Policie v Ostravě bude jezdit na plyn

Městská se rozhodla investovat částku 1,18 milionů korun na celé poloviny vozového parku. Z 36 služebních vozidel a bude jezdit 18 vozů na (CNG). Finanční úspora na by podle propočtů, vycházejících z počtu kilometrů najetých služebními vozidly včetně aktuální pohonných hmot, měla za rok činit asi 700 tisíc korun.   
foto: Hybrid.cz

„Návratnost investic vložených na přestavbu 18 služebních vozidel je tedy přibližně rok a půl,“ řekla mluvčí ostravských strážníků Vladimíra Zychová. Městská policie Ostrava získala peníze na plánovanou přestavbu služebních vozidel na plyn z fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku.

Ostrava má pro veřejnost 2 na CNG. Na Ruské ulici ji mohou využívat nepřetržitě 24 hodin. Za jeden kg stlačeného řidiči zaplatí dnes asi 23 Kč.

„Prodejci i motoristé se shodují na tom, že kdo jednou zkusí jezdit na , už nikdy nechce jezdit na , spotřeba odpovídá, jako kdybyste platili asi 17 korun za litr benzinu,“ říká Markéta Schauhuberová, manažerka České plynárenské unie.

„Vozidla na mají kromě poloviční úspory nákladů na palivo mnoho dalších výhod, jako např. ekologický provoz a to že jsou velmi bezpečná. CNG nemá spotřební daň a vozy neplatí ani ,“ dodává Schauhuberová.

Výhody CNG jakožto paliva:

  • splňuje nejpřísnější ekologické požadavky
  • výrazné snížení škodlivých emisí ve výfukových plynech
  • nulové emise pevných částic
  • nulové emise aromatických uhlovodíků a aldehydů
  • minimální emise oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého
  • emise NOx o 60 % nižší
  • nemožnost kontaminace půdy palivem
  • nižší hlučnost motorů na plyn
  • až o třetinu nižší emise oxidu uhličitého

„Jsme rádi, že se městská policie v Ostravě rozhodla pro CNG vozidla a byli bychom rádi, kdyby ji další města jako nebo následovala,“ říká Markéta Schauhuberová.

Praha, Ostrava a ani Brno neplní národní ani evropské imisní limity. Podle Akademie věd ovzduší v Ostravě nemá ve světě obdoby a částečky prachu ve vzduchu v Ostravě obsahují minimálně třikrát více karcinogenních látek než v Praze.

Za rok 2009 Ostrava překročila limit koncentrace prachu zhruba 100 dní. „Vysoké emise si uvědomovalo třeba i město Havířov, kde jezdí na zemní plyn od roku 2005 a dnes mají v provozu na CNG už více 50 procent ze svých autobusů. Běžně za 1 rok CNG autobus v městském provozu při projezdu cca 60 000 km uspoří téměř 150 tisíc korun, za 12 let pak 2 miliony korun,“ říká Markéta Schauhuberová.

V Pardubicích dopravní podnik, který CNG autobusy také využívá, ušetřil jen za rok 2010 3,7 milionů korun. U provozu naftového autobusu navíc vznikají ztráty nafty jejím odcizením. CNG odcizit nelze. Naftové autobusy navíc musí k ceně přičíst náklady na dosažení stejné úrovně emisí či EEV, která je u CNG autobusů standardem.

Jedná se zejména o filtry, Ad Blue, dražší motor v provedení EEV apod. K výhodám CNG patří také vyšší oktanové číslo 130. Motor má tak vyšší výkon a jeho chod je ve vyšších otáčkách klidnější. CNG snižuje také hlučnost motoru a je vůči motorům šetrnější.

Výhody CNG jsou ekonomické, ekologické, bezpečnostní i strategické. Zkušenosti z praktického použití vozidel s pohonem na zemní plyn prokazují výrazné snížení emisních pevných částic, téměř úplnou eliminaci kouřivosti motoru, mnohem tišší chod motoru, spaliny neobsahují oxid siřičitý a v případě dopravní nehody nedojde ani ke kontaminaci půdy v důsledku úniku paliva.

Škodliviny u CNG jsou nižší nejen u oxidů dusíku, oxidů uhlíku (vliv na skleníkový efekt) nebo pevných částic, ale také u karcinogenních látek jako aromatické uhlovodíky, aldehydy, aromáty včetně benzenu.

V Evropě dnes jezdí už 1,4 milionu CNG vozidel, ve světě již více než 13 milionů, z čehož je přes 440 tisíc autobusů. Během 10 let by mělo v Evropě jezdit 23,5 milionu vozidel na CNG a k dispozici bude 20 tisíc CNG stanic.

V ČR je dnes 47 plnicích stanic, z čehož 33 je veřejných. Podle studie Asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ČR vzroste loňských 10 milionů m3 spotřebovaného CNG u nás na 1,8 miliardy m3 v roce 2030.

tisková zpráva

Napsat komentář