Dnes startuje kampaň Biopaliva frčí

Podle vládní novely budou muset distributoři a prodejci spolu s pěstiteli již od ledna příštího roku prokazovat, že výroba a doprava biosložky probíhá v souladu s kritérii udržitelnosti. Nejenom pro širokou veřejnost ale i pro podnikatele v oboru se situace v oblasti biopaliv stává novým nařízením méně přehlednou. Kampaň Biopaliva frčí Českého sdružení pro biomasu si klade za cíl tyto nejasnosti a obavy rozptýlit.   
foto: Hybrid.cz/Biopalivafrci.cz

Právě dnes odstartuje tiskovou konferencí informační kampaň na podporu biopaliv, kterou pod názvem „Biopaliva frčí“ organizuje CZ Biom – České sdružení pro biomasu. Součástí kampaně, jejíž hlavním komunikačním kanálem je webový portál www.biopalivafrci.cz, je také seminář, na němž s praktickým příspěvkem na téma „Zkušenosti s certifikací řetězce výroby biopaliv v zahraničí a v ČR“ vystoupí manažer pro oblast TÜV SÜD Czech.

je jedním z hlavních . Její potenciál spočívá v přínosu ke zmírňování dopadu klimatických změn a snižování závislosti na ropě. Při používání dochází k redukci emisí a v porovnání s klasickými , vykazují biopaliva lepší biologickou odbouratelnost.

„Certifikace udržitelnosti biopaliv je nástrojem, který může významně přispět k tomu, aby využití biopaliv dosáhlo svého potenciálu, aniž by jejich pěstování bylo na úkor či produkce “, vysvětluje Soňa Hykyšová ze společnosti nabízející již od konce loňského roku certifikaci udržitelnosti biopaliv dle mezinárodního standardu ISCC pod akreditací německého holdingu.

„Aktivity, které mají informovat českou veřejnost o biopalivech, vítáme a podporujeme. TÜV SÜD Czech ostatně vnímá velkou poptávku po informacích a proto pro naše klienty organizujeme semináře, které se detailně věnují požadavkům na udržitelnost biopaliv,“ doplnila Hykyšová.

Na webu www.biopalivafrci.cz se pak dočtete jaké jsou rozdíly mezi , , a upraveným , které se všechny dají použit jako palivo pro . Dočtete se o historii biopaliv, proč jsou dnes podporována, a např. i jak je to s jejich podporou v dalších zemích.

tisková zpráva

2 Comments on “Dnes startuje kampaň Biopaliva frčí”

Napsat komentář