že stavět další JB je ekonomická sebevražda. Buď si budeme budovat svoje OZE, úložiště a vodíkové zásoby na zimu, nebo budeme energii prostě dovážet. Nejspíš to bude od každého kousek.

        1. Jo stavět nové bloky asi začnou. Bohužel už nejsou žádný blázni co by demonstrovali proti téhle zlodějině a šílenství… A já to za mlaďáky dělat nebudu.😃

Napsat komentář