Poslanci projednají zefektivnění komunitní energetiky

Poslanci dnes v prvním čtení projednají novelu energetického zákona zvanou lex OZE III, která upravuje podmínky pro akumulaci elektřiny a agregaci flexibility.

Novelu Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo kvalitně, významně podpoří modernizaci a bezpečnost české energetiky a zvýší využitelnost obnovitelných zdrojů. Z pohledu energetických společenství doporučujeme doplnit i sdílení ze samostatně stojících baterií, bezplatné poskytování dat o sdílení v reálném čase a zakotvit v zákoně účast ve více skupinách sdílení od 1. 7. 2026.

Na sdílení elektřiny ze samostatně stojících (tzv. stand-alone, mimo výrobnu elektřiny) baterií jsme upozornili i v předchozí tiskové zprávě, současný návrh jej totiž neumožňuje. Důležité je to například pro energetická společenství s účastí měst, která plánují provozovat velkokapacitní volně stojící baterie za účelem sdílení přes den vyrobené elektřiny třeba do veřejného osvětlení, jak to plánují v Liberci.

„Využití samostatných baterií stejně jako flexibilní řízení výroby a spotřeby umožní energetickým společenstvím využívat více energie na místní úrovni a tím snížit dopady náporů elektřiny z obnovitelných zdrojů na distribuční síť. V zákoně je proto třeba zjednodušit pro energetická společenství podmínky tak, aby mohla do akumulace i flexibility zapojovat běžné obce i domácnosti,” říká Ondřej Pašek, expert na obnovitelné zdroje z Hnutí DUHA a vedoucí dotační pracovní skupiny UKEN.

I mnohé malé obce ale s provozem stand-alone baterií v rámci společenství počítají, aby pro členy zajistily související agregaci flexibility.

Co je to agregace flexibility? 
Flexibilita je schopnost změnit svůj předpokládaný výkon nebo spotřebu v odběrném místě a využít ho pro vyrovnávání výkyvů v síti. Jde například o situaci, kdy domácnost zapne pračku v době, kdy je v síti přebytek elektřiny.  Protože flexibilitu mohou poskytovat i velmi malé subjekty – například domácnosti – pro zvýšení efektivity bude možné je sdružovat do větších celků a poskytovat jejich flexibilitu na trhu společně, skrze agregátora.

Zájem o sdílení elektřiny z baterií potvrzuje i Martin Rek, zastupující předseda ENERKOM Šumavsko: V našem ENERKOMu Šumavsko, které nyní pokrývá 53 obcí, bychom sdílená úložiště mimo výrobnu rádi využili, pokud se nám vyplatí a pro členy bude mít hmatatelný přínos. Jako výhodu vidíme, že by nám velkokapacitní baterie umožnily využít veškerou námi vyrobenou elektřinu a dle cen na spotovém trhu také pomáhat s využitém přebytečné energie v čase, kdy je jí naopak nedostatek. Rovněž uvažujeme o propojení s LED veřejným osvětlením.”

Pro rozvoj energetických společenství je zásadní stabilní a podporující právní rámec, proto doporučujeme, aby poslanci zvážili i uzákonění bezplatného přístupu k datům z Elektroenergetického datového centra (EDC) a od 1. 7. 2026 i účast ve více skupinách sdílení.

„Dle již schválené novely lex OZE II a návrhu lex OZE III jsou společenství a aktivní zákazníci oprávněni k přístupu k datům z EDC o jejich výrobě a spotřebě. Schází však upřesnění, že přístup k datům má být bezplatný a s jakou frekvencí mají být data z EDC zpřístupňována. Pro optimální řízení komunity by byl nejlepší přístup k datům v reálném čase,” říká Eliška Beranová, právnička Frank Bold a UKEN.

Třetí zásadní věc, kterou by novela lex OZE III měla obsahovat z pohledu energetických společenství, představuje možnost účastnit se více skupin sdílení. Provizorní model sdílení elektřiny umožňuje být členem pouze jedné skupiny sdílení (vysvětlení naleznete v tabulce níže) z důvodu postupného „náběhu” sdílení elektřiny. K 1. 7. 2026 se ale má zprovoznit plně funkční EDC, které by již mohlo umožňovat mj. i účast ve více skupinách sdílení.

„Účast ve více skupinách sdílení funguje například v Rakousku a vyžaduje to i probíhající revize evropské směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (IEMD), podle které mají členské státy povinnost zajistit, aby byl zákazník oprávněn uzavřít více než jednu smlouvu o sdílení elektřiny. Konec transpoziční lhůty revidované směrnice lze očekávat přibližně v polovině roku 2026, tedy v termínu plného zprovoznění EDC,” doplňuje Beranová.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář