Mercedes-Benz sází na trvale udržitelné materiály

Mercedes-Benz již zavádí inovativní přístupy z technologického programu VISION EQXX do sériové výroby. 

Mercedes-Benz kráčí ke zcela elektrické budoucnosti s nulovými emisemi v souladu se svou iniciativou Ambition 2039. Cílem je nabízet flotilu nových osobních a lehkých užitkových vozů s neutrální bilancí emisí CO2 napříč celým řetězcem tvorby přidané hodnoty a v rámci celého životního cyklu produktu, a to od roku 2039 – tedy o 11 let dříve, než požaduje legislativa EU.

Zvláštní pozornost je přitom věnována šetrnému využívání přírodních zdrojů. Společnost intenzivně pracuje na uzavření materiálových koloběhů, výrazném zvyšování podílu recyklovaných materiálů a zkoumá nové materiály, které jsou v souladu s přírodou.

A promising leather alternative made from powdered cactus fibres has been presented in the Mercedes-Benz VISION EQXX. // Im Mercedes-Benz VISION EQXX wurde eine vielversprechende Lederalternative aus pulverisierten Kaktusfasern vorgestellt.

„Vozy EQS a EQE budou jako pilotní modelové řady vybaveny kabelovými tunely z materiálu UBQ™, který nahrazuje konvenční plasty a získává se z odpadu z domácností,“ říká Markus Schäfer, člen představenstva společnosti Mercedes-Benz Group AG a technický ředitel odpovědný za vývoj a nákup.  „Máme vizi, že náš kompletní řetězec tvorby přidané hodnoty přetvoříme na maximálně uzavřený koloběh. Naše sériově vyráběná vozidla obsahují již dnes velké množství recyklovaných materiálů. V nadcházejících deseti letech zvýšíme podíl druhotných surovin v naší flotile osobních vozů na průměrných 40 %.“

Trvale udržitelný materiál UBQ™ se získává zpracováním směsného odpadu z domácností, který je dosud obtížně recyklovatelný, a proto se často spaluje nebo končí na skládkách. Mezi výchozí suroviny pro tento materiál patří zbytky potravin, směsné plasty, lepenka a dětské pleny. V současnosti se testují další možnosti jeho využití, například k výrobě krytů spodní části vozu, obložení podběhů kol nebo krytů motorového prostoru.

Trvale udržitelně vyčiněné kůže

Zákazníci, kteří si přejí čalounění interiéru pravou kůží, se nemusejí kvůli tomu vzdávat trvalé udržitelnosti. Od příštího roku bude Mercedes-Benz postupně nabízet ve všech modelových řadách výhradně trvale udržitelně získávanou, zpracovávanou a vyčiněnou kůži. Posuzování trvalé udržitelnosti přitom sahá od chovu zvířat až po vyčinění kůže.

V ekologičtějším procesu vyčinění kůže se budou smět používat výhradně rostlinné nebo alternativní trvale udržitelné třísloviny bez obsahu chromu – například sušené slupky kakaových bobů, kaštany nebo extrakty z ostatních obnovitelných surovin. Kůže pro produkty Mercedes-Benz se smí navíc zpracovávat pouze v koželužnách, které jsou certifikovány podle zlatého standardu organizace „Leather Working Group“.

Mercedes-Benz uses a nylon yarn that comes from recycled carpets and recycled fishing nets. // Mercedes-Benz setzt auf ein Nylongarn, das aus recycelten Teppichen und wiederverwerteten Fischernetzen stammt.

Tento standard zahrnuje důležité ekologické aspekty, jakými jsou snižování spotřeby vody, energie a chemikálií v procesu zpracování a vlastního činění kůže. Mercedes-Benz kromě toho společně s dodavateli pracuje na nepřetržitém zlepšování trvalé udržitelnosti kožených produktů. Partneři proto musejí předkládat například ekologickou bilanci v rámci celého řetězce tvorby přidané hodnoty od farmy až po zušlechtěnou kůži. Díky tomu lze přijímat cílená opatření ke snižování ekologické stopy kůže.

Trvale udržitelné alternativy kůže

Mercedes-Benz současně intenzivně zkoumá alternativy pravé kůže, které nepocházejí ze zvířat. Tyto alternativy nemají být jen šetrné vůči přírodním zdrojům, ale také musejí ve všech parametrech nabízet nejvyšší kvalitu. Ve studii elektromobilu Mercedes-Benz VISION EQXX byly již představeny velmi slibné alternativy pravé kůže, například z obnovitelných surovin, jakými jsou rozmělněná vlákna z kaktusů. Díky poznatkům biotechnologie jsou v laboratořích pěstována mycelia hub, z nichž lze vyrábět inovativní alternativy kůže, které naznačují budoucnost trvale udržitelné luxusní vnitřní výbavy. Při vývoji a výběru těchto materiálů jsou na prvním místě především požadavky na co nejvyšší podíl recyklátů nebo použití obnovitelných surovin místo surovin pocházejících z ropy. 

Mercedes-Benz nabízí na celém světě v mnoha segmentech vozidla, která mají již přímo z výroby nebo na individuální žádost zákazníka interiér bez kůže. K různým variantám výbav patří velmi kvalitní umělá kůže nebo tkanina z mikrovláken, která svým vzhledem i hmatovým vjemem připomíná jelenicovou kůži. Tento materiál se v interiérech automobilů používá například pro čalounění sedadel, stropu a střešních sloupků a obsahuje vysoký podíl recyklovaných materiálů, který se bude v budoucnosti průběžně zvyšovat.

Recyklované materiály se již dnes používají v sériové výrobě mnoha vozidel. Mercedes-Benz například nabízí v interiéru kromě umělé kůže a tkaniny z mikrovlákna také různé velmi kvalitní materiály pro čalounění, které jsou až ze 100 % vyráběny z recyklovaných lahví PET. Pro podlahové krytiny v modelu EQS se používají nylonové příze, které pocházejí z recyklovaných koberců a rybářských sítí. Jedna tuna této příze ušetří více než 6,5 tuny CO2 v porovnání s nově vyrobenými vlákny. Mercedes-Benz kromě toho sází také na přírodní vlákna, která nahrazují běžné plasty obnovitelnými surovinami. 

TRVALE UDRŽITELNÉ MATERIÁLY BUDOUCNOSTI

Oddělení koncernového výzkumu zkoumá možnosti využití velmi slibných materiálů v sériové výrobě. Tyto materiály samozřejmě splňují přísné požadavky společnosti Mercedes-Benz na trvalou udržitelnost a kvalitu. Mezi ně patří vysoce odolné a kvalitní plasty s lakovaným povrchem, které se získávají inovativní chemickou recyklací. Při chemické recyklaci se především staré pneumatiky a jinak obtížně recyklovatelné plastové odpady rozkládají na chemické složky, z nichž lze vyrábět absolutně plnohodnotné materiály. Kombinace surovin z chemické recyklace s biometanem z obnovitelných zdrojů přitom snižuje spotřebu fosilních surovin. Tento materiál by se mohl již brzy používat u klik dveří.

Dalším velmi slibným materiálem, který by se mohl používat v polštářích zadních sedadel, je pěnová hmota vycházející částečně z CO2. V polyolech, vícesytných alkoholech, které jsou hlavní složkou těchto polyuretanových pěnových hmot vhodných pro automobilové využití, je chemicky vázaný oxid uhličitý (CO2), který by se jinak dostal do atmosféry. Oxid uhličitý může tvořit až 20 % hmotnosti polyolu.

Mercedes-Benz kromě toho intenzivně zkoumá připravenost dalších inovativních materiálů, které byly představeny ve studii VISION EQXX, pro sériovou výrobu. Mezi ně patří biologicky vyráběná tkanina podobná hedvábí, která neobsahuje žádné produkty ze zvířat, nebo koberce z bambusových vláken. Tyto materiály jsou nejen mimořádně trvale udržitelné, ale také poskytují výjimečné zážitky po vizuální i haptické stránce.

Výroba karoserií

Komplexní posuzování trvalé udržitelnosti všech materiálů zahrnuje kromě interiéru vozidla také jeho karoserii včetně skeletu. Mimořádná pozornost je přitom věnována materiálům, jejichž výroba je spojena s mimořádně vysokými emisemi CO2. Jedná se například o ocel nebo hliník.

Mercedes-Benz uskutečňuje v rámci své iniciativy Ambition 2039 dekarbonizaci dodavatelského řetězce ocele, a záměrně přitom sází nejen na kompenzace emisí CO2, ale také na jejich eliminaci a minimalizaci. Společnost tak v prvním kroku důsledně snižuje emise CO2 v dodavatelském řetězci ocele: Ve studii VISION EQXX byla použita plochá ocel s nižšími emisemi CO2. Společnost Salzgitter Flachstahl GmbH vyrábí tuto ocel ze 100 % ze šrotu v obloukových pecích. Mikrolegované ocele, u nichž byly emise CO2 sníženy o více než 60 %, nalézají poprvé uplatnění v probíhající sériové výrobě hned několika modelů: Třídy A, aktuální Třídy E, nové Třídy C a EQE. 

Mercedes-Benz je tak prvním výrobcem automobilů, který zavedl do sériové výroby tenké plechy vyráběné surovinově šetrným způsobem s nižšími emisemi CO2. Spolupráce společností Mercedes-Benz AG a Salzgitter Flachstahl GmbH získala ocenění MATERIALICA Design + Technology Gold-Award 2021 v kategorii „Efektivita CO2“. Mercedes-Benz kromě toho odebírá od amerického dodavatele Big River Steel ocel, při jejíž výrobě jsou emise CO2 sníženy o více než 70 % díky použití recyklovaného ocelového šrotu a energie z obnovitelných zdrojů. Pro porovnání: U klasického vysokopecního procesu vznikají při výrobě jedné tuny ocele v průměru více než dvě tuny CO2.

V dalším kroku bude Mercedes-Benz od roku 2025 používat u různých modelů vozidel ocel, která má díky výrobě s využitím vodíku místo koksovatelného uhlí téměř nulové emise CO2. Společnost získala za tím účelem jako první výrobce osobních vozů podíl ve švédském start-upu H2 Green Steel (H2GS). V rámci partnerství se švédskou ocelárnou SSAB jsou již v tomto roce plánovány první prototypy dílů pro karoserie z ocele vyráběné bez fosilních surovin. Partnerská společnost pro ně dodá ocel, u které samotný proces výroby z železné rudy probíhá s využitím vodíku v pilotním závodě ve městě Luleå. Tuto ocel lze využívat v částech karoserie, které hrají významnou roli pro bezpečnost.

zdroj: tisková zpráva, foto: Mercedes-Benz

Dva komentáře u “Mercedes-Benz sází na trvale udržitelné materiály”

Napsat komentář