Česká ministerstva šetrná auta nezajímají

Jedním z bodů, který měla Vláda ČR nedávno na programu svého jednání, bylo vyhodnocení „Programu obměny vozového parku veřejné správy za ekologická vozidla 2009 – 2013“. Ten definoval povinnost pro orgány veřejné správy mít podíl ekologických vozidel na celkově využívaném vozovém parku do konce roku 2013 ve výši nejméně 25 %.

V ČR je jezdí dnes již více než 7 tisíc CNG vozidel. Česká ministerstva ale ve své flotile využívají pouze zlomek šetrných automobilů (tedy nejen těch na plyn, ale např. i hybridů či elektromobilů).
foto: Mercedes-Benz

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ačkoliv cílem programu bylo také aby státní správa šla příkladem všem občanům a společnostem a deklarovala tak zájem o zlepšování našeho životního prostředí, tak naopak ani minimální závazek, který si sama uložila, za celých 5 let nesplnila. Většina ministerstev si tato vozidla, jak jí nařizuje usnesení vlády, nepořídila.

Před více než pěti lety, v prosinci 2008, rozhodla Vláda ČR, že do konce roku 2013 má činit podíl ekologických osobních a lehkých nákladních automobilů na celkovém vozovém parku státní správy nejméně 25 procent. Plnila tím i jeden z úkolů Národního programu snižování emisí ČR.

Státní správa měla tedy 5 let na to, aby vozidla, která průběžně obměňuje, postupně nahrazovala za ta na ekologický pohon (aby nákup vozidel neměl vliv na státní rozpočet). Státní správa tak měla také jít příkladem, aby nákupem pro svoji potřebu povzbudila trh s čistými vozidly a aby svým přístupem deklarovala zájem o zlepšování ochrany životního prostředí.

„Bohužel po pěti letech fungování programu je stav takový, že v ČR jezdí sice už více jak 7 tisíc vozidel na ekologický stlačený zemní plyn, ale ministerstva nevlastní takové vozidlo ani jediné a přitom usnesení vlády většina ministerstev vůbec nesplnila,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu (ČPS).

Jedná se o ministerstvo vnitra, spravedlnosti, pro místní rozvoj, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, životního prostředí, dopravy a ministerstvo obrany. Před dvěma lety, při průběžném vyhodnocení, splnilo závazek dokonce jediné ministerstvo.

„Ještě v roce 2010, kdy již bylo v platnosti usnesení vlády, některé úřady dokonce nakupovaly vozidla plnící pouze emisní limity EURO 4,“ uvádí se v materiálu Informace o splnění Programu obměny vozového parku veřejné správy, které dnes měla vláda na svém programu jednání.

„Prioritou vlády v programovém prohlášení je zejména hledání úspor a přitom tady leží a stačí je uchopit. Kromě ekologických předností, v případě pořízení vozů na , snížíte provozní náklady vozů nejméně asi na polovinu. Jezdíte za jednu korunu na kilometr a neplatíte také ani silniční daň. Vybrat si přitom úřady mohou z asi 60 druhů sériově vyráběných vozidel na zemní plyn,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS.

Ministerstvo vnitra, které má přímo v Programovém prohlášení vlády „Mzdové prostředky, které škrtla předchozí vláda, nalezneme v úsporách v rezortu vnitra,“ úspory takto nehledá a je na tom s podílem ekologických vozidel nejhůře, ten činí pouze 4,85 procent.

Přitom příklady Městské policie v Ostravě nebo Hasičského záchranného sboru (HZS) Pardubice ukazují, že se tyto úřady mohou chovat nejen ekologicky, ale i šetřit výrazné finanční prostředky. Výjimku v programu mají pouze vozidla používaná Policií ČR a HZS k přímému výkonu služby.

Ani jedno takové vozidlo si za celých 5 let nepořídil Úřad pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví a Kancelář prezidenta republiky. Naopak více než 70 procent těchto čistých ekologických vozidel vlastní Energetický regulační úřad, Český statistický úřad a Krajské úřady Karlovarského a Zlínského kraje, přestože pro orgány samosprávy byla obměna vozů pouze doporučena a už dnes více jak dvě třetiny vozidel těchto dvou krajů jsou ekologicky přátelské.

„Neumíme si představit, že by plynárenské společnosti neplnily jakékoliv usnesení vlády, ale jelikož při neplnění tohoto vládního usnesení si vláda nestanovila žádné sankce, tak většina úřadů státní správy vládní usnesení nesplnila,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS.

přímo doporučuje státnímu sektoru, aby svým příkladem hromadného nákupu ekologicky přátelských vozidel inspiroval veřejnost k následování. Problematikou se zabývá Směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Evropská komise dokonce v roce 2013 provedla přezkum toho, jak jednotlivé země směrnici aplikovaly.

„Nedostatek plnicích stanic na CNG, na který si někdy úřady stěžují, je pouhá výmluva, protože si úřady nepořídily ani vozy na klasická paliva normy EURO 5, navíc k dispozici je již u nás více než padesát plnicích CNG stanic a to ve většině krajů znamená asi 6 až 7 stanic a nyní rychle přibývají,“ dodává Jiří Šimek.

Emise z dopravy dnes představují nejrychleji rostoucí zdroj emisí skleníkových plynů. „EU připravuje závazný cíl pro dlouhodobou politiku klimatu snížit emise CO2 o 40 procent a vozy na CNG mají o 25 až 30 procent méně CO2,“ dodává Jan Ruml. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) chce čistou mobilitu mimo jiné podporovat i v rámci příštího programovacího období evropských fondů (2014 až 2020).

Finální vyhodnocení programu 2014

3 334 osobních aut a dodávek tvořilo začátkem letošního roku 2014 celkový vozový park všech ministerstev. Z toho 11,92 % připadalo na „ekologicky přátelské“ vozy (396 vozidel). Hranici 25 % překročilo pouze 6 ministerstev.975 osobních aut a dodávek tvořilo celkový vozový park ostatních státních úřadů a institucí (tedy kromě ministerstev). Podíl ekologických vozidel činil 25,54 % (249 vozidel). Hranici nesplnil Úřad vlády, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Senátu, Národní bezpečnostní úřad, Nejvyšší soud, Správa státních hmotných rezerv, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Úřad průmyslového vlastnictví, Český báňský úřad, Český telekomunikační úřad a Český úřad zeměměřičský a katastrální.499 osobních aut a dodávek provozovaly celkem krajské úřady. Z toho 33,27 % činily ekologicky přátelské vozy (166 vozidel). Méně než 25 procent ekologických vozidel má už jen Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Středočeského kraje a Ústeckého kraje.

tisková zpráva

3 Comments on “Česká ministerstva šetrná auta nezajímají”

    1. Dobrá zpráva by byla, v
      Dobrá zpráva by byla, v tom, pokud by obsahovala aspoň užívání těchto vozidel, státními úředníky v soukromém rodinném životě! Tedy nikoli služební ale soukromá vozila. Jinak je opravdu celá zpráv a článek ostudou poltických zástupců ministerstev, jež tento výhled vypotili. Připomíná mi to fungování Prognostického úřadu za minulého režimu! V tom případě ale běžní občané se chovají odpovědněji než celá politická ministerská správa státu.

Napsat komentář