Škoda Auto podpořila studenty v soutěži Formula Student Electric

Užší provázanost teorie a praxe je jedním z cílů, které automobilka Auto svou dlouhodobou spoluprací s vysokými školami sleduje. Zástupci firmy proto nedávno předali zástupcům šek na 700 000 Kč na podporu studentských aktivit v rámci mezinárodních soutěží Formula Student a Formula Student Electric.

Elektromobil Škoda Octavia Green E Line, prototyp, který nikdy nespatří sériovou výrobu, dnes jezdí v České republice v počtu deseti kusů
foto: Hybrid.cz

Škoda Auto, největší česká automobilka, se společně s vysokými školami snaží zabránit klesajícímu počtu zájemců o studium technických oborů, ke kterému dlouhodobě dochází. Jejich společným cílem je postupné zvyšování atraktivity technických oborů a motivování chlapců, ale i dívek pro jejich studium.

V neposlední řadě má tato spolupráce pomoci zajistit kvalifikované uchazeče o práci v automobilce, která se stále více internacionalizuje a globalizuje.

Spolupráce s vysokými školami například znamená uskutečnění více než 700 studentských odborných praxí ve společnosti ŠKODA AUTO v roce 2011 nebo možnost praktického využití výsledků z řady společně realizovaných výzkumných projektů.

Také v oblasti získávání mladých talentů zaznamenává firma úspěchy: o práci ve společnosti ŠKODA AUTO se v roce 2011 ucházelo více než 21.000 zájemců, což potvrzuje rostoucí atraktivitu jednoho z největších zaměstnavatelů v České republice. ŠKODA AUTO je nejoblíbenějším zaměstnavatelem i pro absolventy vysokých škol, počet zájemců vzrostl mezi roky 2006 a 2011 desetinásobně.

„Pro Růstovou strategii značky má kvalifikovaný personál mimořádný význam. Právě absolventi technických vysokých škol jsou z dlouhodobého hlediska cennou posilou týmu technického vývoje, plánování výroby, nářaďovny a ostatních odborných útvarů,“ vysvětluje Ing. Bohdan Wojnar, člen představenstva za oblast řízení lidských zdrojů.

ŠKODA AUTO odstartovala ve spolupráci s ČVUT také společné projekty pro zatraktivnění technických oborů pro studentky. Jedním z nich je projekt ‚Holky pozor‘, v jehož rámci studentky zpracovávají vlastní technický projekt a přichází tak s různými kreativními a inovativními řešeními. Tyto aktivity by se v budoucnu měly rovněž rozšiřovat.

Spolupráce s ČVUT v Praze nabývá na intenzitě

ŠKODA AUTO intenzivně spolupracuje s řadou vysokých škol v tuzemsku i v zahraničí, mezi nimi i s čínskou univerzitou Tongji v Šanghaji. Navíc v těchto dnech proběhlo setkání mezi vedením ČVUT v Praze, dlouholetým kooperačním partnerem automobilky ŠKODA, a nejvyššími představiteli automobilky v Technologickém centru společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi.

Diskutovalo se především o společných aktivitách ve výzkumných a vývojových projektech a o těsnější spolupráci na zatraktivnění technického vzdělávání v České republice. Společným dlouhodobým cílem je zlepšování podmínek technického vzdělávání a prohloubení vzájemného transferu znalostí mezi společností ŠKODA AUTO a ČVUT.

U příležitosti tohoto setkání předali Dr. Eckhard Scholz, člen představenstva za oblast technického vývoje, a Katja Zimmermann, vedoucí oddělení HR – Mezinárodní vztahy, nábor a marketing, zástupcům ČVUT šek v hodnotě 700 000 Kč na podporu studentských aktivit v rámci mezinárodních soutěží ‚Formula Student‘ a ‚Formula Student Electric‘.

Podpora výuky

ŠKODA AUTO je už od roku 2008 generálním partnerem studentského týmu ČVUT. Tento projekt představuje úspěšný příklad propojení teorie a praxe, kdy si studenti mohou ověřit své znalosti v oblastech konstrukce, výrobních technologiích a v dalších projektových aktivitách.

Každoročně ve společnosti ŠKODA AUTO absolvuje odbornou praxi několik desítek studentů ČVUT. Intenzivní spolupráce probíhá také s doktorandy, kteří mají možnost se podílet na společných výzkumných projektech nebo získat informace a podporu pro vypracování svých disertačních prací.

Další formou spolupráce jsou například pravidelné přednášky odborníků ze společnosti ŠKODA AUTO na vysokých školách nebo společné vzdělávací projekty, podporované evropskými strukturálními fondy.

Studenti tak získávají jedinečnou možnost seznámit se s moderními technologiemi, používanými v praxi. V budoucnu bude část výuky probíhat také v Technologickém centru společnosti ŠKODA AUTO v Česaně v sídle automobilky v Mladé Boleslavi.

Dialog se členem představenstva společnosti ŠKODA pro oblast HR

Studenti Technické univerzity v Liberci měli nedávno mimořádnou příležitost vést konkrétní dialog přímo s členem představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bohdanem Wojnarem. Zájem o toto diskusní fórum byl značný – zúčastnila se ho více než stovka studentů. Seznámili se se strategií společnosti, ale také o aktivitách personálního managementu automobilky ŠKODA AUTO.

Příležitost k přímé diskusi studenti se zájmem využili. Zajímali se ale také o nové produkty značky ŠKODA, jako například o model Citigo nebo o elektromobil Octavia .

„Zájem studentů o společnost ŠKODA AUTO mě velice těší a doufám, že mnoho z nich s námi spojí svou profesní dráhu a to třeba již během studia. Mladí odborníci jsou zárukou budoucnosti společnosti. Včasná příprava a výchova mladých specialistů jsou tedy v popředí našeho zájmu,“ říká Bohdan Wojnar, který návštěvou v Liberci zahájil řadu svých přednášek na nejdůležitějších českých vysokých školách.

tisková zpráva

Napsat komentář