Český start-up Green0meter umí pomáhat firmám s přechodem na udržitelné podnikání

Platforma Green0meter ze skupiny ČSOB, specialista na služby v oblasti udržitelnosti firem, od května vstupuje na slovenský trh. Cílem je nabízet tamním podnikům pomoc s výpočtem uhlíkové stopy a plněním všech souvisejících pravidel a reportů a ve výsledku vést firmy k efektivnějšímu fungování.

„Slovensko je kvůli své rozmanitosti a průmyslovému zázemí regionem, pro který bude dekarbonizace a CSRD reporting velké téma. Green0meter je snadným řešením pro společnosti, které chtějí nejen splnit své povinnosti, ale zároveň využít udržitelnost jako další příležitost pro své podnikání,“ vysvětluje Karel Kotoun, spoluzakladatel platformy Green0meter.

Co to je ESG? (zkratka pojmů Environmental, Social and Governance)
Proces, kterým firma sleduje vyhodnocování dopadů své činnosti ve třech oblastech – životní prostředí (E), společnost (S) a řízení firmy (G). Data lze následně použít k optimalizaci fungování firmy, komunikaci směrem k veřejnosti a především vyhodnocení udržitelnosti firmy pro potřeby investorů, dodavatelů nebo klientů.

Green0meter pomáhá klientům shromažďovat potřebná data, která následně zpracovává do nefinančního reportingu, tedy výkazu s informacemi souvisejícími s udržitelností a oblastmi ESG.

S nově spuštěným ESG poradenstvím sesbíraná data také vyhodnocuje. Na jejich základě tým odborníků poradí firmám, jak zlepšit fungování. Služba je podpořena interaktivním vzdělávacím portálem Marketplace, který je dostupný na webové adrese green0meter.sk.

„Náš servis není jen o tom, že za firmy vyplníme a odešleme ten ‚otravný‘ ESG report. Na základě dat, které od nich do reportu sesbíráme, jsme schopni jim vytvořit doporučení, jak výrazně ušetřit a zefektivnit byznys, čímž nakonec mohou ušetřit a vydělat. Právě díky tomu jsme unikátní na trhu,“ doplňuje Karel Kotoun.

Povinnost zveřejňovat nefinanční reporting, tedy reportů dle požadavků směrnice CSRD, dopadne na větší firmy na Slovensku prvně v roce 2025. Následně se bude týkat i firem menších. Znát stav firmy z pohledu ESG ale může být důležité i mnohem dřív, protože požadavky na uhlíkovou stopu dnes často požadují třeba zahraniční nebo nadnárodní investoři, dodavatelé, finanční instituce či zákazníci.

Platforma Green0meter je klíčovým produktem společného podniku KBC Bank a firmy Greenometer. V rozvoji jí pomohla u účast v akcelerátoru Start it@ČSOB. Zaměřuje se na služby v oblasti udržitelnosti a zajišťuje pro firmy výpočet CO2 stopy a činnosti v oblasti ESG. Green0meter úspěšně působí na mnoha trzích včetně Evropy a Asie a pro online obsluhu klientů nabízí unikátní rozcestník Green0meter Marketplace. Mezi jeho klienty jsou například společnosti Home Credit, Hopi, Gevorkyan, Wood & Company

zdroj: tisková zpráva

One Comment on “Český start-up Green0meter umí pomáhat firmám s přechodem na udržitelné podnikání”

Napsat komentář