Xrail – evropská aliance pro nákladní železniční dopravu

Přeprava zboží po by mohla výrazným způsobem ulehčit už tak přetíženým českým dálnicím a navíc i životnímu prostředí jako takovému. Zdá se, že díky projektu Xrail se blýská na lepší časy.   


Xrail je evropská aliance pro přepravu vozových zásilek. Hlavním cílem aliance Xrail je poskytování mezinárodní železniční přepravy efektivnějším a pro zákazníky komfortnějším způsobem, převážně mezi největšími evropskými hospodářskými centry, jejich terminály a vlečkami.

Projekt Xrail vznikl spojením sedmi hlavních evropských operátorů železniční dne 18. února 2010 ve švýcarském Curychu. Aliance chce posílit kvalitu a konkurenceschopnost evropských železničních vozových zásilek vůči silniční přepravě.

Alianci tvoří sedm partnerů s působností v 11 zemích: ČD Cargo (, CFL cargo (Lucembursko), DB Schenker Rail (, Holandsko, ), Green Cargo (, Norsko), Rail Cargo Austria (, Maďarsko), SBB Cargo (Švýcarsko) a SNCB Logistics ().

Patrnerské země v první fázi projektu zahrnují převážně Něměcko a sousední země, plus Maďarsko a Švédsko. Postupně by se však měl projekt rozrůstat prakticky do celé Evropy, snad s výjimkou a Portugalska, které má jiný rozchod kolejí.

„Úzká spolupráce při výrobních a informačních procesech nám může pomoci uvolnit značný potenciál v efektivitě a kvalitě,“ vysvětlil vedoucí projektu Xrail Günter Ferk. Po úspěšném završení dvouleté pilotní etapy, během níž byly zakládajícími členy zajišťovány služby zákazníkům podle standardů Xrail, nyní projekt Xrail spojuje hlavní ekonomické oblasti v zemích, v nichž dopravci působí.

Xrail staví na existující , na koridorech TEN-T (Trans European Transport Network – Transevropská dopravní síť) a na vybraných terminálech a vlečkách. TEN-T je označení pro páteřní celé .

Projekt Xrail byl zahájen v roce 2007 pod vedením Mezinárodní železniční unie (UIC) v . V součinnosti a s podporou UIC členové aliance od té doby vytvořili mezinárodní pracovní standardy, potřebné IT nástroje, opatření ke zlepšení kvality a vypracovali zakládající smlouvu aliance. „Aliance položila základy trvalé sítě vozových zásilek po celé Evropě,“ říká Oliver Selnick, ředitel nákladní dopravy UIC.

„ČD Cargo vzniklo jako samostatná akciová společnost mj. právě za tím účelem, aby mohlo snáze vstupovat do takovýchto aliancí, které přinášejí rozvoj produktů nákladní železniční přepravy a zlepšení služeb zákazníkům,“ uvedl k projektu Ing. Josef Bazala, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČD Cargo.

„Podpisem zakládající smlouvy jsme udělali malou revoluci, ale dále už hodláme systém jen evolučně zdokonalovat, aby se nám podařilo udržet a časem také zvýšit objem nákladní přepravy po železnici,“ sdělil při podpisu smlouvy Günter J. Ferk, který je manažerem projektu Xrail.

tisková zpráva

Napsat komentář