auto na plyn Mercedes-Benz třídy B CNG

Česká ministerstva šetrná auta nezajímají

Jedním z bodů, který měla Vláda ČR nedávno na programu svého jednání, bylo vyhodnocení „Programu obměny vozového parku veřejné správy za ekologická vozidla 2009 – 2013“. Ten definoval povinnost pro orgány veřejné správy mít podíl ekologických vozidel na celkově využívaném vozovém parku do konce roku 2013 ve výši nejméně 25 %.