Česko má přes 4 300 veřejných dobíjecích bodů

V České republice bylo na 2 313 stanicích evidováno 4 313 veřejných dobíjecích bodů, vyplývá z aktualizovaných informací webu Čistá doprava, která vycházejí ze zdrojových dat Ministerstva průmyslu a obchodu k 30. září 2023.

V počtu veřejných dobíjecích bodů patří Česká republika na 13. místo mezi zeměmi Evropské unie, kdy 63 % dobíjecích bodů je evidováno pouze ve 3 zemích: v Nizozemsku (24 %), Německu (21 %) a ve Francii (18 %), v těchto zemích je zároveň registrováno 66 % osobních elektrických vozidel s externím dobíjením.

SOUVISEJÍCÍ: Tesla zkouší novinku: prodává své nabíječky Supercharger dalším firmám

Česká republika je 10. největší trh v oblasti registrací nových osobních vozidel v zemích EU, v počtu osobních elektrických vozidel s externím dobíjením zaujímá místo 17. a v jejich podílu jsme dokonce spolu se Slovenskem až na samém konci. Co do počtu veřejných dobíjecích bodů patří Česká republika mezi zeměmi EU na 13. místo. V zemích EU připadá v průměru 12,1 osobních elektrických vozidel s externím dobíjením na jeden veřejný dobíjecí bod, v Česku je to 6,7 vozidel, což nás řadí na 6. příčku mezi 27 členskými státy EU,“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. a dodává:

Z dat, která máme k dispozici, je názorně vidět že rozšiřování veřejné dobíjecí infrastruktury jde ruku v ruce s rostoucí penetrací elektromobilů jak v Česku, tak v ostatních zemích. Díky stále relativně nízkému počtu elektrických vozidel s externím dobíjením u nás je však uvedený podíl připadající na veřejný bod nižší než ve většině zemí EU. Jakkoli na některých místech zejména v exponovaných časech již může docházet k plné obsazenosti stanic, dochází nejen k rozšiřování jejich počtu, ale také k postupnému upgradu směrem k vyšším dobíjecím výkonům. Příspěvkem Centra dopravního výzkumu pak je mj. veřejně přístupná aplikace Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR, která slouží k identifikaci tzv. bílých míst, ve kterých jsou vytipovány lokality pro umístění nových veřejných dobíjecích stanic s přihlédnutím ke stanicím stávajícím, jejich výkonovým parametrům a intenzitám dopravy. Aplikace je určena jak pro provozovatele veřejné dobíjecí infrastruktury, tak pro širokou veřejnost. Kdokoli si prostřednictvím ní může jednoduchým způsobem zjistit např. v jak vzdálené oblasti dosažitelnosti veřejné dobíjecí stanice bydlí či jestli v jeho okolí nebo na trasách je vytipovaná lokalita pro nové stanice.

SOUVISEJÍCÍ: ČEZ chce mít příští rok 110 ultrarychlých nabíječek

Celkem 120 subjektů provozuje v Česku veřejnou dobíjecí infrastrukturu. Nejvíce veřejných dobíjecích bodů provozuje Pražská energetika (1 371; 31,8 %), následuje ČEZ (1 200; 27,8 %) a E.ON Drive (394; 9,1 %). K dalším významným provozovatelům veřejné dobíjecí infrastruktury v Česku patří Innogy Energo, ŠKO-ENERGO, Teplárny Brno, Lidl ČR, ELEKTRO-PROJEKCE, MOL ČR a Olife Energy Net.

Nejvíce (1 129) dobíjecích bodů je v hl. m. Praze, 78 % z nich provozuje Pražská energetika, 14 % ČEZ a 2 % E.ON Drive. Celkem 650 dobíjecích bodů je ve Středočeském kraji, 488 pak v Jihomoravském kraji. Nejméně bodů je evidováno v Karlovarském (87), Zlínském (95) a Libereckém kraji (104). Mimo Prahu je nejvíce bodů k dispozici v Brně (292), Mladé Boleslavi (189), Ostravě (107), Hradci Králové (82), Kvasinách (70), Olomouci (67) a Plzni (66).

Vstupní výkon veřejných dobíjecích stanic v České republice překročil 133 MW, z nichž téměř 75 % připadá na největší provozovatele (42,06 MW ČEZ, 41,97 MW Pražská energetika a 15,33 MW E.ON Drive).

Dostatečný vstupní výkon veřejných dobíjecích stanic je jeden z požadavků Nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFIR), který uvádí, že na každé registrované vozidlo na území členského státu EU je prostřednictvím veřejně přístupných dobíjecích stanic poskytován celkový výstupní výkon nejméně 1,3 kW pro bateriové elektrické vozidlo a 0,8 kW pro plug-in hybridní vozidlo. Jinými slovy řečeno aktuální výkon veřejných dobíjecích stanic je dle uvedeného Nařízení teoreticky dostatečný pro cca 103 tis. bateriových elektrických vozidel nebo 165 tis. plug-in hybridních vozidel. Aktuálně je v České republice registrováno přes 20 tis. BEVs a 12 tis. PHEVs, tzn. dostatečný výkon veřejných dobíjecích stanic dle AFIR by tak měl činit 36,4 MW (26,4 MW pro BEVs a 10,0 MW pro PHEVs), tj. cca 27 % aktuálního vstupního výkonu veřejné dobíjecí infrastruktury v České republice,“ dodává Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu.

Detailní informace k počtu veřejných dobíjecích stanic/bodů v České republice jsou obsahem aktualizované interaktivní sestavy, která je k dispozici na webových stránkách Čistá doprava zde.

zdroj: Centrum dopravního výzkumu

One Comment on “Česko má přes 4 300 veřejných dobíjecích bodů”

Napsat komentář