EIT InnoEnergy chce v Evropě 100 GWh baterií do roku 2030

EIT InnoEnergy uvádí na trh společnost Repono, celoevropský projekt zaměřený na vlastnictví a provoz velkých systémů skladování energie (ESS).

Uplatněním holistického přístupu založeného na vlastním portfoliu, který lze replikovat v různých regionech, bude společnost Repono schopna standardizovat a urychlit způsob, jakým jsou tyto systémy nasazovány v celé Evropě tak, aby ukládaly gigawatthodiny přebytečné elektřiny z obnovitelných zdrojů, omezily riziko výpadků, vyrovnaly ceny energie a umožnily nepřetržité vyvážené dodávky čisté energie.

Kromě společnosti EIT InnoEnergy patří mezi první sponzory projektu Repono společnosti Schneider Electric, SIPLEC E.Leclerc, Stena Metall, Boryszew Group a NTM GmbH. S dostatečnou kapitalizací pro první roky provozu chce Repono získat 10% podíl na evropském trhu s předpokládaným objemem 1 terawatthodiny (TWh) v roce 2030.

Aby Evropská komise dosáhla svých ambicí snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 %, stanovila minimální národní cíle 42,5 % podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2030. Zvýšená elektrifikace ekonomiky jako nejlepší způsob dekarbonizace v kombinaci s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů bude vyžadovat rychlé zavedení rozsáhlých řešení skladování elektřiny.

Rasmus Bergstrom, CEO společnosti Repono, uvedl: „Evropská elektrická soustava a rozvodná síť byly vybudovány pro stabilní dodávku dispečersky řízených zdrojů energie, nikoliv pro masivní příliv decentralizovaných a přerušovaných obnovitelných zdrojů. Proto násilný odklon Evropy od uhlí, ropy a plynu vystavuje naši dlouholetou energetickou infrastrukturu obrovskému tlaku, což vede k častému omezování levné a čisté energie, k nestabilním a zbytečně vysokým cenám či výpadkům proudu. To brzdí energetickou transformaci jako celek v době, kdy máme jako společnost vše, jen ne dostatek času. Právě v této oblasti vstupuje do hry společnost Repono.“

Repono tyto výzvy přímo řeší ve třech klíčových oblastech. Zaprvé bude strategicky řídit své skladovací kapacity prostřednictvím krátkodobých spotových trhů. Repono bude sledovat výkyvy na trhu, což jí umožní nakupovat, nabíjet, prodávat a vyprazdňovat ve správný čas s cílem přesunout přebytečnou produkci do období převisu poptávky.

Za druhé, vyrovnávací služby společnosti Repono budou mít zásadní význam pro udržení stability sítě a předcházení rozsáhlým výpadkům. A konečně, začleněním skladování energie do smluv o nákupu elektřiny (PPA) mezi velkými nezávislými výrobci energie a průmyslovými podniky pomůže Repono zajistit spolehlivé, nepřetržité dekarbonizované dodávky elektřiny.

Marcin Wasilewski, CEO společnosti EIT InnoEnergy ve střední Evropě, dodal: „Představení společnosti Repono je dalším důkazem silného odhodlání EIT InnoEnergy prosazovat přechod na novou energetiku. Od prvního dne bude Repono začleněno do největšího světového ekosystému udržitelné energie, který zahrnuje více než 1200 partnerů z průmyslu, financí, výzkumu a akademické sféry, bude mít přístup k našim více než 46 investičním projektům v oblasti skladování energie a také k více než 800 členům Evropské bateriové aliance. Tyto jedinečné výchozí podmínky výrazně sníží riziko podnikání společnosti Repono a umožní jí rychle replikovat projekty po celé Evropě, čímž přispěje k urychlení energetické a průmyslové transformace.“

Po akvizici společnosti BatteryLoop již společnost Repono provozuje systémy skladování energie v severských zemích a zaměstnává tým 25 vysoce kvalifikovaných pracovníků.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář