Autobusy na CNG pomáhají zlepšovat ovzduší ve městech

V případě pohonu na stlačený zemní plyn se nejčastěji skloňují finanční výhody. Velký přínos má ale toto fosilní palivo také pro kvalitu ovzduší ve městech.

Nové autobusy na stlačený zemní plyn Dopravního podniku města Brna
foto: DPMB

Podle studie ministerstva zdravotnictví umírá v České republice ročně 5000 až 8000 lidí v souvislosti se stavem životního prostředí. Na jeho zhoršení se ve velké míře podílí i emise škodlivin z dopravy.

Největší problém způsobuje doprava hlavně ve velkých aglomeracích, jako jsou Praha, Brno nebo Ostrava. Snahou velkých měst je co nejvíce omezit individuální automobilovou dopravu ve prospěch hromadné.

Například i zaváděním tzv. nízkoemisních městských zón, kam by směly vjíždět jen ekologické automobily. I hromadná doprava by však měla být co nejekologičtější.

Z hlediska lokální produkce emisí škodlivin jsou nejčistší , či . Navzdory tomu ale bohužel tvoří základ městské, resp. příměstské hromadné dopravy ve většině měst České republice autobusy s klasickými naftovými motory.

Přestože dopravní podniky v poslední době masivně investují do nových autobusů, v našich městech stále jezdí často deset i patnáct let staré vozy.

Stlačený zemní plyn je totiž na rozdíl od nafty tvořen téměř výhradně nejjednodušším uhlovodíkem metanem, jehož spalováním vzniká v motoru významně méně škodlivin, než je tomu u chemicky velmi složité nafty.

Například ve srovnání s moderním naftovým motorem Euro 5 produkuje ten plynový o 95 % méně jedovatého oxidu uhelnatého a zhruba o čtvrtinu méně nespálených uhlovodíků, které jsou zdraví velmi škodlivé. Vypouští i o 75 % méně pevných částic. Černý kouř z plynového autobusu prostě neuvidíte.

„Autobusy na zemní plyn jsou proto optimálním řešením jak do velkých měst, tak i pro příměstskou dopravu. Kromě ekologického hlediska jsou i mnohem tišší, což se hodí zejména při provozu v noci,“ upozorňuje Václav Holovčák, místopředseda představenstva Bonett Gas Investment.

Díky dotacím od státu došlo v posledních dvou letech k masivnímu nákupu autobusů na CNG i výstavbě plnicích stanic. Například pro dopravní podniky v Brně a Ostravě vybudovala společnost Bonett, největší prodejce CNG v Česku za rok 2015, obří plnicí stanice na CNG.

„Výkon přes 4000 kubíků plynu za hodinu z nich dělá dvě největší CNG stanice ve střední Evropě,“ říká Václav Holovčák. „Každá z nich plní denně přes 100 autobusů,“ doplňuje.

Například v Brně se díky provozu autobusů na CNG do ovzduší vypustilo o 9,4 tun oxidu uhličitého, 61,5 tun oxidů dusíku a 2,3 tun pevných částic méně.

Další šance na zlepšení ovzduší ve městech nabízí nový dotační program nazvaný Nízkoemisní a bezemisní vozidla, který vyhlásilo v polovině ledna 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Ten je určen pro nákup silničních vozidel využívajících alternativní palivo, resp. pro nákup drážních vozidel městské dopravy pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. V pokladně je připraveno přes 1,3 miliardy korun.

Nicméně tento dotační program má tak nastavené podmínky, že ho tentokrát nelze moc použít na pořízení příměstských ekologických CNG autobusů.

„Příjemce dotace totiž musí prokázat, že disponuje smlouvou v závazku na veřejnou dopravní službu po dobu minimálně pěti let. Bohužel většina stávajících kontraktů dobíhá, dopravci mají s většinou krajů smlouvu maximálně do roku 2019, a nové soutěže mnohdy nebyly ještě ani vyhlášeny. Prokázat tedy smlouvu s krajem s delší platností než 5 let je v řadě regionů nemožné,“ upozorňuje Václav Holovčák ze společnosti Bonett Gas Investment.

Šanci tak mají především městské dopravní podniky, které mají dlouhodobé smlouvy. I samo Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že se dotace z tohoto programu využijí spíše na nákup trolejbusů či elektrobusů.

tisková zpráva

10 Comments on “Autobusy na CNG pomáhají zlepšovat ovzduší ve městech”

 1. Ale ty ceny to je hrůza a
  Ale ty ceny to je hrůza a podpora leda tak velké firmy a ještě nejlépe příspěvkovky. Podpora na sever u nás hnedle za Děčínem viz odkaz: http://www.suell.de/cms/Service/Erdgasfahrzeuge/Foerderprogramme/Foerderprogramme.html
  v kostce: 360,-€ roční příspěvek na provoz -nákup plynu pro majitele v oblasti s trvalým bydlištěm v oblasti SULL(Brandenburg). To je jasná podpora než nějaké nesmyslné slevy 3%, 5% nebo 10% z nadsazených cen co například Nabízí PPAS. A pak ještě p. Rataj se tváří nebo na účtárně, jako by slevu dávali ze svého…….ať si počtou,pokud zvládají!!

  1. Tak snad první „trolejbus“
   Tak snad první „trolejbus“ jezdil někde mezi Gmündem a Českými Velenicemi, ale jistý si tím nejsem.

   Problém proč se u nás jede v CNG a všechno krom IT je za opicama, je v lidech, lidé volí a takové máme zákony a reprezentaci, ta zěptně ovlivňuje jak se tu žije. A pokud lidé skočí na propagandu proti OZE, po tom co zde byl záměrně tunelový zákon, kde z 7Kč skočila podpora na 18Kč a pak klesla na 12Kč, pak se udělalo halo a rozjela se propaganda, pak se nedivme že se nám sem tlačí zastaralá technologie.

   Hodně lidí vám potvrdí jak se třeba dívají nečtenáři hybrida na elektromobily. A vůbec, vždyť se pro ně vžil název petrolheadi.

Napsat komentář