Ford zkoumá chytré křižovatky

Chytré chce být v dnešní době kde co. Máme tu , a teď už i chytré křižovatky. Jednu takovou staví v rámci pokročilého výzkumu komunikace mezi a . Cílem je snížit nehodovost a zvýšit průjezdnost.   

se podle automobilky Ford v nejbližší budoucnosti bude odvíjet od inovativních technologií, jako jsou ty v novém . Poroste však také význam komunikačních technologií V2I (vehicle-to-infrastructure, vozidlo-infrastruktura) a V2V (vehicle-to-vehicle, vozidlo-vozidlo).

Potenciál těchto řešení názorně demonstruje „chytrá křižovatka“, kterou Ford vybudoval ve svém Středisku pro výzkum a inovace v michiganském Dearbornu.

Chytrá křižovatka komunikuje se speciálně vybavenými testovacími automobily, jejichž řidiče varuje před potenciálně nebezpečnými dopravními situacemi. Příkladem může být vozidlo, jehož řidič hodlá projet křižovatkou na červenou.

Křižovatka je opatřena technikou umožňující monitorovat stav semaforů, GPS souřadnice a digitální mapy, vyhodnocovat možná rizika a následně přenášet informace o nich do blížících se automobilů.

Po přijetí informace může preventivní bezpečnostní systém vozidla rozhodnout, zda je bezpečné do křižovatky vjet, nebo je nutno zastavit. Nezpomaluje-li řidič v takovém případě dostatečně intenzivně, je na to upozorněn vizuálními i akustickými výstražnými signály. Systém tedy nezasahuje do řízení, ale poskytuje řidiči jakési „třetí oko“ pro včasné rozpoznání nebezpečné situace v křižovatce.

V Evropě se Ford podílí na několika projektech V2I a V2V v čele s německým programem simTD (Safe and Intelligent Mobility, bezpečná a inteligentní mobilita), zaměřeným na proveditelnosti a škálovatelnosti bezdrátových komunikačních systémů v podmínkách reálného provozu. Do programu se během roku 2012 zapojí v okolí celkem 400 automobilů.

„Sto řidičů bude sbírat data aktivně, prováděním požadovaných řidičských úkonů, zatímco dalších tři sta přispěje ke sběru dat pasivně – jednoduše tím, že budou jezdit po svých obvyklých trasách,“ vysvětluje Christian Ress, expert na konektivitu z divize Ford Research & Advanced Engineering Europe.

„Tento projekt bezdrátové komunikace zkoumá jednak varování před nebezpečnými situacemi, ale také poskytování dopravních informací v reálném čase. Cílem simTD je zlepšit bezpečnost i efektivitu silničního provozu a vydláždit cestu plnému nasazení V2V a V2I systémů napříč Evropou.“

Ford se podílí rovněž na harmonizaci a standardizaci evropských systémů bezdrátové komunikace v rámci projektu „DRIVE C2X“, spolufinancovaného Evropskou komisí.

„Tento projekt byl právě zahájen, běží od ledna 2011, a svedl dohromady více než čtyřicet podílníků od dodavatelských firem přes univerzity až po veřejné instituce,“ vysvětluje Ress.

Plně funkční chytrá křižovatka Fordu v Dearbornu je zjevně pouhým začátkem nové éry silniční bezpečnosti. Samozřejmě bude nutné vyřešit řadu různých problémů. Komunikační systémy tohoto typu mohou být úspěšné pouze tehdy, pokud všechna vozidla budou používat kompatibilní techniku. Musí zkrátka „hovořit stejným jazykem“, jak zdůrazňuje Christian Ress.

„Právě proto je nesmírně důležité, aby Ford spolupracoval s dalšími výrobci automobilů, dodavatelskými firmami i úřady na standardizaci komunikačních protokolů. Nám ve Fordu by se líbil takový systém komunikace mezi vozidly, který by fungoval po celém světě podobným způsobem.“

Semafory, které posílají zprávy automobilům, a automobily komunikující mezi sebou… Zní to jako sci-fi, nicméně Ford věří, že právě tudy vede cesta nejen ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ale také k větší propustnosti dopravní infrastruktury.

tisková zpráva

Jeden komentář u “Ford zkoumá chytré křižovatky”

  1. Chytré křižovatky, to
    Chytré křižovatky, to není žádný převratný koncept. Vždyť mnoho dnešních křižovatek (i v Praze) jsou řízeny na základě různých vstupních údajů. To, že zdrojem jsou tramvaje, autobusy či jen smyčky pod asfaltem, není tolik podstatné. Důležité je, že křižovatka je schopna nakládat s poptávkou po průjezdu v rámci celé sítě, tedy je schopna komunikovat s ostatními křižovatkami. To samo o sobě s sebou přináší veliké datové nároky. Zapojíme-li do provozu ještě všechna vozidla IAD, váže se s tím celkové přebudování komunikačních sítí. Což ve volném překladu neznamená nic jiného, než kopec peněz.

Napsat komentář