Hitachi Energy investuje $1,5 mld. do zvýšení globální výroby transformátorů

Rozšířené kapacity zvýší rychlost uvádění na trh, tak aby bylo možné uspokojit rostoucí globální poptávku, řešit dlouhodobé investice zákazníků a vytvořit více než 4 000 pracovních míst. Investice se týkají Evropy, Ameriky a Asie.

Společnost Hitachi Energy dnes oznámila investice ve výši více než 1,5 miliard eur (35,5 miliardy českých korun) do navýšení globální výrobní kapacity transformátorů s cílem udržet krok s rostoucí poptávkou a podpořit dlouhodobé plány a úsilí o elektrifikaci.

Díky těmto investicím společnost do roku 2027 postupně rozšíří celosvětové kapacity výroby transformátorů. Doplní tak již oznámené 3 miliardy dolarů (71 miliard českých korun), které jsou určeny na pokrok v elektrifikaci energetického systému v souvislosti s přechodem na novou energetiku.

„Poptávka po transformátorech a elektrických zařízeních roste v nebývalém rozsahu a my investujeme, abychom uspokojili střednědobé a dlouhodobé potřeby našich zákazníků. Rozvíjíme naši globální působnost a kapacitu a postupujeme v oblasti digitalizace a technologií s cílem poskytovat ještě udržitelnější a spolehlivější řešení,“ řekl Bruno Melles, výkonný ředitel divize transformátorů společnosti Hitachi Energy, během stěžejní zákaznické akce společnosti Energy & Transformers Days v italském Římě.

Společnost dnes rovněž oznamuje investici ve výši přibližně 180 milionů dolarů (4,3 miliardy českých korun) do nové, moderní továrny na výrobu transformátorů ve Vaasa ve Finsku. Tento areál o rozloze 30 000 metrů čtverečních potvrzuje zaměření společnosti Hitachi Energy na inovace, kvalitu a péči o životní prostředí. Továrna se stane klíčovým místem pro vývoj čistých technologií pro obnovitelné zdroje energie a elektrifikaci průmyslu.

Investice doplňují širší růstové úsilí společnosti Hitachi Energy, které zahrnuje nedávno ohlášené rozšíření provozu v německém Bad Honnefu v hodnotě více než 30 milionů dolarů. Následovat budou další investice v Evropě, Americe a Asii, aby byla uspokojena rostoucí poptávka po energetických a distribučních transformátorech. 

Rozšíření transformátorových zařízení společnosti Hitachi Energy zahrnuje probíhající projekt v South Bostonu ve Virginii v USA a nedávno dokončené projekty v Jefferson City ve státě Missouri v USA a v Dos Quebradas v Kolumbii. Kromě toho společnost otevřela nové špičkové továrny v čínském Čchung-čchingu a vietnamském Hanoji a nové servisní středisko pro transformátory v australském Welshpoolu. 

„Naše globální investice, včetně nového areálu pro transformátory ve Finsku, podtrhují závazek spoluvytvářet s našimi zákazníky a partnery z oblasti veřejných služeb a průmyslu cestu k urychlení přechodu na novou energetiku. Strategickým využitím naší globální působnosti, technologií a odborných znalostí našich týmů jsme připraveni nejen uspokojit celosvětovou poptávku po udržitelných energetických řešeních, ale také podpořit inovace nezbytné pro uhlíkově neutrální budoucnost,“ dodal Melles.

Transformátory hrají klíčovou roli v celém hodnotovém řetězci energetiky a umožňují efektivní přenos a distribuci elektřiny. Jsou klíčovou součástí aplikací, jako jsou integrace obnovitelných zdrojů energie, propojení sítí, napájení datových center a elektrifikace dopravy – což usnadňuje dekarbonizaci energetických systémů.

Společnost Hitachi Energy je největším světovým výrobcem transformátorů z hlediska instalované základny, rozsahu portfolia, výrobní kapacity a pokrytí trhu s více než 60 továrnami na transformátory a servisními středisky po celém světě.

Rozvoj servisních a digitálních kapacit je součástí snahy společnosti pomáhat energetickým a průmyslovým podnikům při provozu a údržbě jejich elektrických zařízení. Digitalizace umožňuje efektivní provoz v celém hodnotovém řetězci, zavádění programů správy majetku zaměřených na spolehlivost, které pomáhají našim zákazníkům prodlužovat životní cyklus transformátorů, podporují udržitelnost a dovolují odkládat investice do nových zařízení.

Všechny oznámené investice do transformátorů zahrnují udržitelné a inovativní výrobní technologie pro efektivitu provozu při zajištění vysokých standardů bezpečnosti a kvality. Podporují úsilí společnosti o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 a mají za cíl vytvářet pozitivní ekonomický a sociální dopad v místních komunitách.

Společnost Hitachi Energy zaměstnává ve své divizi transformátorů více než 17 000 lidí po celém světě a plánuje zvýšit počet svých zaměstnanců o 4 000 nových pracovních míst právě v tomto odvětví.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář