Znečištění ovzduší ohrožuje zdraví většiny obyvatel České republiky

Znečištěné ovzduší stále představuje vážnou hrozbu zdraví a životy obyvatel České republiky. Největší nebezpečí představuje vdechování prachových části, které mělo v roce 2013 na svědomí zhruba 5200 předčasně zemřelých a zhruba 1900 pacientů, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže.

Znečištění ovzduší v České republice přímo ohrožuje zdraví většiny obyvatel
foto: Hybrid.cz

Konstatuje to odborná zpráva Státního zdravotního ústavu (SZÚ) o dopadech znečištění ovzduší na zdraví obyvatel v roce 2013. (1) Zpráva také konstatuje, že v Česku významná část lidí žije v oblastech, kde jsou překračovány limity pro znečištění ovzduší vyplývající ze zákona a evropské směrnice. (2) Upozorňuje na velký plošný rozsah znečištění, ale i na velmi významné rozdíly ve zdravotních rizicích mezi regiony.

„Největší problém z hlediska ohrožení zdraví představuje znečištění ovzduší prachem. Buď roční limit nebo počet dní, po které smí být překročen denní limit, byl v roce 2013 překročen na 44 ze 101 hodnocených monitorovacích stanic. Za ještě horší považuji skutečnost, že hodnota doporučená Světovou zdravotnickou organizací (WHO) (roční průměr 20 μg/m3) byla splněna opět jenom výjimečně, a to na 11 stanicích (na 3 pozaďových a 8 městských),“ uvedl MUDr. Miroslav ŠUTA z Centra pro životní prostředí a zdraví (3)

Šuta dále dodal: „V případě znečištění jemným prachem (PM2,5) byl sice zákonný roční limit (25 μg/m3) překročen jenom na 7 z 35 hodnocených stanic, ale doporučení WHO (10 μg/m3) bylo překročeno na VŠECH hodnocených stanicích v České republice! Tento rozdíl vyplývá, že skutečnosti, že limit pro jemný prach byl politiky nastaven 2,5x vyšší než doporučují odborníci pro ochranu lidského zdraví“.

Jako polétavý prach (PM10) se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm. Jako jemný prach (PM2,5) jsou označovány částečky o průměru do 2,5 μm, které jsou schopny pronikat hluboko do dýchacího systému. Proto jsou považovány z hlediska lidského zdraví za nebezpečnější.

Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti.

Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

„Problém znečištění ovzduší má v Česku plošný charakter, ale zpráva SZÚ zdůrazňuje výrazně horší situaci v Moravskoslezském kraji vlivem průmyslu a zmiňuje i negativních vlivy dopravy na ovzduší v Praze nebo v Brně,“ upozorňuje dále Šuta.

Také zdravotní rizika se podle něj mohou podstatně lišit: Zatímco v oblastech nezatížených dopravou je přičítáno prachem znečištěnému ovzduší méně než 1% úmrtí, v nejvíce průmyslem a dopravou zatížených oblastech může jít o více než 17 % úmrtí.

Pozn.

(1) Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí, Subsystém I. – Zdravotní důsledky a rizika znečištění ovzduší, Odborná zpráva za rok 2013, Státní zdravotní ústav, Praha 2013
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu stanovila roční limit pro prach (PM10) na 40 μg/m3 a dále ve formě možnosti maximálně 35 překročení denního limitu ve výši 50 μg/m3.
(3) Centrum pro životní prostředí a zdraví je občanské sdružení založené koncem roku 2009 s cílem expertní, poradenskou a informační činností přispívat k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví.

tisková zpráva

24 Comments on “Znečištění ovzduší ohrožuje zdraví většiny obyvatel České republiky”

 1. A čím to asi je, že
  A čím to asi je, že průměrný věk dožití lidí v ČR je stále vyšší a vyšší? Asi tím prachem z fosilních paliv, že?
  A k tomu ještě lidí přibývá každým rokem 80 milionů.

  Nebo to bude tím, že zelení málo lidi straší – musejí přidat do kroku aby se lidi víc takových blábolů báli!

  1. zas nejaký najtý zmetek ze
   zas nejaký najtý zmetek ze 🙂
   Počet Lidí v ČR stagnuje nebo mírně roste z duvodu IMIGRACE Z JINÝCH STÁTŮ !! Jinak čechů samozřejmě díky nízké porodnosti ubývá. A průměrný věk roste?? Kdes na tu kravinu přišel, sem tam starej děda celoživotně z moravskýho venkova na základních potravinách velice zdravý život i vzduch s 90az100vkou na krku zvedne celostátní průměr. To je ale vše. Průměrný věk městských lidí jde DÍKY RAKOVINĚ RAPIDNĚ DOLŮ, A JEŠTĚ PŮJDE TEPRV, BLBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!

   pr-asv.chmi.cz/IskoPollutionMapView/faces/pollutionmapvw/viewMapImages.jsf

 2. Ty doporučené hodnoty
  Ty doporučené hodnoty podle WHO bych bral s rezervou, to jsou pro Českou kotlinu hodnoty na hraně sci-fi.
  Problém částic z dopravy je celkem malý. Stačí ošéfovat filtry na dieselech a čištění komunikací, aby se nevířil prach a je to. Průmysl je dneska už taky zkrocené zvíře. Na něj jsou účinné páky a šrouby se postupně utahují.
  Zůstává veliká bolest zvaná lokální topeniště.

   1. No, nevím… opravdu nechci
    No, nevím… opravdu nechci být paranoidní, ale na té zprávě myslím něco bude. V Táboře cementárnu ani spalovnu nemáme a krematorium i nepříliš významný průmysl je z hlediska převažujícího proudění „po větru“. Přesto je ve městě vysoké znečištění prachem vcelku zřetelně cítit i mimo topnou sezónu a provedená měření to jenom potvrzují. Dominantní zdroj je doprava, to tu už taky víme.

    Jenom nevíme, jestli neřešení stavu není náhodou trochu něčí záměr. Důchodci se nám už beztak přemnožili, že ano, nevíme ani, kdo a z čeho je bude živit. A na něco stejně umřít musíme….. :-). Stát bez spotřební daně na palivo zdechne asi tak do měsíce.

    A náš starosta se sice chlubí, že na kole objel půlku světa, ale po našem městě ho nikdo jezdit neviděl. Asi proto, že městští strážníci se poněkud urvali zevřetězu a místo dbaní na bezpečnost velmi rádi buzerují cyklisty a nutí je, aby se místo po širokých chodnících motali mezi autama po vražedně úzkých silnicích nebo po pármetrových (na délku!) cyklostezkách odnikud nikam, které začínají a končí křižovatkou, aby auta mohla nerušeně jezdit. A elektromobil v našem chudém kraji mám jen já….. 🙁

    1. Na tom něco bude
     Na tom něco bude !!
     Nejspíš pakt vedení státu s automobilkama, protože fakta jsou jasné:
     1) důchodců přemnoženo čím dál víc
     2) mladých čím dál míň a nachcípaní
     3) stát finančně nahuntě
     4) veřejný zdravotní nad krachem
     5) penzijní v polorozpadu

     sečteno a podtrženo lidi se nezbláznili ale jsou zdrogovaný a přemnožený nikoli ohrožený druh.

     CO STÍM??

     jedině revoluce, to je jasný anebo emigrace dokat dolar je jen za 21 😉

     1. to je tak když jsou
      to je tak když jsou €urosocani ukoryta:

      blbost se množí je totiž plošně podporována. A když se zvětšuje % pitomců poměrově jde dolů % inteligence. Protože blbci plodí blbce to je fakt, blbost je nakažlivá obzvlášť v kombinací s zaprodaností. Inteligenční půměr je potom co? NO NIŽŠÍ, KURVA NIŽŠÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     2. Karličko, je vidět, že
      Karličko, je vidět, že máte smysl pro humor, nebo, že by vaše argumenty byly z jiného „soudku“. Stárneme všichni, tedy i vy budete někdy v budoucnu v duchodovém věku. To, že vás nikdo nechce aby jste zvýšila počet mládé populace je váš problém. Stát je na tom stejně jako všechny ostatní podobné. ČR není od roku 1990 socialistickým státem, tedy dnes platí více jak si občan ustele tak si lehne. Dnešní ČR nemá v popisu rozhodování vodit občany za ručičku tak jako to bylo v době vlády jedné strany. Obávám se, že by z vás asi ani v dolarových zemích efektivně pracující občanku neudělaly tak budte ráda, že jste v ČR.

      1. co bylbneš srandastánik,
       co bylbneš srandastánik, já dávno obchoduju v dolarech. A poudala sem fakta: česko chcípá přečti si kterékoli i zaprodané noviny, na tom jediným se schodnou. Důchodců bude čím dál víc a s porodností už nezvládáme. Jediným řešením a s tím jakákoli vláda počítá je minimalizovat počet lidí kteří dosáhnou na důchod. Jinak měnová reforma. Většina potenciálu v ČR není česká, dávno prodaná. Jedeme permanentně na -100M ročně, nejsme schopni ani vyrovnaný natož těch 1800M splácet… a průmysl jsme specializovali na automobilový, tzn s každou krizovkou strmě klesá a tím pádem zadlužení státu vyjádřený 45% vůči HDP poletí raketově nahoru 🙂 Nakonec to máme minimální nacionalistický smýšlení čechů, sociální množení blbců a enormní zaprodanost kombi €urospása. To je defakto konečná kombinace 🙂

        1. tak tomu se řiká ta
         tak tomu se řiká ta slavná demokracie 😀 furt lepčí než kalašnikovovy děti 😉

        2. Si nemyslím, když se
         Si nemyslím, když se podobní lidé tolerují, pak přichází kalašnikovi děti…

         admin by ty co se „také nazývají lidé“ měl smazat. Když nechce něco říci k tématu (i když naivně, ptát se je chtít poznat pravdu), ale iheute styl sem tahat nemusí.

        1. Karlička ma pravdu ty
         Karlička ma pravdu ty slovenský prde!! Moc si tady nevyskakuj, v 1993tím jsi zradil s Mečjarem takže ty mazej zpátky na Slovensko, tady nejsi doma. A svoje debilní bláboly prezentuj třeba kysinoj madarský prdislavě!!! :)))

        2. Ale v tom se Andrejko
         Ale v tom se Andrejko Škodová musím AP zastat. Váše vyjadřovací schopnosti svědčí o tom „v čem asi podnikáte za dolary“ nechci se vás nijak dotknout ale IQ a vzdělání vám asi moc neříká. A Hybrid.cz je opravdu o něčem uplně jiném než vy zde se snažíte prezentovat.

  1. no tak to pěkně kecáš!
   no tak to pěkně kecáš! Nejspíš děláš ve škodovce nebo hjundji a přihřejváš si polívčičku abys měl i prácí nadále. Tomu se říká ZAPRODANOST.
   Nejlepší na PM10 v českým vzduchu budou ELEKTROMOBILY
   kcc-hho.webnode.cz/elektromobil/
   Všude namnožit zásuvky a zavíst zóny vjezdu pouze pro čisté auta. Ono pak blbčkům jako ty docvakne až půjdou pěšky po chodníku městem 😀

   1. Hele drabek, klid ať ti v
    Hele drabek, klid ať ti v hlavě něco nerupne. Nedělám a nikdy jsem nedělal nic pro žádnou automobilku. Já se jen trapně profesionálně zabývám ochranou ovzduší, takže vycházím z reálných podkladů získaných vědeckým výzkumem.
    Proto taky vím, že na české snižování českých PM10 jsou nejefektivnější „kotlíkové dotace“. Samozřejmě, že to ovšem neplatí kolem hodně frekventovaných silnic, ale to je dost malé území.
    Elektromobilita pomůže (a já jí fandím), ale „jen“ s výfukovými emisemi. Emise vzniklé otěrem pneumatik a otěrem brzd a reemise vzniklé vířením prachu to neovlivní.
    Ale už jen vynulování emisí oxidů dusíku, benzenu, atd. stojí za to.

    1. Tak ty buděš odborník co
     Tak ty buděš odborník co dělá pro stát či ze soukromé firmy co dělá pro stát.

     Od kdy je problém prachových částit v dopravě spojen s prachem od pneumatik když „taky frajer“ zagumuje?

     Jooo, a ty studije sou skvele, jedna měřená složka ze směnší díky dotacím o 20procent, ale jiná protože zavedli „IDS pro lidi“, takže přešli na auta se zvětší o 100procent.

     Jo buch nás chraň od profesionálů jako ty, ale alepoň už chápu proč je špatné ovzduší a nic stát nedělá, věděcká studie řekla, že výměna kotlů pomohla 😀

Napsat komentář