S Komerční bankou mohou vydělávat i střechy firem

Energetická úspora společně s ohleduplným chováním k přírodě dnes hraje při plánování firemních investic významnou roli. Stoupá proto zájem společností o takzvanou zelenou energii.

Zelenou energii lze získat například z fotovoltaických elektráren, jejichž panely mohou být instalovány na dosud prázdných střechách velkých firemních objektů. Komerční banka a Société Générale Equipment Finance (SGEF) nyní nově ve spolupráci s ČEZ ESCO nabízejí firmám pomocnou ruku při financování tohoto řešení. Hlavním benefitem instalace fotovoltaických elektráren v rámci podnikových provozů je fixace ceny za spotřebovanou energii, tedy ochrana před trendem rostoucích cen za energii.

K tomu navíc s možností využití dotačních programů. Nicméně zdlouhavost celého realizačního projektu s čerpáním dotací staví řadu firem před rozhodnutí pořídit raději instalaci formou samotného úvěru či v kombinaci s vlastními prostředky.

„Právě na absenci vstupních investic reaguje nový produkt KB, SGEF a ČEZ ESCO, díky němuž si mohou firmy pořídit střešní panely bez vstupních investic, aniž by se zároveň musely starat o provoz elektrárny, a to včetně souvisejících administrativních či technických záležitostí. Investiční náklady následně splácejí v cenách odebrané elektřiny ze své fotovoltaické elektrárny. Ta je minimálně stejná či nižší než při klasickém odběru, a to díky absenci síťových poplatků,“ vysvětluje Blanka Svobodová, zodpovědná za korporátní strategii v Komerční bance.

Pro firmy se tak otevírá další příležitost k transformaci jejich byznysu, která bude s ohledem na zpřísňující se legislativu časem nezbytná. A to především u společností, jež musí čelit nárokům spojeným se snižováním uhlíkové stopy.

Pro koho je toto řešení výhodné?

  • Společnosti se závazkem omezovat uhlíkovou stopu.
  • Firmy řešící úspory nákladů společně s fotovoltaickou elektrárnou ocení také bateriové úložiště pro vykrytí energetické špičky.
  • Podniky disponující velkými halami s enormní potřebou chlazení, např. v potravinovém průmyslu.

zdroj: placená inzerce

Napsat komentář