Smart Energocentrum Ivančice od ČEZ ESCO je chytrým městem roku 2023

Projekt Energocentra Ivančice, který realizuje společně jihomoravské město se společností ČEZ ESCO, vyhrál první místo v soutěži Chytrá města 2023, a to v kategorii projektů pro města do 10 tisíc obyvatel.

Inovační lokalita Ivančice je vůbec první, kde ČEZ ESCO využívá a testuje technologie týkající se moderního nízkoemisního teplárenství a jejich vzájemné propojení a synergie. Získané informace pak budou uplatněny pro modernizaci tepláren v dalších městech České republiky.

Konkrétně jde o simultánní využívání plynových kotlů, kogenerační jednotky, elektrokotlů, tepelných čerpadel, fotovoltaiky, bateriového úložiště, dobíjecí stanice pro elektromobility a prvků chytrého řízení sítí. Právě dobré skloubení těchto technologií slibuje nejvyšší efektivitu výroby elektřiny a tepla a nižšího dopadu na životní prostředí. Soutěž pořádá Smart City Innovations Institut.

„Vítezství v soutěží je oceněním celkové snahy ČEZ ESCO pomáhat firmám i obcím optimalizovat jejich energetické a tepelné hospodářství. Je to pro nás zároveň velkým závazkem do budoucna, čeká nás modernizace teplárenství v mnoha městech, a právě v Ivančicích nyní využíváme co nejširší paletu energetických zařízení, abychom našli co nejlepší způsob, jak je možné je zkombinovat. Věřím, že získané informace pomohou jak Ivančicím, tak dalším českým a moravským městům,“ uvedl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

„Díky partnerství s ČEZ ESCO se Ivančice zařadily mezi vůbec první města, která jdou takto komplexní inovativní cestou a věřím, že budeme inspirovat i další radnice nejen v našem regionu. Pro město je tento projekt zlomový z hlediska efektivnějšího hospodaření s energiemi. Je to pro nás důležité i s ohledem na lepší předvídatelnost nákladů na elektřinu a teplo,“ dodává starosta Ivančic Milan Buček.

Optimalizace výroby a spotřeby tepla povede k co nejvýhodnějším cenám pro zákazníky a také ke snížení emisí. Uhlíková stopa energocentra v Ivančicích je nyní 3 131 tun CO2 ročně a po modernizaci klesne o cca 445 tun CO2 díky částečným nahrazením spalování zemního plynu efektivnějšími elektrickými technologiemi, jejichž provoz bude z části pokryt bezemisní elektřinou z fotovoltaické elektrárny.

Další úspory jsou možné například dalším navýšením dodávek zelené elektřiny. Hlubší ekologický smysl ivančického řešení podtrhuje ESCO bateriový systém o úložné kapacitě 600 kWh, který je sestaven z akumulátorů pocházejících z elektromobilů. Prodlužuje se tak životní cyklus baterií a snižuje dopad na životní prostředí. 

„Vítezství v soutěži Chytrá města 2023 je důkazem, že spolu s našimi partnery jdeme směrem k šetrnější a efektivnější energetice v naší zemi. Ocenění patří celému projektovému týmu, který se na Smart Energocentru Ivančice podílí,“ shrnula ředitelka útvaru inovace a dekarbonizace ČEZ ESCO Lenka Vaněk, která z rukou ministra životního prostředí Petra Hladíka ocenění převzala. 

Soutěž Chytrá města. Jejím hlavním cílem je identifikace, hodnocení a podpora realizace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií v rámci problematiky chytrých měst (Smart City). Organizátorem soutěže je nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut. Jejím cílem je především podpora ekosystému Smart City / Smart Region v České republice.

Mezi přední aktivity organizace Smart City Innovations Institut, patří identifikace a oceňování navrhovaných chytrých řešení a dlouhodobých strategií z nejrůznějších oblastí na regionální, národní i mezinárodní úrovni v soutěži Chytrá města, jakož i podpora šíření dobré praxe v oblasti Smart City v rámci České republiky prostřednictvím konferencí Smart Region Tour.

zdroj: tisková zpráva, foto: ČEZ

Napsat komentář