USA, Japonsko a EU budou spolupracovat na rozvoji elektromobility

V se nedávno sešli zástupci , USA a Japonska, aby podepsali dohodu týkající se dalšího rozvoje elektromobility v globálním měřítku. Partnerské země se dohodly na úzké spolupráci s ohledem na regulatorní závazky týkající se elektromobilů.

Už jen dohodnout se na společném standardu pro podobu dobíjecího konektoru elektromobilů je pro země Evropské unie problém. Podaří se jim úspěšně dotáhnout spolupráci s USA a Japonskem?
foto: General Motors

Organizace, které jsou do projektu zapojeny, jsou Evropská komise, dále NHTSA, EPA za USA a japonské ministerstvo země, infrastuktury, dopravy a turismu. Ty společně vytvoří dvě neformální pracovní skupiny na základě Dohody o globálních technických regulacích z roku 1998.

První skupina se bude zabývat bezpečnostními aspekty elektrických aut a jejich komponent včetně baterií. Především jde o bezpečnost provozu a pasažérů vzhledem k možnosti elektrického šoku během dobíjení elektromobilu nebo při havárii.

Druhá skupina se bude zabývat dopadem elektrických aut na životní prostředí. Cílem obou skupin je výměna informací týkajících se současných i budoucích regulí tak, aby se předešlo zbytečným diferencím v přístupu různých zemí.

A kde to bude možné, tam se budou skupiny snažit rozvinout společné požadavky formou globálních technických regulací (GTR).

Všechna tato jednání probíhají v rámci Světového fóra pro harmonizaci automobilových předpisů, které je známo také jako pracovní skupina 29. Funguje pod Evropskou ekonomickou komisí (UNECE) v rámci OSN.

Zmíněná dohoda z roku 1998 má dnes celkem 32 signatářů včetně Číny, Jižní koreje a Indie a i těm jsou pracovní skupiny týkající se elektromobility otevřené. Dosud se jich ale zástupci těchto zemí neúčastní.

Co všechny tyhle politické řeči znamenají? Že Evropská unie to s rozvojem elektromobility myslí vážně a chce automobilkám připravit půdu pro to, aby jejich výrobky mohly být standardizované, a tedy levnější a prodejné ve větší části světa.

Otázkou je, zda se do celého procesu zapojí také Čína, která je do budoucna klíčovým hráčem v oblasti elektromobility. Už dnes tam z vládního popudu 25 vybraných měst intenzivně pracuje na zavádění elektromobilů v běžném životě. A toto tempo bude jistě zrychlovat.

europa.eu

One Comment on “USA, Japonsko a EU budou spolupracovat na rozvoji elektromobility”

Napsat komentář