Čepro spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO XTL. Je to produkt se 100% obsahem HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), vyráběným z rostlinných olejů. Palivo je dostupné ve skladu v Třemošné.

ČEPRO s ohledem na plnění ekologických cílů a v souladu s neustálým úsilím o inovace pokračuje ve strategii rozšiřování udržitelných a nízkoemisních paliv. Prémiové palivo HVO XTL, které obsahuje 100 % HVO, přináší úsporu téměř 3 kg CO2 na každý litr.

HVO XTL je kompatibilní s dieselovými motory, které jsou homologovány pro jeho použití – mají u nádrže označení XTL. Na čerpacích stanicích je označen jako „XTL HVO 100“ s podkategorií „Parafinická motorová nafta dle normy ČSN EN 15940“.

„Používání HVO XTL je praktické řešení pro vozové parky a průmyslová zařízení, které umožňuje plynulý přechod na udržitelnější zdroj energie. Rozšiřuje stávající nabídku obdobných produktů v nabídce Čepra –  naftu s 15 % HVO a naftu se sníženou emisní stopou,“ doplňuje k tomu Martin Vojtíšek, obchodní ředitel Čepra.

HVO XTL, zkratka pro Hydrotreated Vegetable Oil, je obnovitelná motorová nafta vyráběná z rostlinných olejů prostřednictvím hydrogenačního procesu. Tento proces odstraňuje nečistoty a nežádoucí sloučeniny, čímž vzniká vysoce kvalitní syntetický produkt s nízkým obsahem síry.

V porovnání s tradiční fosilní motorovou naftou nabízí HVO XTL celou řadu výhod, včetně lepšího cetanového čísla, výrazného snížení emisí skleníkových plynů, lepšího spalování, menší tvorby úsad a možnosti dlouhodobého skladování.

S využitím standardních rafinérských procesů, jako je hydrogenace a izomerizace, HVO XTL poskytuje chemicky čisté parafinické uhlovodíky, což z něj dělá chemicky méně nebezpečnou alternativu k běžné motorové naftě. Kromě toho neobsahuje toxické aromatické ani cyklické uhlovodíky.

Analýzy provedené společností ČEPRO i nezávislou akreditovanou laboratoří SGS CZ prokázaly, že HVO XTL splňuje specifikační limity jakostní normy ČSN EN 15940 Motorová paliva – Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací – Technické požadavky a metody zkoušení. 

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář