Vídeň slibuje uhlíkovou neutralitu do 2040

Do roku 2040 chce Vídeň dosáhnout uhlíkové neutrality. Pomoct jí má přitom tzv. Klimatický jízdní plán, který představili zástupci vídeňské radnice v čele se starostou Michaelem Ludwigem minulý týden.

Vídeň v plánu sází na investice do alternativních energií, šetrného nakládání s odpady a cirkulární ekonomiky, moderní mobility a inovativního bydlení. Změny klimatu jsou podle vídeňské radnice jednou z největších výzev současnosti. Aby si Vídeň, která figuruje na předních místech žebříčků měst s nejlepší kvalitou pro život, udržela svou vysokou úroveň i v budoucnosti, chce do roku 2040 dosáhnout uhlíkové neutrality.

Té má dosáhnout díky speciálnímu Klimatickému jízdnímu plánu a Rámcové strategii Smart Klima City, v které je uvedena stovka opatření, která má Vídni pomoci ambiciózního cíle dosáhnout. Podle vídeňského starosty Michaela Ludwiga byly konkrétní kroky diskutovány nejen s odborníky a vědci, ale i s obyvateli města. I ti totiž ze zlepšení klimatu budou ve Vídni profitovat, slibuje starosta. 

Jedenáct oblastí k dosažení neutrality

Jednotlivé kroky město rozčlenilo do celkem jedenácti skupin dle oblastí, kterých se opatření dotýkají.

 1. energie (investice do fotovoltaiky, dálkového vytápění a chlazení)
 2. mobilita (investice do veřejné dopravy, rozvoj sdílených dopravních prostředků, investice do vodíku)
 3. budovy (dotace, instalace fotovoltaiky, udržitelná bytová výstavba)
 4. ekonomika a pracovní trh (klimatický rozpočet, efektivní zacházení s materiály, sdílená ekonomika)
 5. zero waste a cirkulární ekonomika (investice do sítě opraváren, eliminace odpadů)
 6. přizpůsobení se klimatickým změnám (více zeleně, zastiňování)
 7. městská ekologie, životní prostředí a voda (plánování městských částí v kompaktním stavebním stylu a s adekvátní hustotou bydlení)
 8. zdraví a sociální inkluze (posílení zdravotních kompetencí, nová zdravotní střediska v nízkoenergetických budovách)
 9. vzdělání, věda a výzkum (stavba čtvrtí s koncentrací vzdělávacích institucí, stavba nízkoenergetických školních budov)
 10. digitalizace (digitální základní práva, rozvoj digitálních oprávnění)
 11. participace a kultura (kulturní spoluúčast, občanská participace v rámci projektu Vídeňský klima tým)

Vídeň patří již několik let mezi průkopnická města v ochraně klimatu. Navíc byla jedním z prvních měst na světě, které ve svých plánech zakotvilo komplexní program ochrany klimatu. Díky němu se Vídni podařilo snížit emise CO2 o zhruba 40 %, což z hlavního města udělalo rakouskou spolkovou zemí s nejnižšími emisemi CO2 na obyvatele.

zdroj: tisková zpráva

One Comment on “Vídeň slibuje uhlíkovou neutralitu do 2040”

 1. Statistiky recyklace OS vozidel v ČR
  V Roce 2008 se násobně skokově zvýšil objem šrotovaných recyklovaných aut
  Rok 2015 byl doposud rekordní Opět se skokově zvýšil počet šrotovaných recyklovaných aut . V roce následujícím 2016 se počty zase snížily
  Ani v době pandemie se objem šrotovaných recyklovaných vozidel razantně nesnížil .

  https://portal.sda-cia.cz/stat.php?z#rok=2021&mesic=12&kat=prez&vyb=&upr=&obd=r&jine=false&lang=CZ&str=zru

Napsat komentář