RWE a Benzina postaví tři CNG plnicí stanice

Společnosti BENZINA a RWE uzavřely smlouvu o spolupráci při výstavbě tří plnicích stanic na stlačený zemní plyn (). BENZINA by ráda v budoucnu řidičům nabídla nejširší síť CNG stanic v tuzemsku. V současnosti je přitom v České republice 48 veřejných CNG stanic.

Logo společnosti Benzina. Společně s RWE vybuduje tři plnící CNG stanice v ČR.
foto: Benzina

„Jsme rádi, že můžeme rozšířit již dříve započatou spolupráci s Benzinou a postavit další plničky, na které již čeká řada potenciálních zájemců o automobil s pohonem na zemní plyn. CNG se tak postupně dostává na standard tankování, na jaký jsou motoristé zvyklí u kapalných pohonných hmot,“ říká jednatel RWE Energo Pavel Bartl.

„CNG plánujeme řidičům nabídnout zejména v rámci čerpacích stanic na dálničních tazích, silnicích I. třídy, rychlostních komunikacích a rovněž ve městech. Celkově vidíme v naší síti potenciál zhruba pro 40 CNG plnicích stanic,“ říká Artur Śladowski, generální jednatel společnosti BENZINA.

Počet vozidel na CNG pohon v následujících letech poroste, a proto v nabídce CNG plnicích stanic vidíme perspektivu, zejména s ohledem na zajímavé synergické efekty pro portfolio našich stávajících služeb,“ dodává Artur Śladowski.

Společnost BENZINA v současnosti nabízí CNG na třech čerpacích stanicích (ČS Brno Slatina, ČS Brno Kaštanová, ČS Humpolec -Vystrkov, D1). Poslední CNG plnicí stanice byla otevřena letos v březnu v Humpolci. V současnosti však má BENZINA uzavřeny rezervační smlouvy na výstavbu dalších 25 plnicích stanic a jedná o dalších.

RWE je lídrem na trhu se stlačeným zemním plynem (CNG). Na úspěšném rozvoji prodeje této alternativní pohonné hmoty se v roce 2012 podílela téměř čtvrtinovým podílem, když prodala 3,65 milionů m3 CNG z celkových 15,2 milionů m3. V současné době RWE provozuje deset z celkových 48 plnicích stanic, jež jsou motoristům v České republice k dispozici.

tisková zpráva

Napsat komentář