Volvo přechází u námořní dopravy na obnovitelná paliva

Každoročně přepraví nákladní lodě napříč světovými oceány desítky tisíc kontejnerů s materiálem určeným pro výrobu v továrnách společnosti Volvo Cars. Odteď bude většina těchto cest podniknuta prostřednictvím lodí, které k pohonu nevyužívají fosilní paliva, ale palivo z obnovitelných zdrojů.

Jakožto první globální automobilka, která takovouto změnu ohlásila, dosáhne Volvo okamžitého snížení emisí fosilního CO2 v rámci mezikontinentální zaoceánské dopravy o 55 000 tun za rok.

Díky palivu z obnovitelných zdrojů dojde ke snížení emisí CO2 ve srovnání s fosilními palivy přibližně o 84 %. Toto snížení emisí CO2 odpovídá množství emisí, které by vyprodukoval plně naložený kamion, který by 1 200krát objel po rovníku celou zeměkouli.

Oním palivem je metylester řepkového oleje neboli FAME (Fatty Acid Methyl Esters) pocházející z obnovitelných a udržitelných zdrojů, zejména pak z odpadního kuchyňského oleje. Pro výrobu tohoto paliva nejsou využívány žádné suroviny související s palmovým olejem nebo s výrobou palmového oleje.

Toho obnovitelné palivo bude Volvo využívat v rámci námořní kontejnerové přepravy výrobního materiálu určeného pro evropské a americké továrny a také pro veškerou distribuci náhradních dílů, která je v celosvětovém měřítku zajišťována námořní kontejnerovou přepravou.

„Obnovitelné palivo nepředstavuje finální řešení pro eliminování emisí CO2 ve smyslu potřeb světové námořní nákladní přepravy,“ říká Javier Varela, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele Volvo Cars. „Nicméně i přesto tato iniciativa ukazuje, že je možné jednat okamžitě, a i v průběhu čekání na nové dlouhodobě udržitelné technologické alternativy zavádět řešení, která přinesou významné výsledky.“

„Tuto iniciativu nepovažujeme za konkurenční výhodu,“ vysvětluje Javier Varela. „Naším cílem je naopak podnítit k podobným akcím i další výrobce automobilů, zvýšit poptávku po uhlíkově efektivnější námořní dopravě a využívat paliva z obnovitelných zdrojů jako střednědobá řešení. Všichni neseme určitou odpovědnost, a proto musíme jednat.“

Na uvedené iniciativě spolupracuje Volvo s našimi logistickými partnery, kterými jsou společnosti Maersk, Kuehne+Nagel a DB Schenker. Tito poskytovatelé logistických služeb přešli od 1. června 2023 na paliva z obnovitelných zdrojů v míře, která pokryje veškerou nákladní přepravu realizovanou pro společnost Volvo Cars.

Pokud není u konkrétní nákladní lodi přepravující náklad pro společnost Volvo Cars možné využít palivo z obnovitelných zdrojů, logistický partner využije tento typ paliva pro jiného zákazníka na jiné trase, díky čemuž je toto alternativní palivo využíváno v potřebném rozsahu. Tato metoda nazývaná hmotnostní bilance (mass-balancing) je pravidelně auditována třetí stranou.

Využívané palivo je opatřeno certifikátem, že pochází z obnovitelných zdrojů a svou výrobou nekonkuruje potravinářské produkci. To znamená, že je udržitelné v souladu se směrnicí EU o energii z obnovitelných zdrojů.

„Nepřetržitě zkoumáme možnosti zajištění větší udržitelnosti napříč všemi aspekty našeho dodavatelského řetězce i v rámci celého našeho podnikání,“ dodává Javier Varela. „Náš seznam iniciativ neustále roste, protože pracujeme na naší ambici stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností.“

Cílem Volvo je do roku 2025 snížit uhlíkovou stopu připadající na životní cyklus jednoho vozidla oproti roku 2018 o 40 %, což vyžaduje snížení provozních emisí o 25 %, a to se vztahuje i na logistiku. Mimoto usiluje o dosažení klimaticky neutrální výroby do roku 2025.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář