V Rakvicích byla spuštěna první biometanová stanice v Jihomoravském kraji

V Rakvicích v okrese Břeclav byla dnes slavnostně připojena do distribuční sítě GasNet nová zemědělská biometanová stanice, která zpracovává odpad z rostlinné a živočišné výroby.

Předznamenává tak důležitý trend v modernizaci energetiky i zemědělství — přechod na nízkoemisní energetické zdroje lokálního původu. Biometan je důležitou součástí Státní energetické koncepce, protože může snížit závislost země na dováženém zemním plynu. Strategický význam této události symbolizovala i přítomnost ministrů zemědělství a životního prostředí Marka Výborného a Petra Hladíka.

Provozovatelem biometanové stanice je společnost BPS Rakvice s. r. o., která se rozhodla modernizovat stávající bioplynovou stanici a rozšířit dosavadní výrobu elektřiny a tepla o výrobu biometanu a jeho vtláčení do plynárenské sítě. Předpokládaná roční výroba biometanu je 6,840 GWh, což je hodnota, která odpovídá např. roční spotřebě zemního plynu v kotelně Národního divadla v roce 2017 (ta byla 5,123 GWh – více na uspornedivadlo.cz).

Generálním dodavatelem projektu se stala společnost agriKomp Bohemia, která v ČR uvádí do provozu evropsky osvědčenou technologii agriPure Cube pro úpravu bioplynu na biometan na základě membránové separace.

Parametry biometanové stanice Rakvice

Výkon:

Kogenerační jednotka 2× 250 kWel., 2× 275 kWtep. (2 × 124 = 248 Nm3/h bioplynu)

Úprava bioplynu na biometan agriPure® Cube 220 Nm3/h bioplynu, výstupní tlak 10–13 bar(g)

Vtláčecí jednotka 114 Nm3/h biometanu, výstupní tlak 20–27 bar(g)

Přípojka 588 m DN 100 napojena na distribuční síť DN 500 GasNet

Nádrže a plynojemy:

Vstupní jímky 10/2 m, objem 133 m3 a 3,55/2,5 m, objem 25 m3

Fermentor 24/6 m, objem 2 350 m3, plynojem 2 453 m3 bioplynu

Dofermentor 20/6 m, objem 1 630 m3, plynojem 1 832 m3 bioplynu

Skladovací jímka 28/8 m, objem 4 215 m3, plynojem 2 268 – 6 394 m3 bioplynu

MikroBPS 3,15/2,8 m, objem 14,8 m3, plynojem 17 m3 bioplynu

Silážní žlaby:

Nadzemní žlab o dvou komorách 19 m × 50 m a jedné 19 m × 31 m s výškou stěn 5,5 m pro skladování až 12 597 m3 siláže

Podzemní silážní jáma 30 m × 16 m s výškou stěn 2,5 m, tj. pro skladování až 1 200 m3 siláže

Vstupní suroviny: 

Udržitelně cíleně pěstovaná biomasa (kukuřičná siláž, žitná senáž), vedlejší produkty živočišné produkce (drůbeží trus, hnůj, kejda), vedlejší produkty rostlinné produkce (cukrovarnické řízky, nekvalitní senáže a siláže), ostatní neupotřebitelné vedlejší produkty (pečivo nevhodné ke krmení)

„Naší ambicí je pomáhat zemědělcům vytvářet nové šance pro vstup do moderního energetického hospodářství, v němž obnovitelné zdroje budou hrát klíčovou roli. Modernizace bioplynových stanic je na cestě k udržitelnosti naprosto zásadní, ruku v ruce s ní jde navýšení výroby biometanu v České republice,“ dodává jednatel společnosti agriKomp Bohemia Radek Házy.

Zatímco bioplyn obsahuje zhruba 55 % metanu, 40 % oxidu uhličitého a zbytek tvoří další látky, biometan obsahuje minimálně 95 % metanu. Jeho výhodou je, že má srovnatelné vlastnosti jako zemní plyn, jenž se do republiky musí dovážet.

Aniž by se musely upravovat používané technologie, je možné biometan používat v plynových kotlích, domácích spotřebičích a v dalších zařízeních na zemní plyn. Rozvoj biometanu má přispět k naplnění cílů Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, cíle Zelené dohody pro Evropu a zároveň snížit závislost na ruských fosilních palivech v souladu s plánem REPowerEU. V ČR má biometan potenciál nahradit nejméně 10 % spotřeby fosilního plynu.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář