Toyota chce robotická auta také, předtím nabídne pokročilou ochranu chodců

Robotická auta jsou nový buzzword, který přichází na svět v éře, kdy se hybridy a elektromobily staly běžnou součástí života. Google, Nissan, Volvo, Audi a další slibují, že auta, která se budou sama řídit, uvedou na trh do roku 2020. Toyota dokonce ještě dřív, do roku 2016.

Robotické auto značky Toyota, které zvládá autonomní jízdu po dálnici
foto: Toyota

Toyota Motor Corporation oznámila dokončení vývoje pokrokového systému příští generace na podporu řízení, označovaného AHDA, jenž využívá technologie automatického řízení v zájmu bezpečnějšího cestování po rychlostních komunikacích.

AHDA spojuje dvě technologie automatického řízení na podporu bezpečnější jízdy a nižší únavy řidiče: tzv. kooperativní adaptivní tempomat, jenž bezdrátově komunikuje s vozidly vpředu a udržuje si od nich bezpečný odstup; a systém pro sledování jízdních pruhů (Lane Trace Control), který zásahy do řízení pomáhá udržovat optimální trajektorii vozidla v rámci jízdního pruhu.

Toyota považuje za důležité, aby konečná kontrola nad vozem zůstávala na samotném řidiči, a proto plánuje představit systém AHDA i další pokrokové systémy na podporu řízení v podobě řešení, kdy řidič zůstává zodpovědný za kontrolu vozidla a není potlačována jeho radost z řízení. Nově vyvinutý systém AHDA chce Toyota uvést na trh v polovině této dekády a zároveň co nejdříve uvede i další systémy na podporu řízení s cílem opět zvýšit bezpečnost cestování.

Ještě před testováním na rychlostní komunikaci Shuto nedaleko metropolitní oblasti Tokia (od 15. října) představí Toyota systém AHDA na 20. ročníku světového kongresu Inteligentní dopravní systémy Tokio 2013. Mezinárodní konference zaměřená na inteligentní dopravní systémy (ITS) se bude konat od 14. do 18. října.

V rámci rychlejšího nástupu pokrokových systémů příští generace na podporu řízení Toyota dále využije nejmodernější technologie komponent a know-how získané ve výzkumu možností automatického řízení, které automobilka zhmotnila ve svém výzkumném konceptu pokrokových technologií pro aktivní bezpečnost, představeném letos v lednu na veletrhu International CES v americké Nevadě.

Systém AHDA

Kooperativní adaptivní tempomat

Na rozdíl od klasického adaptivního tempomatu (jenž k detekci jiných vozidel využívá radar pracující v pásmu milimetrových vln) je kooperativní adaptivní tempomat postavený na komunikaci mezi vozidly (v pásmu 700 MHz pro inteligentní dopravní systémy), kdy se přenáší údaje o zrychlování a zpomalování vozidel jedoucích vpředu, aby vozidla za nimi mohla příslušným způsobem upravovat svoji rychlost a udržovat bezpečný odstup.

Díky odbourání zbytečného zrychlování a zpomalování pak tento systém zlepšuje spotřebu paliva a napomáhá k větší plynulosti provozu.

Systém pro sledování jízdních pruhů (Lane Trace Control)

Systém pro sledování jízdních pruhů se zcela novými technologiemi automatického řízení od Toyoty využívá vysoce výkonné kamery, radar pracující v pásmu milimetrových vln a řídicí software k hladkému udržování optimální trajektorie jízdy za jakékoli rychlosti.

Systém podle potřeby upravuje úhel natočení kol vozidla, hnací moment a brzdnou sílu ve snaze udržovat optimální trajektorii v rámci jízdního pruhu.

Výzkum technologií v oblasti automatického řízení

Na veletrhu International CES 2013 představila Toyota svůj výzkumný koncept pokrokových technologií pro aktivní bezpečnost, tedy vozidlo k testování technologií automatického řízení, které Toyota zkoumá v rámci své „koncepce integrovaného řízení bezpečnosti“*.

Testovací vozidlo schopné zcela autonomní jízdy je postaveno na modelu Lexus LS a používá se k výzkumu na institutu TRiNA (Toyota Research Institute of North America) v michiganském Saline. Vozidlo je vpředu vybaveno kamerami ke sledování světelné signalizace a značek, stejně tak jako senzory ke zjišťování jiných vozidel, chodců a překážek.

Použité technologie tak dokáží určit aktuální dopravní situaci, jako např. křižovatky nebo spojování jízdních pruhů v okolí vozidla. Cílem výzkumu nejrůznějších základních technologií je pomoci řidičům zvolit za dané situace nejbezpečnější možnou trasu.

Toyota se výzkumu technologií automatického řízení věnuje již od druhé poloviny 90. let a nyní po několik let realizuje praktické zkoušky na veřejných silničních komunikacích v USA. V Japonsku pak Toyota na veřejných komunikacích testuje svůj inteligentní systém příští generace na podporu řízení již asi dva roky.

Robotická auta z Japonska

Na základě poznatků zjištěných v rámci výzkumu technologií automatického řízení chce Toyota nabízet pokrokové systémy na podporu řízení optimalizované s ohledem na bezpečnost jízdy, aby napomohla ke splnění nejvyšší mety, kterou si společnost usilující o mobilitu může stanovit: úplné vyloučení zranění a nehod se smrtelnými následky.

V kontextu rychle stárnoucí populace v příštích letech budou dosažené výsledky využity k vývoji technologií na podporu řidičů z řad seniorů (technologie zaměřené na rozpoznávání, rozhodování a obsluhu vozidla), s cílem podpořit mobilní společnost, kde i senioři mohou žít plnohodnotnější život. Toyota si dále klade za cíl přispět ke stabilnějšímu dopravnímu prostředí bez zbytečných dopravních omezení, ve snaze redukovat hospodářské ztráty i emise CO2.

*Koncepce se netýká jednotlivých bezpečnostních systémů ve vozidle, ale integrace těchto systémů v zájmu optimální podpory řízení ve „všech fázích jízdy“, od parkování přes běžný provoz až po kritické okamžiky před nehodou a po ní, nebo dokonce možnosti se střetu zcela vyhnout.

Pokročilá ochrana chodců

Toyota také dále oznámila, že vyvinula bezpečnostní systém pro předcházení kolizím (PCS), jenž využívá technologie automatického řízení v kombinaci se zvýšeným nouzovým brzdným účinkem a automatickým brzděním, aby se napomohlo předcházet střetům s chodci.

Toyota se zasazuje vyvíjet bezpečnostní technologie, které pomáhají zcela vyloučit zranění a smrtelné nehody s účastí chodců a dalších snadno zranitelných účastníků silničního provozu.

Nový bezpečnostní systém pro předcházení kolizím (PCS) s asistentem řízení napomáhajícím zabránit střetu s chodcem může napomoci zcela předejít nehodě v případech, kdy samotné brzdění nepostačuje, například když vůz jede příliš rychle a chodec nečekaně vstoupí do jeho dráhy.

Smrtelných nehod ubývá

Chodce dokáží detekovat palubní senzory, a pokud systém vyhodnotí, že hrozí riziko střetu, před řidičem se na palubní desce okamžitě zobrazí optické varování.

V případě, že pravděpodobnost kolize roste, systém reaguje zvukovým i optickým varováním, aby řidič ihned přistoupil k úhybnému manévru; současně se též aktivuje funkce posílení brzdného účinku a automatického brzdění.

Pokud systém vyhodnotí, že střetu se samotným brzděním již nelze vyhnout a v okolí je dost místa k manévru, aktivuje se asistent řízení, aby vůz chodce pokud možno minul.

Počet smrtelných dopravních nehod v Japonsku klesá již 12 let v řadě, přičemž v roce 2012 bylo usmrceno 4411 osob. Z celkového počtu jsou však smrtelná zranění chodců nejčastější a představují plných 37,0 %. Údaje pocházejí od Národní policejní agentury Japonska.

V loňském roce Toyota vyvinula systém, jenž napomáhá zabránit střetu s chodci pomocí nouzové brzdné síly a automatického brzdění. Tento systém byl již použit u modelu Lexus LS. Pokud systém vyhodnotí pravděpodobný střet s chodcem nebo překážkou, nejprve varuje řidiče. V případě, že řidič příslušným způsobem nereaguje, systém aktivuje nouzový režim.

TMC má v plánu svůj bezpečnostní systém pro předcházení kolizím (PCS bez asistenta řízení) zpřístupnit širší veřejnosti a do roku 2015 jej nabízet v dalších modelech; poté představí svůj nový bezpečnostní systém pro předcházení kolizím s asistentem řízení napomáhajícím zabránit střetu s chodcem.

tisková zpráva

Napsat komentář